Aktuality 2008

 

zpět

 

   vloženo: 4.1.2009    PF 2009

    

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přeje všem svým členům a spoluobčanům, mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2009.

 

 

 

   vloženo: 19.12.2008   Valná hromada SDH Buš a SDH Hradištko

    

     V pátek 12.12.2008 se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Buš a v sobotu 13.12.2008 výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Hradištko.

 

 

   vloženo: 7.12.2008   Valná hromada SDH Slapy a SDH Višňová

    

     V sobotu 6.12.2008 se členové výboru SDH Štěchovice rozdělili na dvě party a jako hosté se zúčastnili výročních valných hromad Sboru dobrovolných hasičů Slapy a Sboru dobrovolných hasičů Višňová.

 

 

 

   vloženo: 7.12.2008    Poslední rozloučení s bratrem Jiřím Holeštou

    

   Ve čtvrtek 4.12.2008 jsme se na štěchovickém hřbitově rozloučili s bratrem Jiřím Holeštou. Sborem za 122 let své existence prošlo asi sedm set členů, kteří svou činností postupně psali dějiny sboru. Některá jména zůstala v zapomnění v seznamech členů, jiná budí úctu a uznání i po sto letech. Svou prací pro sbor a svým oddáním pro hasičinu se bratr Jiří Holešta zařadil právě mezi těch pár jmen, na které se nezapomíná a které jsou a budou vyslovovány s respektem nejen u našeho sboru, ale i u sborů okolních.

   Jiří Holešta se narodil 14.2.1945 a své dětství prožil v obci Hradištko, kde se v roce 1960 stal členem místního sboru dobrovolných hasičů. V roce 1967, kdy se oženil a přestěhoval do Štěchovic, přestoupil od hradištského sboru do Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích. Zde se začal aktivně podílet na výchově hasičského dorostu ale i na řízení chodu sborového života. Již v roce 1970 se stal členem výboru a od roku 1980 až do roku 2003 zastával funkci jednatele sboru - celých dvacet tři let. Jeho činnost byla také oceněna družebním Sborem dobrovolných hasičů v Drevníkách, kdy mu bylo dne 6.10.1995 uděleno čestné členství SDH Drevníky.

    Bratr Holešta zastával také různé funkce na úrovni okrsku a okresu. Dvacet let byl velitelem okrsku a působil i jako rozhodčí v požárním sportu - získal odbornost rozhodčího II.stupně. Za jeho aktivní činnost mu byla udělená celá řada ocenění a vyznamenání. V roce 2002 získal ocenění nejvyšší - odznak sv.Floriána.

 

významná vyznamenání:

Čestné uznání OSH  - 1977

Za příkladnou práci - 1980

odznak sv.Floriána  - 2002

Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - 2006

 

 

 

 

snímky nahoře:

č.1 / Jiří Holešta jako rozhodčí základního kola požárního sportu v Pikovicích dne 5.6.2004,

č.2 / s Láďou Hrabíkem (SDH Drevníky) - společenský večer u příležitosti 40.výročí spolupráce s SDH Drevníky dne 28.5.2005

č.3 / s Václavem Kaclem - společenský večer u příležitosti 40.výročí spolupráce s SDH Drevníky dne 28.5.2005

č.4 / předání čestného uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starostou okresu bratrem Zdeňkem Mlejnským na slavnostní schůzi u příležitosti oslav 120. výročí dne 29.7.2006

 

snímky dole:

č.1 a 2 / čestná stráž u rakve:

vlevo stojí:. Ladislav Hrabík - starosta SDH Drevníky a čestný člen SDH Štěchovice, Jan Hájek - SDH Drevníky

vpravo stojí:  Jiří Malý - velitel SDH Štěchovice a Milan Langr - člen výboru SDH Štěchovice

č.3 / praporečník Jan Švejda st. - SDH Štěchovice a delegace hasičů ze sborů SDH Štěchovice, SDH Slapy, SDH Hradištko

č.4 / Na poslední cestě bratru Holeštovi zahoukaly zásahové vozy SDH Štěchovice a SDH Hradištko

 

 

 

 

Jeho život vyhasl v úterý 25.listopadu 2008 ve věku 63 let. Čest jeho památce!

 

 

 

   vloženo: 30.11.2008    Valná hromada SDH Masečín

    

     V sobotu 29.11.2008 se čtyři členové našeho sboru zúčastnili jako hosté výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Masečín.

 

 

 

   vloženo: 30.11.2008    Odborná příprava jednotek hasebního obvodu stanice Jílové u Prahy

    

     V sobotu 29.11.2008 se v Třebenicích uskutečnilo cvičení jednotek hasebního obvodu stanice Jílové u Prahy. Odborná příprava byla již tradičně provedena formou praktických cvičení. Naše jednotka se této přípravy také zúčastnila v tomto složení:

 

velitel: Jiří Malý

strojník: Martin Slivka  s technikou CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

hasiči: Martin Kopřiva, Jaroslav Kopřiva, Jaroslav Hušbauer, Pavel Bouška

 

Odborné přípravy se dále zúčastnily tyto jednotky:

      

JSDH Buš, JSDH Štěchovice, JSDH Hradištko, JSDH Davle, JSDH Jílové, JSDH Luka, JSDH Dolní Břežany, JSDH Dolní Jirčany, JSDH Psáry, JSDH Zvole

 

   Na minulých odborných přípravách jednotlivá družstva na stanovištích postupně plnila všechny disciplíny. Letos nám kolegové z HZS Jílové připravili překvapení a podstatnou změnu. Jednotlivé disciplíny prováděly tři až čtyři jednotky společně. Výběr společně cvičících jednotek byl určen jednak podle pravděpodobné možnosti setkat se u skutečného zásahu a podle charakteru skutečných událostí, u nichž jednotlivá JSDH zasahují. Ostatní jednotky po dobu cvičení svých kolegů přihlížely.

 

Jednotky plnily celkem těchto pět úkolů:

1. zkouška těsnosti čerpadla a zkouška nejvyššího dovoleného tlaku

2. simulace hašení požáru za pomoci tří "C" proudů. Zřízení čerpacího stanoviště a dálková doprava vody

3. zřízení dekontaminačního stanoviště, dekontaminace osob

4. simulace dopravní nehody - vyproštění a přeprava raněných osob v extrémně těžkém terénu

5. dálková doprava vody  přečerpáváním ze stroje do bazénu cisteren (z jezera slapské přehrady na parkoviště v Třebenicích)

Při plnění jednotlivých úkolů byl také dbán důraz na dodržování zásad radiového provozu mezi zasahujícími jednotkami a na komunikaci s virtuálním operačním střediskem.

 

     Naše jednotka prováděla společně s JSDH Hradištko, JSDH Davle a s JSDH Dolní Břežany disciplíny č.1 a č.2. Úkolem bylo na poli pod bývalou lahůdkárnou rozvinut  tři C proudy, dole u řeky na náplavce Slapské přehrady zřídit čerpací stanoviště a provést dálkovou dopravu vody. Naše jednotka pod lahůdkárnou provedla natažení tří C proudů, části dopravního vedení pro dálkovou dopravu vody (na konec schodů)  a započala hašení jedním C proudem. JSDH Hradištko mezitím začala zřizovat na náplavce čerpací stanoviště a JSDH Davle zřídila přečerpávací stanoviště (zhruba v úrovni sochy sv. Jana). Do doby než byla zahájena dálková doprava vody, byla k plnění úkolu ještě povolána JSDH Dolní Břežany, která prováděla doplňování vody do naší cisterny. Od okamžiku, kdy bylo započato doplňování vody od JSDH Dolní Břežany, byly nasazeny všechny tři C proudy a po odstranění některých problémů s dálkovou dopravou vody byly na závěr všechny cisterny postupně doplněny vodou z Vltavy. Dálková doprava vody byla provedena na vzdálenost přibližně čtyři sta metrů při převýšení asi padesáti pěti metrů.

     Úkol č.3 - zřízení dekontaminačního stanoviště a dekontaminaci osob společně provedly JSDH Dolní Jirčany, JSDH Dolní Břežany a JSDH Buš. Fyzicky nejnáročnější disciplína č.4 - vyproštění a přeprava raněných osob v extrémně těžkém terénu při simulaci dopravní nehody byla naprosto s profesionálním přehledem provedena JSDH Jílové, JSDH Luka a JSDH Psáry.

   Při plnění úkolu č.5 - dálková doprava vody z jezera slapské přehrady byla naše cisterna jako poslední v řadě přečerpávacích stanovišť na třebenickém parkovišti. Cisterna byla před započetím plnění disciplíny vypuštěná. Po jejím opětovném naplnění a postupném doplnění všech cisteren bylo cvičení ukončeno.

    

 

 

 

fotogalerie - vstupte

další fotogalerii naleznete na webu HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 30.11.2008    Slavnostní otevření zbrojnice JSDH Hradištko

    

     V sobotu 22.11.2008 se dva členové našeho sboru zúčastnili slavnostního otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hradištko.

 

video z otevření naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 29.10.2008    90. výročí vzniku Československé republiky

    

     V úterý 28.10.2008 se u příležitosti 90.výročí vzniku Československé republiky uskutečnil vzpomínkový akt s položením kytic u pomníků padlých. Za náš sbor se tohoto aktu zúčastnili čtyři členové výboru.

    

 

 

 

video naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 25.10.2008    Taktické cvičení - evakuace osob a zdolání požáru VRÚ Slapy

    

     Naše jednotka se v pátek 24.10.2008 zúčastnila taktického cvičení - Zdolání požáru a evakuace osob ve vojenském rehabilitačním ústavu Slapy nad Vltavou. Cvičení bylo vyhlášeno KOIS Kladno standardním způsobem přes svolávací modul Kanga+, jako požár ve druhém patře pavilonu C s osobami uvnitř objektu. Evakuaci osob provedl ošetřující personál ještě před příjezdem zúčastněných jednotek. Jako první na místo dorazila domácí JSDH Slapy a Buš, která provedla v dýchací technice průzkum objektu a zároveň rozvinula do druhého patra objektu dva proudy C. Následně dorazila jednotka HZS Jílové která převzala velení a JSDH Štěchovice, která pokračovala v průzkumu pavilonu. Po praktickém prověření všech činností spojených s evakuací osob a s likvidací požáru byl zásah na pokyn vedoucího cvičení ukončen a bylo provedeno podrobné vyhodnocení cvičení - porovnání dojezdových časů, ustavení zasahující techniky v okolí objektu, funkčnost požárně bezpečnostního zařízení objektu, ale především vyhodnocení jednotlivých činnosti všech zasahujících osob - nejen hasičů ale i ošetřujícího personálu, který okamžitou evakuací pacientů upoutaných na lůžku a méně pohyblivých pacientů na vozíčcích zvládl na výbornou.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 15.10.2008    Akce 10. okrsku - zima 2008 - 2009
  Akce 10. okrsku  
29.11.2008 18:30 sobota valná hromada Masečín U Cihelků  
6.12.2008 18:00 sobota valná hromada Slapy U Neužilů  
12.12.2008 19:00 pátek valná hromada Buš U Váňů  
13.12.2008 16:00 sobota valná hromada Hradištko U Petra  
16.1.2009 18:00 pátek valná hromada Pikovice U Dolejších  
24.1.2009 18:00 sobota valná hromada Štěchovice Na Peškově  
24.1.2009 19:00 sobota okrsková valná hromada Štěchovice Na Peškově  
31.1.2009 20:00 sobota ples Hradištko Sokolovna  
7.3.2009 20:00 sobota ples Buš U Váňů  
28.3.2009 14:00 sobota dětský karneval Štěchovice Na Peškově  
28.3.2009 20:00 sobota ples Štěchovice Na Peškově  
             
  Vedení okrsku žádá, abychom akce navštěvovali ve vycházkových nebo alespoň pracovních stejnokrojích.  

 

 

   vloženo: 14.10.2008    Návštěva hasičů z Belgie

    

     V pátek 10.října 2008 jsme po roce přivítali ve Štěchovicích milou návštěvu - naše kamarády hasiče z belgického Kalmthoutu. Přivítání a posezení ve sborové klubovně se již tradičně protáhlo až do ranních hodin.

     Všechny předchozí návštěvy se vždy uskutečnily u příležitosti různých obecních nebo sborových oslav.  Letošní návštěva se uskutečnila mimo termíny společenských akcí, a tak jsme mohli na sobotu naplánovat celodenní výlet na hrad Karlštejn a jeho okolí.

 

 

 

    

     V sobotu ráno, jsme po společné snídani nastoupili do přistaveného autobusu pana Šmída (tímto mu ještě jednou děkujeme za jeho přátelský přístup a bezpečnou jízdu) a vyrazili jsme směr Karlštejn. Po prohlídce hradu a jeho podhradí jsme se autobusem přepravili k vyhlídce lomu Velká Amerika. Odtud jsme se pak vydali procházkou okolo lomů Velká Amerika a Mexiko zpět na centrální parkoviště Karlštejna, odkud jsme se autobusem vrátili zpět do Štěchovic.

    

 

 

    

     Po návratu jsme sobotní večer zahájili společnou večeří v restauraci Na Peškově a poté jsme se až do ranních hodin věnovali soupeření v bowlingu, kulečníku, stolnímu fotbalu a samozřejmě i pití piva.

     Protože se belgická výprava potřebovala neplánovaně vrátit domů co nejdříve, byl nedělní program zrušen a po vzájemném předání drobných dárků jsme se před polednem rozloučili.

    

 

 

 

 

 

   vloženo: 26.9.2008    DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

    

     Ve čtvrtek 25.9.2008 se pro děti ze Základní a Mateřské školy ve Štěchovicích uskutečnil v Multifunkčním centru Den integrovaného záchranného systému. K vidění byla technika a vybavení složek IZS - Policie ČR, Poříční policie, Městské policie Jílové, Hasičského záchranného sboru Jílové a Hasičského záchranného sboru Kladno, sanitní vozy a vybavení záchranné služby ASČR Zbraslav a koně jízdní policie. Vystavenou techniku a prezentaci jednotlivých složek naleznete ve fotogalerii. Do programu byla zařazená také exhibice vznášedla.

    

 

 

    

     Náš sbor si připravil hašení dřevěného domečku, který ovšem již tradičně hasily děti z řad dobrovolníků. Profesionální hasiči z Jílového předvedli ve spolupráci s ASČR vyproštění a ošetření zraněných při dopravní nehodě. Že namaskování figurantů dopravní nehody bylo velmi působivé, můžete posoudit podle fotografie č.7. Na závěr programu se děti svezly v prezentovaných vozech policie, hasičů a záchranné služby ASČR.

    

 

 

 

fotogalerie ze dne IZS - vstupte

video naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 21.9.2008    znovuodhalení mohyly Antonína Benjamina Svojsíka

    

     V sobotu 20.9.2008 se čtyři zástupci našeho sboru zúčastnili  znovuodhalení mohyly zakladatele skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. Mohyla byla poprvé odhalena 2.6.1946 a náš sbor byl tehdy tomuto slavnostnímu aktu také přítomen. Proto velmi děkujeme za pozvání k znovuodhalení opravené mohyly, která byla v padesátých letech poničena a povalena a kterou nyní středisko Uragan Zbraslav k 70 výročí úmrtí ABS obnovilo. Pokud si uděláte malý výlet - asi dva kilometry proti proudu říčky Kocáby - naleznete ji na vrcholu kopce na těchto souřadnicích: Loc: 49°50´48.396´´N, 14°23´28.885´´E.

 

 

 

 

další  informace naleznete na  http://www.svojsikovamohyla.ic.cz/

video z odhalení naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 20.9.2008    Pozvánka na DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Městys Štěchovice ve spolupráci s policii ČR obvodního oddělení Hradištko

a občanským sdružením ŠTĚCHOVICE OBČANŮM, O.S.

 

 

pořádají ve čtvrtek 25.září

 

DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Začátek v 9:00 hodin v areálu bývalého letního kina.

 

Ukázky a prezentace:

 

Policie ČR, Poříční policie, Městská policie Jílové, Jízdní policie,

Záchranná služba ASČR Zbraslav,

Hasičský záchranný sbor - stanice Jílové u Prahy,

Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice

Sbor dobrovolných hasičů Masečín

Na závěr programu budou dobrovolníci hasit hořící domeček

Hudbou a zpěvem doprovází Pavel Justich

 

 

   vloženo: 21.8.2008   Nové volací znaky

 

     Ve středočeském kraji proběhlo přeprogramování analogových radiostanic a změna volacích znaků. JSDH Štěchovice má přidělenou číselnou řadu PPZ 830 - 839. Obě naše cisterny mají nové volací znaky:  CAS 16 Mercedes Benz - PPZ 831 a CAS 32 TATRA 148 - PPZ 832 (Motoroly GM 360). Změna nastala také u ručních radiostanic, kde stanice určená pro velitele jednotky má nově přiřazený volací znak PPZ 835  a radiostanice pro velitele družstva PPZ 836 (obě HYT TC-700V). Radiostanice Icom IC F15, které jsou určeny pro ostatní zasahující hasiče, budou používat volací znaky PPZ 837 a PPZ 838.

     Další podrobné informace a nové volací znaky ostatních jednotek okresů Praha - západ a Benešov najdete na webových stránkách  HZS Jílové - http://hasici-jilove.wgz.cz/file/9924546

 

 

 

   vloženo: 21.8.2008   Technická pomoc - motokros Slapy

 

    V červenci 12.7.2008 a v srpnu 16.8.2008 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka opět zajišťovala na obou závodech technickou pomoc.

 

 

 

   vloženo: 13.7.2008    110 let založení spolku Vltavan Štěchovice

    

     V sobotu 12.7.2008 se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 110. výročí založení spolku Vltavan Štěchovice. K slavnostnímu uvítání jsme se dostavili společně s kolegy ze Sboru dobrovolných hasičů Hradištko. Oslav se již tradičně zúčastnily také spolky Vltavan Purkarec, Vltavan Davle,  Vltavan Praha a spolek Dělnické besedy Havlíček z Řevnic. Po slavnostní schůzi, na které jednotlivé spolky pronesly své zdravice a předaly dárky, následoval průvod obcí. Večer oslavy pokračovaly vydařenou taneční zábavou. Ještě jednou děkujeme za pozvání k oslavám a všem členům Vltavanu Štěchovice gratulujeme k tomuto významnému výročí.

    

 

 

 

stránky Vltavanu - vstupte

video z oslav naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 11.7.2008    Ze Štěchovic do Kalmthoutu na kolech

    

     V pátek 11.7.2008 odstartovala od hasičské zbrojnice skupina cyklistů z belgického Kalmthoutu na cestu dlouhou 966 kilometrů, která by se dal nazvat "Ze Štěchovic do Kalmthoutu na kolech". Proč právě od hasičské zbrojnice? Náš sbor udržuje od roku 2003 přátelské vztahy s belgickým hasičským sborem města Kalmthout a toto přátelství bylo završeno 4.9.2005 podpisem Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi městysem Štěchovice a městem Kalmthout. Vedle každoročních vzájemných návštěv mezi oběma sbory u příležitosti různých společenských událostí, je tato cesta dalším symbolem přátelství.

     Uvítání kalmthoutských přátel, předání malých dárků a symbolického startu se kromě zástupců našeho sboru zúčastnila také starostka městyse Štěchovice, paní Miloslava Vlková.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 12.6.2008    Návštěva u hasičů v Belgii

    

     O víkendu 6.- 9. června 2008 jsme vyrazili na plánovanou návštěvu našich kamarádů hasičů z Kalmthoutu v Belgii, kam jsme byli pozváni na Security day. Po loňské čtyřiadvacetihodinové cestě, kdy nás zradilo auto, a díky příznivým cenám jsme se letos rozhodli pro cestu letadlem. Po hodině a půl letu jsme bez úhony přistáli na letišti v Bruselu a pokračovali do Kalmthoutu vlakem.Uvítací večer se odehrál tradičně v klubovně hasičů a přivítat nás přišel také starosta města.

     Sobotní program jsme zahájili dopolední návštěvou hasičské školy - školícím střediskem pro záchranáře. Odpolední program začal návštěvou muzea včel a poté jsme "soupeřili" v turnaji v golfu. Každý dostal holinky, hůl - dřevák na tyči, rozdělili jsme se do čtyř družstev a vyrazili jsme na rozsáhlou pastvinu pro krávy. Úkolem bylo postupně odehrát gumovým míčem devět jamek. Po úspěšně odehraném turnaji jsme ještě navštívili western bar, ve kterém jsme zakončili sobotní den

 

 

 

    

     Hasičská škola, kterou jsme navštívili se rozkládá na ploše 37 hektarů a je určená pro záchranáře z provincie Antwerpen. Každý hasič se musí jedenkrát za šest měsíců povinně zúčastnit školení s praktickým cvičením. Pokud neuspěje při zkoušce, nesmí k zásahu a musí cvičení opakovat.  V tomto rozlehlém areálu lze vytvořit simulace jakékoliv situace, která může při zásahu nastat. Namátkově: nalezneme zde například benzínovou pumpu, zařízení chemické továrny, jsou zde vybudovány silnice pro simulaci dopravních nehod, zařízení pro výcvik lezců nebo chemickou laboratoř (likvidace nebezpečných látek). V areálu je dokonce vybudován kus dálnice, kde se cvičí zásahy při hromadných nehodách. Opravdu zde neexistuje situace, kterou by instruktoři školy nedokázali připravit

     Na fotografiích je zařízení pro nácvik situace při nebezpečném hoření - rollover (žíhavé plameny), flashover (náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru) a backdraft (explozivní hoření) a speciální objekt pro výcvik nositelů dýchací techniky. Teplota v objektu může dosahovat až 150°C! Zdrojem tepla a kouře je dřevo a prakticky se tu topí neustále.

 

 

 

    

     V neděli ráno jsme vyrazili do Antwerp na malý výlet lodí a po obědě se vrátili zpět do Kalmthoutu, kde začínal Security day. Security day města Kalmhout byl pořádán již tradičně jako prezentace hasičů, policie a záchranné služby. K vidění byl nespočet zásahů a součinnost záchranných složek. Zajímavá byla zejména praktická ukázka, jak postupovat doma v kuchyni při náhodném vznícení oleje a co se stane, zvolíme-li nevhodný způsob hašení. Další zajímavou ukázkou, byl zásah a činnost lezců při záchranně parašutisty z věže kostela. Po ukončení této akce následovalo pohoštění pro všechny zúčastněné záchranáře a večerní posezení při dobře vychlazeném pivečku.

     V pondělí ráno jsme se v hasičské zbrojnici rozloučili a odjeli do Antwerp, kde jsme po krátké prohlídce historického centra podnikli plavbu na vyhlídkové lodi po antwerpských docích. Po té nás naši přátelé odvezli na letiště v Bruselu a krátce po deváté večer jsme po třech dnech opět přistáli na letišti v Praze.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 3.6.2008    Prodej DVS 12 AVIA 30

    

     V úterý 3.6.2008 jsme se definitivně rozloučili z naším současným nejstarším zásahovým vozidlem - s Avii 30. Vozidlo si koupili a odvezli zástupci Obecního úřadu Mikulov (okres Teplice), kde bude Avie dál sloužit místním dobrovolným hasičům.

     Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1976 a až do roku 1981 bylo evidováno u Okresního veřejného požárního útvaru Praha - západ v Řevnicích. V roce 1981 bylo vozidlo převedeno do Štěchovic, kde sloužilo až do 18. listopadu loňského roku, kdy bylo vyřazeno z výjezdové pohotovosti a uvolnilo garážové stání cisterně Mercedes Benz AK 1417.

     K základnímu vybavení vozidla patřila požární stříkačka PS 12. Po úpravách úložných prostorů byla součástí Avie kromě standardního vybavení také elektrocentrála HERKULES 2500, osvětlovací souprava, kalové čerpadlo 220V, čerpadlo KDFU 100 a dýchací přístroje Dräger PA80.

     Přejeme hasičům v Mikulově, aby jim Avie sloužila stejně tak dobře, jako sloužila našemu sboru.

 

 

 

 

stránky obce Mikulov - vstupte

 

 

 

   vloženo: 1.6.2008    5.ročník Dětského dne

    

     V sobotu 31.5.2008 proběhl 5.ročník Dětského dne. Program letošního ročníku byl rozdělen na dvě části. Dopolední program byl připraven v okolí hasičské zbrojnice a v zahradě spolku Vltavan, kde byly připraveny různé disciplíny zručnosti a disciplíny s hasičskou tématikou. Děti si mohly vyzkoušet stříkání z vodního děla  naší cisterny a stříkání proudnicí na cíl.

     Již podruhé se dětského dne zúčastnila také policie z obvodního oddělení Hradištko. Na jejím stanovišti si soutěžící děti vyzkoušely, jak dobře znají dopravní značky a zastřílely si ze vzduchovek na terč. U stanoviště záchranné služby si zase ověřily své znalosti o anatomii lidského těla. Profesionální hasiči záchranného sboru stanice Jílové přivezli ukázat svoji technikou - CAS 24 Scania, VW Caravelle, člun Pioner Multi a nafukovací člun Ultimate.

     V závěru dopoledního programu proběhlo tradiční hašení dřevěného domečku, kde stejně jako každý rok uhašení domečku pod dozorem členů zásahové jednotky provedly děti z řad zájemců třemi proudy D.

 

 

 

 

     Odpolední program odstartoval ve 14 hodin na náplavce u autobusového nádraží předváděcí jízdou vznášedla a exhibicemi vodních skútrů. Po tomto úvodu začala asi nejočekávanější část dětského dne - projížďky dětí na vodních skútrech členů České sportovní asociace vodních skútrů a na člunech z prezentace výrobků HONDA a VARI MARINE. Zájem o jízdy byl opravdu velký a po celou dobu jízd se u přistávacího mola tvořila dlouhá fronta zájemců a to jak z řad dětí, tak z řad dospělých. To ale neodradilo některé jedince, kteří stihli na skútrech a člunech vykonat pět a více jízd a ve frontě stáli neustále. Také nebyla nouze o pohled na koupající se posádky, které zvolily poněkud drsnější styl jízdy. Pro ty, kteří raději volili klidnější jízdu, byl u přístaviště parníků připraven člun Státní plavební správy, který vozil skupinky zájemců do Davle a zpět. Své dojmy z Dětského dne nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

 

     Děkujeme Vltavanu Štěchovice za zapůjčení zahrady a členům Hasičského záchranného sboru Jílové u Prahy za ukázku techniky. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce: posádce sanitního vozu Záchranné služby ASČR Prahy - západ, týmu policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Hradištko, členům České sportovní asociace vodních skútrů, posádce lodi Státní plavební správy a týmu lidí z firem HONDA a VARI MARINE.

 

fotogalerie z dětského dne - vstupte

fotogalerie HZS Jílové - vstupte

video z dětského dne naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 21.5.2008    Pozvánka na 5.ročník Dětského dne                                   pozvánka ve formátu pdf

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích a Mateřská škola Štěchovice ve spolupráci

se stanici Hasičského záchranného sboru Jílové u Prahy, Záchrannou službou ASČR Prahy - západ,

Obvodním oddělením Policie ČR Hradištko a Českou sportovní asociací vodních skútrů

 

 

 

 

                        pořádají v sobotu 31.května

    5.ročník Dětského dne

přijďte si zasoutěžit, prohlédnout si hasičskou techniku a nebo se přijďte jen podívat

 

Dopolední program - začátek ve 9:00 hodin v zahradě spolku Vltavan.

 

Na programu budou připraveny soutěže zručnosti, vědomostní disciplíny, hasičské "stříkací" atrakce a opékání buřtů. S policií si zastřílíte ze vzduchovky, se záchranáři si vyzkoušíte zdravovědu. Hasiči vám předvedou ukázku zásahu při dopravní nehodě a při požáru. Na závěr dopoledního programu budou dobrovolníci hasit hořící domeček a každé ze soutěžících dětí obdrží věcnou cenu.

 

 

 

 

Odpolední program - začátek ve 14:00 hodin u mostu na autobusovém nádraží

 

- Česká sportovní asociace vodních skútrů - exhibice a projížďky na vodních

  skútrech

- exhibice vodního vznášedla.

- vyhlídkové jízdy v lodi STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY

- Prezentace výrobků HONDA a VARI MARINE

 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ze Štěchovic a okolí

fotogalerie - dětský den 28.5.2005,   dětský den 3.6.2006,   dětský den 2.6.2007      

 

Doprovodná akce: prezentace nabídky výrobků HONDA a VARI MARINE

K vidění a vyzkoušení ze sortimentu HONDA POWER EQUIPMENT bude zahradní technika, elektrocentrály, čerpadla a pásový transportér. Na vodě budou připraveny nafukovací čluny HONWAVE a dvě lodě z nabídky VARI MARINE.

Přijďte si prohlédnout nabídku výrobků a povozit se v předváděných člunech                                    

 

 

   vloženo: 18.5.2008    Technická pomoc - motokros Slapy

    

     V sobotu 17.5.2008 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc.

 

 

 

 

video závodu ve třídě Elév 50 + 65 naleznete na Regio TV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 27.4.2008    Námětové cvičení ve Slapech - evakuace osob

    

     V sobotu 26.4.2008 proběhlo společné cvičení jednotek SDH Štěchovice a SDH Slapy. Cvičení vyhlásil standardním způsobem KOIS Kladno, jako požár podkroví chráněného bydlení a dílny PORTUS ve Slapech s osobami uvnitř objektu.

     Naše jednotka vyjela oběma zásahovými vozy - s CAS 32 Tatra 148 (PPZ 735) a CAS 16 Mercedes Benz (PPZ 736) v počtu šesti hasičů. Jako první byla na místě události JSDH Slapy, která se automaticky ujala velení, odpojila objekt od elektrického proudu, započala průzkum a evakuaci obyvatel chráněného bydlení za použití dýchací techniky. Na likvidaci požáru byl rozvinout vysokotlaký proud ze slapské cisterny. Součástí cvičení bylo také poskytnutí první pomoci evakuovaným osobám. Jednotlivé osoby u sebe měly cedulky, na kterých byl popsán druh a rozsah poranění. Jednalo se převážně o popáleniny, nadýchaní se kouřem, podvrknutý kotník, šokové stavy ale i bezvědomí. Tohoto úkolu se ujala naše jednotka, která vzhledem k delšímu dojezdovému času dorazila v době, kdy JSDH Slapy vyváděla z objektu první evakuované osoby.

     Celému cvičení byla také přítomná směna "C" HZS Jílové s velitelem stanice ppor.Bc. Stanislavem Vlachem, kteří však do průběhu akce nijak zvlášť nezasahovali a v závěru cvičení celý zásah podrobně rozebrali a upozornili na chyby, kterých by se napříště měly obě jednotky vyvarovat.

 

 

 

 

fotogalerie ze cvičení - vstupte

další fotogalerii naleznete také na stránkách HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 20.4.2008    Svatba člena zásahové jednotky

    

     Na společné cestě životem si v sobotu 19.4.2008 řekli své "ano" Libor Fontán a Andrea Míčková, oba aktivní členové našeho sboru. Hned po obřadu jsme si kolonu svatebních vozidel nasměrovali a zavedli k naší hasičské zbrojnici, kde před nastoupenou zásahovou jednotkou a aktivními členy sboru, velitel sboru Jiří Malý novomanželům popřál za celý sbor. Ve zbrojnici jsme si také pro novomanžele a jejich svědky připravili malou soutěž - štafetu zručnosti, samozřejmě s hasičskou tématikou. Vítěz štafety byl symbolicky jmenován hlavou rodiny. Poté následoval malý přípitek a svatebčany jsme doprovodili oběma našimi zásahovými vozy až do Davle ke svatební hostině.

 

 

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 30.3.2008    Odborná příprava nositelů dýchací techniky

    

     V sobotu 29.3.2008 se tři členové JSDH Štěchovice zúčastnili odborné přípravy nositelů dýchací techniky u HZS Jílové. V první části školení si všechny přítomné jednotky zopakovali teorii - kontrolu přístroje před použitím, chování při zásahu v DT a základní vědomosti o dýchací technice. V druhé části proběhl praktický výcvik.

     Odborná příprava probíhala v obci Zvole u Prahy - teoretická část v místnosti místní mateřské školy a praktická část v neobydleném bývalém statku. V praktické části musela jednotlivá družstva provézt průzkum všech budov statku a to včetně půd. V jedné místnosti byla připravena pneumatika z nákladního automobilu, kterou každý musel za pomocí palice přesunout o tři metry. Na konci průzkumu pak každé družstvo muselo rozvinout jeden útočný proud ze tří "C" hadic - a aby to nebylo lehké, tak na půdu jedné z budov a to oknem a hezky po žebříku....

     Zajímavým zpestřením odborné přípravy byla ukázka z činnosti kynologů - vyhledávání osob ve vymezeném prostoru.

Pejsci, kteří nám předváděli svá umění, mají také své webové stránky, které můžete navštívit - MegiSára a Bára.

 

 

 

 

fotogalerie z odborné přípravy - vstupte

další fotogalerii naleznete také na stránkách HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 23.3.2008    Ples SDH Štěchovice

    

     22.března se v restauraci Na Peškově uskutečnila tradiční hasičská zábava. Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice blahopřeje všem výhercům hlavních cen tomboly a zároveň děkuje všem dárcům za finanční a věcný dar jak do dětské, tak i do večerní tomboly. Jmenovitě děkujeme těmto sponzorům:

 

Městys Štěchovice

ČEZ a.s.

VAMB - tiskárna

NAVIKA s.r.o.

Nápoje Na Lešanské - manželé Adámkovi

Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.

Jana Švejdová - OBUV

Branný Jiří - AUTOTRANZ

René Cajkán

Manželé Listíkovi - Keramika

Ing.Pavla Frouzová a Blažena Richterová

Relax studio Mája s.r.o.

Pekárna a cukrárna Hraštice

Manželé Jeřábkovi

Zemní práce Neužil

Keramika - Václav David

Miroslav Dražil - SATTECH

Manželé Dytrichovi

Tomáš Lorenc - ovoce a zelenina

SAMOOBSLUHA Štěchovice

Ovoce a zelenina - Jana Rožníčková

Domácí potřeby Štěchovice

Uhelné sklady - Pavel Macela

Zíbí - tajný sponzor

Skalní členové SDH Štěchovice

Hana Jandlová

a další, na které se nedopatřením zapomnělo

 

 

 

 

Věříme, že se Vám u nás líbilo a že nás příští rok opět přijdete podpořit. Vaše názory na večerní ples a maškarní bál

 nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

   vloženo: 23.3.2008    Dětský maškarní bál

    

     V sobotu 22.3.2008 se v sále restaurace Na Peškově konal již pátý ročník dětského maškarního bálu, jejímž spolupořadatelem byla tradičně i mateřská škola. Po úvodním defilé masek, bál pokračoval odpolednem plných písniček a soutěží. Jednu ze soutěží zručnosti si dokonce vyzkoušeli i rodiče dětí a nutno říci, že jako "hasiči" si vedli velmi dobře.

      Stalo se již tradicí, že po odečtení nákladů na tombolu je výtěžek z maškarního bálu předán ředitelce mateřské školy Štěchovice. Letos jsme se rozhodli pro malou změnu - náklady, které našemu sboru vznikly, jsme si neodečetli, ještě něco dodali a v závěru odpoledne byl ředitelce mateřské školy - sestře Jarce Markové předán celkový obnos - 10.000,-Kč.

      Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří jakkoliv přispěli a to buď zakoupením lístků do tomboly, nebo dobrovolným vstupným, či cenami do tomboly. Peníze budou použity na úhradu kolotoče v zahradě mateřské školy.

 

 

 

 

fotogalerie z maškarního bálu - vstupte

 

 

 

   vloženo: 14.3.2008    Pozvánka na ples SDH Štěchovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,

který se bude konat dne 22.3.2008  od 20:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

Vstupné 80,-Kč           bohatá tombola           Hraje hudba Dynamic Band.

 

Přijďte na náš ples! My dovezeme vodu do Vašeho bazénu, který u nás vyhrajete v tombole!

 

     

hlavní cena tomboly: bazén Bestway (fast set - bazén, filtrace, schůdky, krycí plachta, teploměr, plovák pro bazénovou chemii)

 

Od 14:00 hodin začíná Dětský maškarní bál!

 

Tombola pro maškarní bál a večerní ples, bude až do soboty vystavená ve výloze

obchodu s textilem naproti Úřadu městyse Štěchovice (vedle kadeřnictví)

 

Výtěžek z dětského maškarního bálu bude předán ředitelce Mateřské školy Štěchovice

 

pravidla večerní tomboly:

 

Losy budou v prodeji v průběhu večera. Po zakoupení a rozbalení losu budete ihned vědět, zda vyhráváte některou z cen, nebo zda-li postupujete do slosování o některou z hlavních cen, nebo je-li Váš lístek nevýherní. Nevýherní lístky nevyhazujte! Pokud nasbíráte dvanáct nevýherních lístků stejné série, budou Vám opět vyměněny za některou z cen. U nás se vyhrává na všechny losy!

 

Srdečně zve výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

 

 

 

   vloženo: 2.3.2008   Stáž u HZS Jílové - vichřice Emma

    

     V sobotu 1.3.2008 nastoupili dva členové zásahové jednotky SDH Štěchovice Martin Slivka a Martin Kopřiva na čtyřiadvacetihodinovou stáž u HZS Jílové. Při domlouvání tohoto termínu nikdo netušil, že díky počasí a vichřici Emma, která se přehnala přes Českou republiku, se bude jednat o velmi rušný víkend.  Po ranním úklidu a nezbytném školení, společně s vichřicí přišel v 9:30 hod. první výjezd. Družstvo ve složení 1+3 (dva členové HZS Jílové a dva členové JSDH Štěchovice) vyrazilo na odstraňování padlých stromů na komunikaci. Odstraňování následků vichřice se týkala převážná část všech výjezdů a vývoj událostí následoval takto:

 

  1. Řezání stromů v hasebním obvodu (Vestec, psárské lesy, Sulice, aj.)

  2. Technická pomoc  -  stromy na osobním autě - Radlík

  3. Kamenný Přívoz - odstranění padlých stromů u ČOV

  4. Davle, V Kruhovce - vyvrácený strom, uzavření prostoru pravděpodobného pádu stromu.

  5. Jílové - spadlý sloup telefonního vedení

  6. Oleško - hlášený požár lesa, po příjezdu zjištěno nepovolené pálení. Na místě JSDH Zvole a JSDH Dolní Jirčany.

  7. Březová - odstranění vyvráceného stromu, u kterého hrozil pád na dráty elektrického vedení.

  8. Dolní Břežany - požár sazí v komíně. Zlikvidováno ještě před příjezdem jednotky. Na místě JSDH Dolní Břežany.

  9. Jílové - hlášen vyvrácený strom na náměstí. Z důvodu silného větru bylo rozhodnuto ponechat likvidaci na druhý den a

      místo bylo uzavřeno.

 

Druhé družstvo 1+1 (členové HZS Jílové) v průběhu dne vyjíždělo k těmto událostem:

 

10. Řezání stromů v hasebním obvodu - Libeř

11. Závist - požár lesa od elektrického vedení, planý poplach  -  k této události byla povolána i JSDH Štěchovice s CAS 32

      Tatra 148 (viz zásahy 2008)

12. Požár sloupu el.vedení - Studené, Borek

 

Na závěr ještě drobná informace: V průběhu stáže, jílovská SCANIA najela celkem 150 kilometrů.

 

další podrobné informace o jednotlivých událostech naleznete na webu HZS Jílové

http://www.hasici-jilove.wgz.cz

 

 

 

 

fotogalerie ze stáže - vstupte

 

 

 

   vloženo: 17.2.2008   Valná hromada SDH Buš

 

     V sobotu 16.2.2008 se tři zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Buši. Na Valnou hromadu SDH Buš volně navázala okrsková Valná hromada. V průběhu tradičního programu Valné hromady byl  starostou obce Buš předán výboru SDH nový sborový prapor. Blahopřejeme!

 

 

 

   vloženo: 14.2.2008    Technické prohlídky vozidel

    

     Ve čtvrtek 14.2.2008 byly provedeny technické prohlídky u dvou našich zásahových vozidel - u CAS 32 Tatra 148 (PPZ 735) a DVS 12 Avia 30 (PPZ 737). Vozidlo Avia je v současné době vyřazeno z výjezdové pohotovosti (od listopadu 2007) a je určené k prodeji.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 13.2.2008    Valná hromada SDH Pikovice

 

     V sobotu 2.2.2008 se dva zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Pikovice.

 

 

 

   vloženo: 20.1.2008    Valná hromada SDH Štěchovice

 

     V sobotu 19.1.2008 se v restauraci Na Peškově konala Valná hromada. Jako hosté se vedle velitele stanice HZS Jílové u Prahy ppor.Bc. Stanislava Vlacha a starosty Okresního sdružení hasičů Praha - západ Zdeňka Mlejnskýho se Valné hromady zúčastnili také zástupci okolních sborů 10.okrsku - SDH Pikovice, SDH Hradištko, SDH Masečín, SDH Slapy a SDH Buš. Stalo se již tradicí, že naší Valnou hromadu navštěvují také zástupci spřátelených sborů z SDH Drevníky a SDH Višňová. Mezi dalšími hosty jsme přivítali zástupce Městyse Štěchovice, Vltavanu Štěchovice, sportovců a rybářů.

     Po skončení programu Valné hromady, večer pokračoval vydařenou taneční zábavou.

 

video z valné hromady - regio TV

 

 

 

   vloženo: 12.1.2008    Pozvánka na Valnou hromadu SDH Štěchovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu,

která se bude konat dne 19.1.2008  od 18:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

Program Valné hromady:

 

1. Zahájení a přivítání hostů                                                   5. Plán činnosti na rok 2008

2. Volba volební a návrhové komise                                      6. Diskuze

3. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2007            7. Usnesení

4. Zpráva revizní                                                                   8. Závěr

 

Po skončení valné hromady bude večer pokračovat volnou zábavou s hudbou a tancem. Hraje hudba Akustik Band.

 

 

 

   vloženo: 9.1.2008    Dovoz vody do vodojemu v Masečíně

    

     V pondělí 7.ledna jednotka prováděla dovoz pitné vody do masečínského vodojemu. Po vyčištění a dezinfekci cisterny bylo do vodojemu dovezeno celkem 30 m3 pitné vody.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 6.1.2008    CAS 16  Mercedes Benz AK 1417   4x4

    

     V prosinci loňského roku byla přislíbena prezentace naší nové cisterny - CAS 16 Mercedes Benz AK 1417. Tak tedy trochu rekapitulace, několik technických údajů a popis vybavení vozidla:

     Mercedes byl vyroben v roce 1979 jako nákladní automobil a až do roku 1992 sloužil u komunálních služeb města Kalmthout. V roce 1992 bylo vozidlo převedeno k Brandweer Kalmthout. Belgická firma Vanassche provedla repase automobilu a přestavbu na hasičský speciál. Vozidlo je vybaveno čerpadlem Ziegler FP 8/8 - HH a nerezovou nádrží na 8.000 litrů vody. Zdvihový objem válců motoru je 5.670 cm3 s maximálním výkonem 168 kW (což při celkové hmotnosti 14.500 kg není zrovna mnoho). V Belgii byla cisterna zařazena do výjezdu až do června roku 2006, kdy byla nahrazena novou cisternou.

 

 

 

 

     Dne 23.října.2006 nám naši přátelé z Belgického Kalmthoutu tento hasičký speciál vyřazený z jejich vozového parku přivezli jako dar. Po nezbytném maratónu se zajištěním dokladů nutných pro převod vozidla, včetně úředních překladů všech listin, cisterna konečně 24.srpna 2007 prošla technickou prohlídkou.  Dne10.září byly cisterně přiděleny registrační značky a byla zařazena do seznamu vozidel složek IZS.

     V říjnu 2007 byly na vozidle ještě provedeny drobné opravy a úpravy úložných prostorů a 18.listopadu 2007 byl Mercedes vystrojen a zařazen do výjezdu. Dopravní automobil  DA12 Avie 30 byl odhlášen z výjezdu a odstaven.

     V prosinci 2007 byla do cisterny pořízena z dotací Středočeského kraje vysílačka Motorola GM 360 a vozidlu byl přidělen volací znak PPZ 736 (CAS 32 TATRA 148 používá volací znak PPZ 735). Ze sponzorského daru od manželů Listíkových byla zakoupena nová elektrocentrála o výkonu 2.000W (původní elektrocentrála z odstavené Avie bude součástí repasované Tatry - viz aktuality 2007). K dnešnímu dni cisterna absolvovala u našeho sboru jeden výjezd k požáru a jeden výjezd k dopravní nehodě.

 

 

 

 

     Vybavení vozidla:

 

     Pravá strana:

     Elektrocentrála CMI C-G 2000, dva osvětlovací halogeny 230V/500W, prodlužovací kabel, kalové čerpadlo 230V, motorová pila HOMELITE 4518, dva kusy dýchacích přístrojů PA 80 Dräger + dvě náhradní lahve 6 litrů, 2x práškový hasící přístroj PG6, 2x bourací sekerka.

 

     Levá strana:

    60 metrů tlakové hadice pro rychlý zásah s kombinovanou proudnicí (plynulá regulace úhlu rozstřiku)a stavitelným průtokem (20, 40, 100, 150 a neomezený průtok v litrech za minutu), dvě proudnice C, 1x proudnice B, 1x clonová proudnice, 6x 20m hadice C, 5x 20m hadice B, proudnice C52 Tajfun Profi, klíče na spojky a šroubení.

 

     Zadní prostor nad čerpadlem:

    Komínová souprava + nádoba se štěrkem, sací koš, pákový rozdělovač, stojatý ejektor, sekera Fiskars 1250, železničářský hever zvaný "štorcák", polohovací pásy, lanový žebřík, universální hasičský klíč, opravné třmeny na hadice, ventilová a záchytná lanka a zaslepovací víčka s ventilkem na norné stěny.

 

    Na horní pochozí části nádrže jsou umístěny trhací háky, lopaty, cestářské koště, hrábě a dvoudílný žebřík. Na hliníkové pochozí rampě pod nástavbou jsou připevněny hadicové přejezdy, hydrantový nástavec s klíčem, redukce C/B, páčidlo, krumpáč, vojenská polní lopatka a ocelové lano. Savice jsou uloženy v bočních boxech po obou stranách nádrže - celkem 4 kusy.

 

 

 

    

     Krasavec na posledním snímku je nová cisterna na podvozku VOLVO, která nahradila v belgickém Kalmthoutu, dnes již našeho Mercedesa.

 

 

 

aktuality 2004

aktuality 2005

aktuality 2006

aktuality 2007

 

Copyright © 2004 - 2008 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768