Aktuality 2006

zpět


Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přeje všem svým členům a spoluobčanům, mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2007.


31.12.2006 - V sobotu 30.prosince se ve školní tělocvičně uskutečnilo hasičské sportovní odpoledne. Na startu se sešla celkem čtyři družstva z Masečína, Slap, Štěchovic a Jílového, která odehrála turnaj v nohejbalu. Stejně jako vloni při utkání ve florbalu, první místo s přehledem obsadilo družstvo ze Slap. Zasportovat si přišly také naše sestry, které si zahrály nejprve přehazovanou a poté vybíjenou.


3.12.2006 - Sbor dobrovolných hasičů Slapy pořádal v sobotu 2.12.2006 den otevřených dveří ve své nové hasičské zbrojnici. Původní zbrojnice byla kompletně zbourána a na jejím místě byla postavena zcela nová garážová stání včetně zázemí pro zásahovou jednotku, dílna pro údržbu techniky, sklad materiálu, ale i sborová klubovna a sociální zařízení. Večer se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté valné hromady SDH Slapy, která pokračovala vydařenou taneční zábavou.


3.12.2006 - V pátek 1.12.2006 uspořádala Mateřská škola ve Štěchovicích  "dětskou Mikulášskou šou". V roli Mikuláše, anděla a čertů, byli již tradičně dobrovolní hasiči z Chrudimi. Zázemí pro chrudimskou výpravu bylo připraveno v hasičské zbrojnici, kde si také prohlédli naší techniku a zázemí zásahové jednotky..

 

 

webové stránky SDH Chrudim - vstupte

 


 

3.12.2006 - Sbor dobrovolných hasičů Masečín pořádal v sobotu 25.11.2006 výroční schůzi. Této schůze se jako host zúčastnil také starosta našeho sboru.

 


12.11.2006 - Okresní sdružení hasičů Praha - západ a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Jílové u Prahy, uspořádali společně v sobotu 11.11.2006 cvičení pro zásahové jednotky obcí z hasebního obvodu stanice HZS Jílové. Cvičení, které bylo zaměřeno na odbornou přípravu a praktické činnosti hasičů,  se zúčastnilo celkem jedenáct družstev z těchto obcí: SDH Masečín, SDH Slapy, SDH Zvole, SDH Luka, SDH Štěchovice, SDH Kamenný Újezdec, SDH Jílové u Prahy, SDH Osnice, SDH Dolní Jirčany, SDH Sloup a SDH Hradištko. Po úvodním školení a testech, začala zásahová družstva plnit jednotlivé úkoly na stanovištích, která  byla rozmístěna ve Štěchovicích a okolních obcích takto:

 

1. Štěchovice, autobusové nádraží - čerpání vody pomocí ejektoru

2. Masečín - výměna lahve u DP, laická kontrola a použití DP

3. Měchenice - likvidace stromu na komunikaci bez použití motorové pily

4. Měchenice, vlakové nádraží - dopravní nehoda s nebezpečnými látkami

5. Davle, hřiště - první pomoc zraněnému v bezvědomí po DN

6. Davle, Kilián - práce na vodě, instalace provizorní norné stěny

 

Základnou pro tuto akci byla naše obec a klubovna spolku Vltavan, ve které proběhlo úvodní školení, byl zde start a na závěr celkové vyhodnocení cvičení. I když jednotlivé disciplíny byly hodnoceny bodováním zúčastněných družstev, účelem cvičení nebylo určit vítěze jako při soutěži, ale prověřit  znalosti při činnostech, se kterými se jednotky dobrovolných hasičů v praxi běžně nesetkávají, nicméně patří k technickým zásahům. Naše jednotka vytvořila spolu s SDH Masečín dvě smíšená družstva.

 

vstup do fotogalerie zde

 


5.11.2006 - V sobotu 4.listopadu pět členů zásahové jednotky SDH Štěchovice společně s SDH Masečín absolvovalo v rámci výcviku stáž u Hasičského záchranného sboru v Jílovém. Členové obou sborů se podrobněji seznamovali s technikou profesionálních hasičů pro zlepšení součinnosti jednotek při zásahu.


5.11.2006 - Termíny valných hromad 10. okrsku:

 

  SDH Masečín 25.11.2006 18:00hod   U Cihelků
  SDH Slapy 2.12.2006 18:00hod   U Neužilů
  SDH Hradištko 9.12.2006 16:00hod   plemenáři
  SDH Pikovice 5.1.2007 18:00hod   JAPEKA
  SDH Štěchovice 13.1.2007 18:00hod   Peškov
  SDH Buš 2.2.2007 19:00hod   U Váňů

 


30.10.2006 - V pátek 27.října přijelo do Štěchovic devět hasičů z belgického Kalmthout. Jejich již třetí letošní návštěva znamená v životě našeho sboru a obce další významný mezník, neboť hasiči z Belgie nám přivezli dar v ceně zlata - starší cisternu na podvozku Mercedes, vyřazenou z jejich vozového parku. Slavnostní předání vozidla se uskutečnilo v sobotu 28.října za přítomnosti zástupců hasičů z Kalmthout, zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice a obecního zastupitelstva v čele s paní starostkou Miloslavou Vlkovou. Obřadu předání se dále zúčastnili: velitel HZS Jílové kpt. Bc. Stanislav Vlach,  vyšetřovatel mjr. Bc. Petr Jeřábek, starosta Sdružení hasičů ČMS okresu Praha - západ Zdeněk Mlejnský a starosta SDH Hradištko Rudolf Šindler, za SDH Masečím starosta sboru Lukáš Kobl, místostarosta Zdeněk Katolický a Petra Žáková.

 

Již tradičně jsme pro naše přátelé měli připravený také kulturní program. Díky vstřícnosti ředitelky Jílovského regionálního muzea jsme v sobotu ráno navštívili jednu středověkou štolu na těžbu zlata, štolu sv. Josefa v Dolním Studeném a štolu z padesátých let minulého století, štolu Nová halířská. Po prohlídce obou štol, každý z belgických přátel obdržel na památku certifikát o sfárání do hlubin Jílovských zlatých dolů a lahvičku s obsahem šupinek zlata. Cestou zpět jsme  ještě navštívili Smetanovu vyhlídku, odkud je překrásný pohled do údolí štěchovické přehrady a na osadu Ztracenka. Po slavnostním předání Mercedesu se v klubovně spolku Vltavan konala společná večeře, která pokračovala večerem s hudbou a tancem.

 


23.10.2006 - Z dotací Středočeského kraje zakoupil Obecní úřad pro zásahovou jednotku jednu vozidlovou  radiostanici Motorola GM 360 a dvě ruční radiostanice Motorola IC - F15. Vozidlová radiostanice byla instalována do Tatry 148 CAS 32. Volací znak pro naší jednotku je PPZ 735. Dále byly k dýchacím přístrojům PA 80 Dräger, zakoupeny čtyři kusy ochranných masek.


19.10.2006 - O víkendu 14. a 15. října uspořádala ředitelka Mateřské školy Štěchovice dvoudenní zájezd do Chrudimi s návštěvou místní Mateřské školy a hasičského sboru. Proč právě do Chrudimi? Od roku 2002, kdy v naší obci chrudimští hasiči pomáhali s odstraňováním následků povodní v mateřské škole, chrudimští hasiči Mateřskou školu každoročně navštěvují a přivážejí dětem mikulášskou nadílku. Zájezdu se proto zúčastnili jak zástupci Mateřské školy, tak zástupci SDH Štěchovice a SDH Masečín. V sobotu se uskutečnila prohlídka chrudimské Mateřské školy - Svatopluka Čecha 345, prohlídka města s odborným výkladem a návštěva místních dobrovolných a profesionálních hasičů. V neděli jsme navštívili skanzen Veselý Kopec - Soubor lidových staveb Vysočina. Děkujeme za nevšední zažitek.

fotogalerie z povodní 2002 SDH Chrudim

 


20.9.2006 - U příležitosti 70letého výročí otevření nové Základní školy, uspořádala Obec Štěchovice v sobotu 16.9.2006 oslavy, jejíchž součástí byla i exhibice vodních skútrů s možností projížděk  Na této atrakci  náš sbor zajišťoval technickou pomoc. V rámci oslav jsme v hasičské zbrojnici uspořádali den otevřených dveří a návštěvníci si mohli prohlédnout jednak fotogalerii z rekonstrukce zbrojnice a zásahů, ale také fotografie, dokumenty a výzbroj z historie sboru.


12.9.2006 - V sobotu 26.8.2006 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Slapy 125 let od svého založení. Hlavním programem oslav byla soutěž v požárním sportu, které jsme se také zúčastnili a spolu s hasiči z Hradištka vytvořili jedno družstvo mužů. Podle hesla "není důležité vyhrát ale zúčastnit se", jsme se nakonec umístili  na posledním místě a získali krásnou cenu útěchy - hračku hasičského auta. Po skončení soutěže večer pokračoval taneční zábavou.

fotogalerie - vstupte

 


27.8.2006 - Náš sbor oslavil v sobotu 29.července 120. výročí od svého založení. Pozvání přijali a oslav se zúčastnili tyto sbory: SDH Masečín, SDH Hradištko, SDH Slapy, SDH Drevníky, SDH Buš, SDH Višňová, SDH Sloup, SDH Nový Knín a hasiči z belgického Kalmthout. Mezi další významné hosty patřili: Vltavan Štěchovice, senátor RNDr. Jiří Oberfalzer, velitel HZS Jílové kpt. Bc. Stanislav Vlach, vyšetřovatel mjr. Bc. Petr Jeřábek  a starostka obce Štěchovice Miloslava Vlková.

Oslavy byly zahájeny vysvěcení nového sborového praporu, který je věrnou kopií původního praporu z roku 1898. Před vlastním vysvěcením byl původní prapor naposledy ukázán všem přítomným a poté uložen. Prapor bude vzhledem ke své historické hodnotě s největší pravděpodobností předán do regionálního muzea v Jílovém. Nový prapor vysvětil farář Páter Pawel Adam Debek.

Při slavnostním průvodu obcí byla na budově Obecního úřadu (v letech 1882 až 1936 škola) odhalena pamětní deska s textem, který založení sboru připomíná (viz historie požárního sboru). Při průvodu byly také položeny věnce k uctění památky zemřelých. Po průvodu bylo zpřístupněno spodní patro hasičské zbrojnice, kde bylo možné prohlédnout si techniku, fotogalerií ze zásahů a rekonstrukce zbrojnice, ale také výstavku některých historických dokumentů, výstroje a fotografii včetně kopií původních stanov z roku 1886 a schvalovací listiny.

Při tradiční slavnostní schůzi bylo některým členům našeho sboru předáno čestné uznání a věrnostní ohodnocení. Vyznamenáni byli:

Čestné uznání SDH Štěchovice: Martin Slivka, Jiří Malý, Martin David, Ondřej Hykyš, Pavel Bouška, Jaroslav Hušbauer st. Jaroslav Hušbauer ml. a Martin Kopřiva

Věrnostní ohodnocení - stužka 40 let: Jaroslav Andrle, Kamil Kacl a Marie Zapletalová

Věrnostní ohodnocení - stužka 30 let: Václav Dufek, Zdeněk Kvěch, Lubomír Marko, Vladimír Marko, Josef Švejda st. a Jaroslav Šonka

Věrnostní ohodnocení - stužka 20 let: Jiří Branný a Martin Kalaš,

Věrnostní ohodnocení - stužka 10 let: Jaroslava Marková

 

Odznak Svatého Floriána: Jan Švejda st. a Jaroslav Šonka

 

Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: Jiří Holešta

 

Výbor sboru rozhodl také o udělení čestných členství SDH Štěchovice. Čestné členství bylo uděleno veliteli HZS Jílové kpt. Bak. Stanislavu Vlachovi a čtyřem hasičům z belgického Kalmthout, kteří v létě 2003 jako první navštívili náš sbor a započali přátelství mezi oběma sbory. Byli to: Leo Lathouwers, Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard.

 

Zajímavý a historicky velmi cenný dar k výročí, dostal náš sbor od Vltavanu Štěchovice - pamětní medaili za zásluhy a dvacet let práce pro Sbor dobrovolných hasičů n.Vltavou z roku 1910. Původní držitel medaile je neznámý, neboť medaile byla zcela náhodně nalezena na poli a zrestaurována. Naši belgičtí přátelé věnovali sboru prapor se znakem města Kalmthout. Praktický dar přivezli hasiči z Drevník - dort, který jsme do Drevník odvezli 1.7.2006 k jejich 125. výročí nám oplatili pečenou vepřovou kýtou.

Odpoledne pokračovalo ukázkou hasičského sportu, kdy družstvo dětí SDH Slapy provedlo požární útok. Následovala exhibice hasičů z Drevník, kteří předvedli zásah s historickou technikou - ruční čtyřkolovou stříkačkou. Po úspěšném zásahu, proběhla neplánovaná vodní bitva mezi historickou a současnou technikou - čtyřkolová stříkačka & vysokotlaké čerpadlo zásahového vozidla HZS Jílové.

Jako poslední byla ukázka profesionálních a dobrovolných hasičů z Jílového, kteří v součinnosti se záchrannou službou Prahy západ předvedli zásah při dopravní nehodě. Ukázka byla provedena trochu netradičně - zásah byl proveden ve velmi pomalém tempu a s vysoce odborným a srozumitelným  komentářem tak, aby si všichni diváci mohli všimnout všech detailů, který běžný laik někdy ani nepostřehne a nebo nezná důvody některých úkonů. Přesto že tato ukázka každodenní práce záchranných složek byla provedena zábavnou a naučnou formu, zásah byl velice profesionální a  přesvědčivý.

Odpoledne pokračovalo dlouho do noci velmi vydařenou zábavou s hudbou a tancem v zahradě klubovny Vltavanu.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci oslav. Zvláštní poděkování patří profesionálním a dobrovolným hasičům z Jílového, Záchranné službě Prahy západ, družstvu dětí SDH Slapy a SDH Drevníky. Koně k historické technice zapůjčil a celý den se stříkačkou obětavě jezdil pan Četzo z Okrouhla.

další fotografie z oslav naleznete ve fotogalerii - vstup zde


21.7.2006 -  Vltavan Štěchovice  ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí  uspořádal v sobotu 15.7.2006 druhý ročník závodů Dračích lodí o Štěchovický pohár. Náš sbor opět vytvořil spolu s hasiči z Masečína jedno družstvo a těchto závodů jsme se také zúčastnili. Z celkového počtu dvanácti družstev jsme se umístili na čtvrtém místě.


18.7.2006 - pozvánka na oslavy

 

V sobotu 29.července se v hasičské zbrojnici a v jejím okolí konají oslavy

 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích.

  

Program oslav :

 

10.30 – 11.30        Příjezd a vítání hostů – před zbrojnicí

 

11.30                     Svěcení nového spolkového praporu – před zbrojnicí

 

11.45                     Slavnostní průvod obcí; odhalení pamětní desky; kladení věnců a kytic – start před zbrojnicí

 

 13.00                    Slavnostní schůze v Mateřské školce; vzhledem k omezené kapacitě prostor je přístup jen pro pozvané hosty – děkujeme za pochopení

 

13.00 – 16.00        Odpoledne otevřených dveří v hasičské zbrojnici

 

13.00 – 18.00        Odpolední posezení v zahradě klubovny Vltavana s hudbou a tancem – hraje Litavanka

 

16.00 – 17.30        Ukázky zásahů a hasičského sportu

 

19.30 – 24.00        Zábava v zahradě klubovny Vltavana s hudbou a tancem – hraje Dynamic Band

     uctivě zve

     výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích

 

 


9.7.2006 - V sobotu 1.7.2006 se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 125. výročí založení hasičského sboru v Drevnikách. Po slavnostním průvodu a uctění památky zemřelých, následovalo předávání vyznamenání a čestných uznání pro některé činné členy. K vidění byla ukázka z činnosti profesionálních hasičů a záchranné služby na simulované autonehodě, ale také zásahového družstva SDH Drevníky - a to jak se současnou, tak s historickou technikou.


10.6.2006 - V sobotu 10.6.2006 se v Bojanovicích uskutečnilo 1.kolo okrskové soutěže v požárním sportu. Náš sbor se této soutěže již tradičně  také zúčastnil. Družstvo žen se umístilo na šestém místě s časem 45,1 sekund a družstvo mužů se umístilo na devátém místě s časem 43,8 sekund.

vstup do fotogalerie zde

 


4.6.2006 - V sobotu 3.6.2006 se uskutečnil III. ročník dětského hasičského dne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce. Zvláštní poděkování patří Vltavanu Štěchovice za zapůjčení klubovny a zahrady.

Sponzoři akce:

René Cajkán

Nápoje Na Lešanské - Lucie Adámková

ČEZ a.s. VODNÍ ELEKTRÁRNY

AUTODOPRAVA - Jiří Branný

 

vstup do fotogalerie zde

 


22.5.2006 - Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice  ve spolupráci s mateřskou školkou Štěchovice  pořádají v sobotu 3.6.2006 od 10:00 hodin v zahradě u klubovny Vltavanu III. ročník DĚTSKÉHO DNE pro děti do třinácti let.

na programu je připraveno:

- soutěže o ceny
- opékání buřtů
- horolezecká stěna
- hasičské "stříkací" disciplíny
- projížďky hasičským vozidlem
- pro rodiče možnost příjemného občerstvení v klubovně Vltavanů

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ze Štěchovic a okolí.

fotogalerie -  dětský den 29.5.2004,   dětský den 28.5.2005


22.5.2006 - Náš sbor začal nacvičovat na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se letos uskuteční 10.6.2006 v Bojanovicích. Nácvik zahájilo již tradičně družstvo žen na místní vodárně.


14.5.2006 - V sobotu 13.5.2006 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sdružený pohár SMS Motokros v kategoriích Elév 50, Elév 65 a Elév 80. Náš sbor na těchto závodech zajišťoval technickou pomoc.


13.5.2006 - Naši belgičtí přátelé z Kalmthoutu a Essenu se  budou v neděli účastnit  pražského závodu Volskwagen Maraton Praha. U této příležitosti proběhlo v pátek 12.5.2006 pod záštitou Belgické ambasády oficiální setkání mezi zástupci měst Kalmthoutu, Essenu, Štěchovic a Hradištka . Večer se pak ještě uskutečnila návštěva belgické výpravy v Hradištku  a ve Štěchovicích. Setkání proběhlo již tradičně v klubovnách obou hasičských sborů za přítomnosti zúčastněných starostů.


10.5.2006 - Dva zástupci našeho sboru se dne 6.května 2006 zúčastnili pietní vzpomínky za umučené v koncentračním táboře Hradištko. Vzpomínka se konala u památníku obětem II. světové války v Hradištku.


10.5.2006 - v sobotu 8.4.2006 uspořádala Základní škola Štěchovice společně s Hop Klubem Štěchovické otevírání jara. Na programu byly hry a soutěže, pletení pomlázek ale i zdobení perníčků a kraslic. Při této příležitosti si děti také mohli prohlédnout hasičskou techniku.


8.4.2006 - U příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice, byla u firmy Turistické známky s.r.o. Janovice 169, Rýmařov objednána výroba výroční turistické známky, jejíž prodej bude zahájen v den oslav dne 29.7.2006 v místní hasičské zbrojnici, ulice Školní 382. Následující dny od 30.7.2006 bude  tuto známku možné zakoupit na Obecním úřadě Štěchovice Hlavní 3, a v Nápojích na Lešanské Hlavní 12.


4.4.2006 - V neděli 2.dubna se v hasičské zbrojnici konala malá oslava významného životního jubilea naší nejstarší členky - paní Boženy Nesměrákové. K jejím 95.narozeninám ještě jednou upřímně blahopřejeme!


28.3.2006 - V pondělí 27.března došlo k havárii čerpadel na jedné z přečerpávacích stanic obecní kanalizace. Našim úkolem bylo očištění a omytí jímky tlakovou vodou. Zprovoznění přečerpávací stanice provedla odborná firma.


12.3.2006 - V sobotu 11.března proběhla brigáda členů zásahové jednotky, jejíž náplní bylo pokácení části z topolů u letního kina. Obecní úřad plánuje místo pokácených topolů vysadit jiný - vhodnější druh stromů.


12.3.2006 - V uplynulém měsíci byly provedeny technické prohlídky obou zásahových vozidel - TATRY 148 a Avie.


24.2.2006 - V měsíci únoru byly započaty práce na úpravě naší druhé cisterny - Tatry 148, kterou jsme dostali od Středočeského hasičského záchranného sboru z Kutné Hory. Cílem této úpravy bude vytvoření nových úložných prostorů pro základní vybavení zásahového vozidla, ale i pro další techniku, jako například pro motorovou pilu nebo  kalové čerpadlo. Celkem bylo od počátku roku na těchto úpravách odpracováno 148 hodin.


24.2.2006 - 16.února jsme v rámci předepsaných zkoušek techniky pomáhali sboru SDH Hradištko při odčerpání vody z polí, odkud voda následně pronikala do sklepů okolních rodinných  domků,  při náhlém tání sněhu.


24.2.2006 - Ve dnech 7.2. - 8.2 se konalo školení řidičů, které pořádalo SDH Hradištko. Z našeho sboru se zúčastnili dva řidiči ze zásahové jednotky


5.2.2006 - V pátek 3.2.2006 se v restauraci Na Peškově konala Valná hromada našeho sboru. Při této příležitosti byl ředitelce mateřské školky Štěchovice, paní Jaroslavě Markové předán výtěžek z letošního dětského karnevalu ve výši 5.000,- Kč. Z této částky nám paní ředitelka jménem všech dětí mateřské školky, přispěla částkou 1.000,- Kč na repliku našeho historického praporu. Děkujeme.


5.2.2006 - V sobotu 28.1.2006 se pět členů zásahové jednotky zúčastnilo školení na dýchací techniku, které se konalo v Příbrami.  Prověrka se skládala z ústního proškolení, fyzického testu a ze zdolávání překážek  v tzv. polygonu, kdy si někteří sáhnuli až dno svých sil. Všech pět členů naší zásahové jednotky, těmito náročnými testy úspěšně prošlo.


26.1.2006 - Oddíl kopané TJ Štěchovice a Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice zvou všechny příznivce bruslení k návštěvě místního fotbalového hřiště. Udržování a kropení ledové plochy se bude provádět průběžně po celou dobu trvání mrazů. Nezbývá než dodat, že hřiště mělo své první návštěvníky již včera...


24.1.2006 - V loni jsme slíbili, že když bude letos v lednu pořádně mrznout, uděláme další pokus o vytvoření kluziště pro děti. Po domluvě  s oddílem kopané TJ Štěchovice, se tento pokus uskuteční na tréninkovém fotbalovém hřišti. Díky současným a skutečně velkým mrazům to zatím vypadá, že se dílo podaří....


15.1.2006 - V sobotu 14.ledna se uskutečnil dětský maškarní bál.Výbor sboru děkuje paní Jaroslavě Markové, paní Haně Bechyňové a paní Janě Hájkové za pomoc při organizaci a za zdárný průběh celého odpoledne. Výtěžek z maškarního bálu bude předán ředitelce mateřské školy, paní Jaroslavě Markové  na valné hromadě 3.2.2006. Děkujeme všem, kteří přispěli cenami do tomboly dětského maškarního bálu, ale i na tombolu tradičního hasičského plesu. Vstup do fotogalerie maškarního bálu zde.


1.1.2006 - Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice  Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 14.ledna 2006 od 20:00 hodin v restauraci Na Peškově. Odpoledne, od 14:00 hodin se bude na stejném místě konat dětský maškarní karneval. Výtěžek z dětského maškarního bálu, bude již tradičně předán mateřské školce ve Štěchovicích.


zpět