Aktuality 2009

 

zpět

 

   vloženo: 21.12.2009    PF 2010 - Jak na Nový rok, tak po celý rok......

 

  

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přeje všem svým členům a spoluobčanům, mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2010.

 

 

 

   vloženo: 31.12.2009    Pohřeb paní Květy Tomanové

 

   V pondělí 28.12.2009 jsme se ve štěchovickém kostele rozloučili s naší sestrou - paní Květou Tomanovou, která tragicky zemřela 13. prosince při požáru svého domu. Pro sbor je tato událost o to smutnější, že i když naše zásahová jednotka byla u požáru jako první, paní Květě již nikdo ze zasahujících hasičů nemohl pomoci...

   Paní Květa Tomanová se narodila 21.5.1926 a členkou Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice byla od roku 1961.  Od roku 1982, kdy byla zvolena do výboru sboru, zastávala funkci kulturního a organizačního referenta. Tuto funkci vykonávala až do roku 1990. Svojí činností, zejména při pořádání a organizování různých kulturních a společenských akcí nejen ve sboru, ale i v obci se zapsala mezi významné občany Štěchovic, na které se nezapomíná.

   Výčet její činnosti by byl dlouhým seznamem. Hrála divadlo v místním ochotnickém souboru, organizovala masopustní maškarní průvody obcí, vedla kurzy šití. Do historie sboru se nesmazatelně zapsala také jako kronikářka. Byla to právě ona, která založila novou sborovou kroniku jako náhradu za kroniku ztracenou při povodni v roce1940. Svou rukou do ní vepsala první řádky a podle poznámek Antonína Šrámka k 50.výročí také celou historii sboru - od svého založení až do osmdesátých let. Na snímku č.4 je paní Květa Tomanová při líčení masopustních masek

  

 

 

 

   Upřímnou soustrast rodině a čest její památce!

 

 

 

   vloženo: 21.12.2009    Návštěvy Výročních valných hromad

  

   V uplynulých třech týdnech se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté několika Výročních valných hromad okolních sborů z 10.okrsku. Nejprve jsme 28.listopadu 2009 navštívili Výroční valnou hromadu SDH Masečín a o týden později - 11.prosince 2009 také Výroční valnou hromadu SDH Hradištko. V sobotu 12.prosince se členové výboru rozdělili na dvě skupiny. První skupina se zúčastnila valné hromady SDH Slapy a druhá skupina navštívila Výroční valnou hromadu spřáteleného sboru Višňová z 25.okrsku. V sobotu 19.prosince jsme opět zavítali do 25.okrsku a to na Výroční valnou hromadu SDH Drevníky.

 

 

 

   vloženo: 7.12.2009    Brigáda ve zbrojnici a lezecké školení

 

   V sobotu 28.11.2009 se ve zbrojnici uskutečnila brigáda členů zásahové jednotky na údržbě techniky a výstroje. Kromě standardních kontrol a drobných oprav na vozidlech, agregátech a výstroje, proběhlo také seznámení s novým vybavením jednotky, které bylo pořízeno z dotací Středočeského kraje. Jedná se o hliníkový teleskopický žebřík a základní vybavení lezeckou technikou. Každý člen jednotky si pak na stromě před zbrojnicí vyzkoušel proměnu polohovacího pásu na jednoduchý sedák a techniku slaňování pomocí slaňovací osmy, slaňování s poloviční lodní smyčkou a sebejištění prusíkem.

   Tímto se omlouváme všem kolemjdoucím, které jsme tímto cvičením vyděsili a kteří si mysleli, že budeme strom kácet.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 22.11.2009    Akce 10. okrsku,   zima 2009 - 2010

 

 

    Akce 10. okrsku
28.11:2009 16:30 sobota okrsková schůze Masečín U Cihelků
28.11.2009 18:00 sobota valná hromada Masečín U Cihelků
11.12.2009 18:00 pátek valná hromada Hradištko U Petra
12.12.2009 18:00 sobota valná hromada Slapy U Neužilů
           
16.1.2010 18:00 sobota valná hromada Štěchovice Na Peškově
23.1.2010 18:00 sobota valná hromada Pikovice U Dolejších
29.1.2010 19:00 pátek valná hromada Buš U Váňů
30.1.2010 20:00 sobota ples Hradištko Sokolovna
6.2.2010 18:00 sobota okrsková valná hromada Slapy U Neužilů
20.2.2010 14:00 sobota dětský karneval Štěchovice Na Peškově
20.2.2010 20:00 sobota ples Štěchovice Na Peškově
           
Vedení okrsku žádá, abychom akce navštěvovali ve vycházkových nebo alespoň pracovních stejnokrojích

 

 

 

   vloženo: 12.11.2009    Úklid přístavního mola

 

   Od loňského listopadu, kdy byl pro zásahovou jednotku z dotací Středočeského kraje zakoupen člun Relax 420 Záchranář, byl z příkazu KOIS Kladno člun již celkem třikrát využit při technickém zásahu. Poprvé to bylo v červenci na Slapské přehradě při utonutí starší paní ve Sladovařské zátoce. Další zásah byl v srpnu, kdy bylo provedeno vylovení mrtvého zvířete pod štěchovickým mostem a zatím poslední zásah byl v září v Davli - odstraňování plovoucích stromů z plavební dráhy Vltavy. V Davli náš člun ale nezasahoval, byl na místě připraven jako záloha a stromy byly odstraněny z člunu HZS Jílové. Všechny tři zásahy jsou k vidění v příslušných fotogaleriích.

   Zatím poslední aktivitou, která byla za pomocí člunu provedena, bylo v rámci práce pro městys přestěhování přístavního mola k zimnímu uskladnění, které proběhlo v pondělí 26.10.2009.

   Kromě již zmíněných zásahů byl v průběhu roku člun také využíván  při dětském dni a při závodech vodních skútrů, kdy se mohli zájemci jak z řad dětí, tak i z řad dospělých povozit. S člunem jsme se byli také prezentovat na oslavách 100. výročí založení SDH Zvole, kde se po celý den oslav na místním rybníku opět konaly projížďky pro zájemce.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 24.10.2009    Odborná příprava jednotek hasebního obvodu stanice Jílové u Prahy

 

   V sobotu 24.10.2009 se v Pikovicích uskutečnilo cvičení jednotek hasebního obvodu stanice Jílové u Prahy. Naše jednotka se této přípravy také zúčastnila v tomto složení: velitel - Jiří Malý, strojník - Martin Slivka, hasiči - Zbyněk Svoboda, Martin Kopřiva s technikou CAS 16 Mercedes Benz AK 1417 a OA Renault Espace. Z okolních sborů se odborné přípravy zúčastnily tyto sbory: JSDH Luka, JSDH Jílové, JSDH Dolní Jirčany, JSDH Průhonice, JSDH Hodkovice, JSDH Ohrobec, JSDH Slapy, JSDH Masečín, JSDH Hradištko, JSDH Zvole a JSDH Kamenný Újezdec.

 

   Odborná příprava byla rozdělena do dvou částí - na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části, která proběhla v sále místní restaurace, bylo zopakování si zásad BOZP, používání osobních ochranných prostředků, používání radiostanic a vedení radiového provozu. Ve druhé části jednotky prováděly praktická cvičení.

    Stejně jako vloni, jednotlivé disciplíny prováděly tři až čtyři jednotky společně. Výběr společně cvičících jednotek byl opět určen jednak podle pravděpodobné možnosti setkat se u skutečného zásahu, ale i podle charakteru skutečných událostí, u nichž jednotlivá JSDH zasahují. Ostatní jednotky po dobu cvičení svých kolegů přihlížely.

 

Jednotky plnily celkem těchto pět disciplín:

1. zkouška těsnosti čerpadla

2. zřízení zázemí pro dlouhodobý zásah a nácvik vytvoření hráze proti pronikání vody pomocí dvoukomorových pytlů

3. zřízení provizorní norné stěny přes řeku Sázavu

4. dálková doprava vody v extrémně těžkém terénu (z řeky Sázavy na louku pod Petrovem)

5. dopravní nehoda - vyproštění osob a poskytnutí první pomoci

 

   Naše jednotka prováděla společně s JSDH Hradištko a JSDH Masečín disciplínu č.3. Úkolem bylo v dolní části Pikovic zřídit přes řeku Sázavu provizorní nornou stěnu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme nornou stěnu zřizovali již dvakrát při ostrém zásahu a společně s JSDH Masečín při jiném cvičení, nebylo provedení úkolu žádným problémem.

 

 

 

 

   fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 20.9.2009    Oslava - 30 let mateřské školy ve Štěchovicích

 

   V sobotu 19.9.2009 uspořádala mateřská škola ve Štěchovicích oslavu u příležitosti třicátého výročí od postavení a otevření nové budovy mateřské školy. Oslava byla pojatá jako zahradní párty, na které proběhlo setkání bývalých a současných zaměstnanců. Náš sbor s mateřskou školou již několik let udržuje přátelský vztah a spolupráci. Každý rok před hasičským plesem společně pořádáme dětský maškarní karneval a v červenci Dětský den. Proto jsme pozvání na tuto oslavu přijali s velkou radostí a úctou. Na oslavu jsme se dostavili stylově a jako hasiči - v zásahovém autě, za zvuku sirény a v patřičné ústroji. Po krátkém proslovu velitele a starosty sboru byl paní ředitelce předán malý dárek. Ještě jednou děkujeme za pozvání a za velmi příjemně strávené odpoledne.

  

 

 

  

 

 

   vloženo: 20.9.2009    Den integrovaného záchranného systému

 

   V pátek 18.9.2009 se v areálu Multifunkčního centra ve Štěchovicích a bývalého letního kina uskutečnil druhý ročník Dne integrovaného záchranného systému, který uspořádal Městys Štěchovice ve spolupráci s policii ČR a občanským sdružením Štěchovice občanům, o.s. Cílem této akce bylo seznámit děti z místní základní a mateřské školy s prací a technikou jednotlivých složek záchranného systému. K vidění byla technika a ukázky těchto složek IZS: Policie ČR obvodní oddělení Hradištko, Poříční policie, Dálniční policie Rudná u Prahy, Psovodi z 24.základny dopravního letectva Praha 9 - Kbely, Záchranná služba ASČR Zbraslav, Asociace dobrovolných záchranářů, skupina kriminalistické techniky a Hasičský záchranný sbor - stanice Jílové u Prahy.

  

 

 

 

   Náš sbor se této akce také zúčastnil. Den IZS byl zahájen cvičnou evakuací školy s ohlášením požáru v přízemí. Zásahová jednotka provedla v dýchací technice průzkum celého objektu a do přízemí školy byl rozvinut jeden C proud. Po ukončení cvičného zásahu se jednotka přesunula do areálu bývalého letního kina, kde byla připravena simulace dopravní nehody. Vyproštění osoby z havarovaného vozu za pomocí hydraulických nůžek předvedla jednotka hasičského záchranného sboru stanice Jílové společně se záchranáři ASČR stanoviště Davle. Naše jednotka na závěr celého dne předvedla hašení požáru auta. Hořící hromadu palivového dříví hasili již tradičně zájemci z řad dobrovolníků.

 

 

 

 

   fotogalerie SDH Štěchovice - vstupte

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 14.9.2008    Pozvánka na DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

 

Městys Štěchovice ve spolupráci s policii ČR

a občanským sdružením ŠTĚCHOVICE OBČANŮM, O.S.

 

pořádají v pátek 18.září

 

DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Začátek v 9:00 hodin v areálu bývalého letního kina.

 

Ukázky a prezentace těchto složek:

 

Policie ČR okresní ředitelství Praha venkov,

Policie ČR obvodní oddělení Hradištko,

Poříční policie,

Dálniční policie Rudná u Prahy,

Psovodi z 24.základny dopravního letectva Praha 9 - Kbely,

Záchranná služba ASČR Zbraslav,

Asociace dobrovolných záchranářů,

Záchranná služba

Skupina kriminalistické techniky

Hasičský záchranný sbor - stanice Jílové u Prahy,

Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice

 

Hudbou a zpěvem doprovází skupina Profil

 

 

 

   vloženo: 31.8.2009   Slavnostní předání stříkačky

    

   V sobotu 22.8.2009 se velitel naší jednotky zúčastnil slavnostního předání nové požární stříkačky Magirus TS 10-1000, kterou SDH Masečín získalo z dotací Středočeského kraje. Náš sbor se tohoto slavnostního aktu bohužel nemohl zúčastnit v hojnějším počtu, neboť zbytek zásahové jednotky zajišťoval technickou pomoc na motokrosové trati ve Slapech.

 

fotogalerii a technická data stříkačky naleznete na webu HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 31.8.2009   Technická pomoc - motokros Slapy

    

   V sobotu 22.8.2009 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka společně s SDH Slapy opět zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc.

 

 

 

   vloženo: 14.8.2009    Prořezání a ošetření stromu

 

   V pátek 14.8.2009 byla pro práci v obci již podruhé použita naše nová technika - požární vysokozdvižná plošina PVP 27. Z plošiny bylo provedeno prořezání a ošetření vzrostlého akátu u odbočky z Hlavní ulice do Kocáb. Poprvé byla plošina použita k prořezání stromů na návsi v Masečíně. Vlastní prořezání stromů provedla odborná firma.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 8.8.2009    Závody Dračích lodí

 

      V sobotu 8.8.2009 uspořádal Vltavan Štěchovice ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí pátý ročník závodů Dračích lodí o Štěchovický pohár. Náš sbor vytvořil společně s hasiči z Jílového, Dolních Jirčan, Luk pod Medníkem a Slap také jedno družstvo a těchto závodů jsme se zúčastnili. Z celkového počtu šestnácti družstev jsme se umístili na velmi pěkném čtvrtém místě. Nutno podotknou, že ve finálových rozjížďkách o první tři místa jsme se utkali s elitou posádek Dračích lodí. A i když jsme bohužel obě finálové rozjížďky prohráli, naše posádka podala vynikající výkon a prohry byly velmi těsné.

     Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem našim kolegům z již výše zmiňovaných sborů, ale také i kamarádům, kamarádce "bubenici" a všem, co za náš sbor hasičů ze Štěchovic závodili.

 

 

 

 

fotogalerie SDH Štěchovice - vstupte

fotogalerie HZS Jílové - vstupte

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 27.7.2009    SKI-JET Štěchovice 2009

 

   V sobotu 25.7.2009 se ve Štěchovicích uskutečnil 1.ročník závodů vodních skútrů pod názvem SKI-JET Štěchovice 2009, který náš sbor uspořádal společně s Českou sportovní asociací vodních skútrů.

   Soutěž byla pořádána jako otevřený závod pro amatérské jezdce. Vedle několika týdenní přípravy měla akce i výbornou reklamu a to jak formou plakátů, tak i prezentací na partnerských stránkách, zejména na webu tn.nova.cz  a na rádiu Evropa2. Díky tomu bylo v sobotu ráno připraveno na startu celkem 38 strojů pro rychlostní závody a další 3 stroje pro soutěž jízdy freestyle.

   V dopoledním programu se jelo celkem šest kvalifikačních rozjížděk několika kategoriích - podle druhu a typu přihlášeného stroje. Následovaly dvě rozjížďky semifinále a před polední pauzou proběhla ještě krátká ukázka odpoledního programu – freestyle jízdy.

 

 

 

 

   V polední pauze se zájemci jak z řad dětí, tak i z řad dospělých mohli povozit v hasičském motorovém člunu. Ze zkušenosti z podobných akcí víme, že je o tyto jízdy velký zájem a i tentokrát se u nástupního mola tvořila dlouhá fronta.

   Odpolední program začal exhibicí freestyle a to za velkého počtu přihlížejících diváků. Po skončení volných jízd následovalo finále rychlostních závodů a odpoledne bylo ukončeno slavnostním vyhlášením vítězů. Večer pak pokračoval v Multifunkčním centru, kde byla připravena after dance party.

   Po celou dobu trvání závodů, se návštěvníci mohli občerstvit u stánku pivovaru Svijany a stánku Infinity baru. Nejvoňavější stánek patřil pekárně Kabát, která po celý den rozdávala dětem zdarma koláče. U expozice Vari Honda byla k vidění prezentace strojů a stánek firmy JetPilot nabízel sportovní oblečení vyznavačům vodních sportů.

 

 

 

 

Zvláštní poděkování za pochopení a vstřícnost, bez kterých by se tyto závody nemohly uskutečnit, patří Státní plavební správě, podniku Povodí Vltavy a úřadu Městysu Štěchovice.

   Díky štědrosti sponzorů, bylo možné po celý den zakoupit lístky do tomboly. V tombole bylo celkem 170 velmi hodnotných cen a zisk z tomboly zůstane v pokladně dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice tímto děkuje všem sponzorům proběhlé akce, zejména těmto firmám:

 

Zemní práce Neužil                                                           

Navika Štěchovice

Pekárna Kabát – www.pekarnakabat.cz 

INFINITY BAR – www.infinitybar.cz

JETPILOT – www.jetpilot.cz                                           

NAVIGON – www.navigon.com

 

AUTODOPRAVA- Jiří Branný

VMI – www.sledujauto.cz                                                

Horák elektro – www.horakelektro.cz    

Pivovar Svijany – www.pivovarsvijany.cz

Vari Honda – www.vari.cz

Prodej a servis vodních skútrů – www.vodniskutry.cz

Děkujeme za Vaší návštěvu a své dojmy z celé akce nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

 

fotogalerie závod - vstupte

fotogalerie freestyle - vstupte

video na tn.nova.cz - vstupte

 

 

 

   vloženo: 21.7.2009    Pozvánka na 1.ročník SKI-JET Štěchovice

 

Česká sportovní asociace vodních skútrů a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích

pořádají v sobotu 25.července

 

1.ročník SKI-JET Štěchovice

Program dne:    9:00 - 11:30   rozjížďky přihlášených závodníků

                        11:45 - 12:00   krátká ukázka odpoledního freestyle exhibice

                        12:15 - 13:45   projížďky dětí v hasičském motorovém člunu

                        14:00 - 15:00  závod free style

                        15:00 - 16:00  finále rozjížděk

                        16:30             vyhlášení výsledků a ocenění závodníků

                        od 18:00 after dance party - Multifunkční centrum

 

  Součástí programu bude i bohatá tombola, celkem je připraveno 160 cen. Ceny jsou velice atraktivní - například tiskárna XEROX, Navigace NAVIGON, pivní sady, profesionální sluchátka Beyerdynamic a plno dalších hodnotných cen.

  V průběhu celého dne bude možné občerstvit se u stánků pivovaru Svijany a Infinity baru. Pekárna Kabát bude dětem rozdávat domácí koláče.

  K vidění bude také expozice strojů VARI HONDA.

 

Srdečně Vás zveme na náplavku u autobusového nádraží

 

upoutávka: http://tn.nova.cz/sport/ostatni-sporty/vodni-skutr-maximum-adrenalinu-na-vode.html

 

 

 

   vloženo: 12.7.2009    Čištění náplavky od náletových křovin

 

   Náplavka u autobusového nádraží ve Štěchovicích se v posledních čtyřech letech stala v letních měsících středem pozornosti při pořádání některých kulturních akcí v naší obci. Je to jednak odpolední program v rámci Dětského dne, který pořádá naše SDH společně s Mateřskou školou, kdy členové České sportovní asociace vodních skútrů ve své režii pořádají adrenalinové jízdy pro zájemce jak z řad dětí a dospělých, tak i ukázky freestyle exhibice. Letos poprvé se také uskutečnily projížďky v hasičském motorovém člunu, který naše zásahová jednotka získala v prosinci loňského roku. Další velmi významnou akcí jsou již tradiční závody Dračích lodí, kterou pořádá Vltavan Štěchovice. Letošní novinkou, která rozšíří tyto letní atraktivní akce, bude první ročník závodů vodních skútrů, SKI - JET Štěchovice 2009.

   V rámci příprav na  tyto závody se v neděli 12.7.2009 uskutečnila brigáda členů hasičského sboru, při které byla částečně očištěna navigace od náletových křovin.

 

 

 

 

podrobnosti k závodům SKI - JET Štěchovice 2009 budou uvedeny v průběhu tohoto týdne

 

 

 

   vloženo: 9.7.2009    Odstranění lampy veřejného osvětlení

    

   Ve čtvrtek 9.7.2009 členové zásahové jednotky SDH Štěchovice provedli odstranění poškozeného a nahnutého sloupu veřejného osvětlení u parkoviště místní samoobsluhy. K poškození sloupu došlo s největší pravděpodobností vinou neznámého vandala, který se snažil strhnout poutač k závodům vodních skútrů.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 28.6.2009    Oslavy 100. výročí založení SDH Zvole

 

    Náš sbor dostal na sobotu 27.6.2009 pozvání k oslavám 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zvole. Této oslavy se zúčastnilo jedenáct zástupců našeho sboru a přijeli jsme se pochlubit s naší nejnovější technikou - novým dopravním automobilem Renault Espace a s motorovým člunem Relax 240 Záchranář. Mezi vystavenou technikou také nemohla chybět naše chlouba - cisterna CAS 16 Mercedes Benz 1417 AK.

    Po slavnostním zahájení byl místnímu sboru předán starostou obce Zvole nový sborový prapor, se kterým všechny přítomné sbory nastoupily k slavnostnímu průvodu s položením květin u pomníku. Oslavy probíhaly celý den na místní návsi formou ukázek různých zásahů, které předváděli členové hasičského záchranného sboru, jednotky sboru dobrovolných hasičů, policie ČR a městské policie. K vidění byly také ukázky z kynologie a malé divadelní představení.

   Oslav se zúčastnilo poměrně velké množství okolních a spřátelených sborů a každý ze sborů přivezl ukázat svoji techniku a to jak moderní tak historickou. Z historické techniky nechyběla ani koňská stříkačka s hasiči v dobovém ustrojení. Slavnostní odpoledne a ukázky zásahů byly zakončeny několikaminutovou fontánou vytvořenou ze dvou desítek C proudů.

   Náš motorový člun vozil po celý den v místním rybníku zájemce z řad dětí a dospělých. O projížďky byl velký zájem a na hrázi se často tvořila dlouhá fronta. Jako památku na tyto oslavy jsme si přivezli Pamětní list.

 

 

 

 

fotogalerie vystavené techniky - vstupte

fotogalerie HZS Jílové, ukázky zásahů - vstupte

 

 

 

   vloženo: 21.6.2009    Technická pomoc - motokros Slapy

 

   V sobotu 20.6.2009 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc.

 

 

 

 

Kromě kropení motokrosové tratě, jednotka bohužel také prováděla asistenci přítomnému lékaři při poskytování první pomoci zraněných závodníků a to dokonce třikrát.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 21.6.2009    Školení - obsluha vysokozdvižné plošiny

 

   Ve čtvrtek 18.6.2009 bylo pro zásahovou jednotku JSDH Štěchovice uspořádáno školení pro obsluhu vysokozdvižné plošiny PVP 27. Plošina na podvozku Tatra 148 byla zakoupena od firmy Elektrotrans a.s. Školení se skládalo ze dvou částí. Nejprve z praktické části, kde se každý  člen zásahové jednotky seznámil s ovládáním plošiny a také si její obsluhu vyzkoušel. Poté proběhlo seznámení s bezpečnostními předpisy a na závěr školení si každý ze zúčastněných napsal nezbytný test. Plošina je od minulého týdne v seznamu vozidel složek IZS. Po drobných opravách bude zařazena do výjezdové pohotovosti.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 31.5.2009    6.ročník Dětského dne

    

   V sobotu 30.5.2008 proběhl 6.ročník Dětského dne. Stejně jako vloni, byl program rozdělen na dvě části. Dopolední program byl připraven v okolí hasičské zbrojnice, kde byly připraveny různé soutěže zručnosti a disciplíny s hasičskou tématikou. Děti si mohly vyzkoušet stříkání z přenosného monitoru a stříkání proudnicí na cíl. U stanoviště záchranné služby si zase ověřily své znalosti o anatomii lidského těla. Profesionální hasiči záchranného sboru stanice Jílové přivezli ukázat svoji technikou - CAS 24 Scania, člun Pioner Multi a velitelský automobil VEA Daihatsu Feroza

   V závěru dopoledního programu proběhlo hašení požáru - hromady dřevěných palet, kde stejně jako každý rok uhašení ohně pod dozorem členů zásahové jednotky provedly děti z řad zájemců dvěma proudy D.

 

 

 

 

   Odpolední program začal ve 14 hodin na náplavce u autobusového nádraží projížďkami na vodních skútrech a v hasičském člunu. Po půlhodině byly projížďky na chvíli přerušeny a byla předvedena exhibice vodních skútrů. Přestože díky špatnému počasí byla návštěvnost menší než vloni, byl zájem o jízdy velký, a to jak z řad dětí, tak z řad dospělých.

 

 

 

 

   Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce. Zvláště členům České sportovní asociace vodních skútrů, posádce sanitního vozu Záchranné služby ASČR Prahy - západ a členům Hasičského záchranného sboru Jílové u Prahy za ukázku techniky. Své dojmy z Dětského dne nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 31.5.2009    Návštěva Belgie

    

   O víkendu 23.5. a 24.5.2009 proběhla další z návštěv našich kamarádů hasičů v Belgii. Termín letošní návštěvy nebyl opět zvolen náhodně. Sousední město Essen, se kterým mají družbu hasiči ze sousedního Hradištka, slaví letos 850 let od svého založení. Oslavy založení města jsou pečlivě naplánovány na každý víkend po celý rok, a to prezentacemi všech společenských spolků, kulturních sdružení a dalších organizací, kteří se podílejí na veřejném životě města Essen. Tento víkend byl ve znamení prezentace složek záchranného systému - policie, záchranářů ale především hasičů, kteří se sjeli z celé Belgie, aby zde předvedli svoji historickou a současnou techniku.

   Do Belgie jsme dorazili v pátek 22.5. Po ubytování a krátkém odpočinku nám naši kamarádi uspořádali na uvítanou velmi vydařenou Barbeque party.

   V sobotu ráno jsme se v pronajatém autobusu společně s hasiči z Essenu a z Hradištka vypravili na celodenní výlet do hlavního města Belgie - Bruselu. Ten jsme zahájili prohlídkou Atomia - jednoho ze symbolů hlavního města. V prohlídce jsme pokračovali jak vyhlídkovou jízdou autobusem, tak pěšky - prohlídkou historické části. Nemohli jsme také opomenout navštívit  hlavní symbol Bruselu - "čůrajícího chlapečka". Při prohlídce jsme se setkali i se starostou města se kterým se pozdravila naše paní starostka.

   Večerní program - "noc hasičů" se konal v areálu oslav v Essenu - ve velkém stanu při hudbě, tanci a jak jinak, než při výborném pivečku.
 

 

 

 

   V neděli se konal oficiální program oslav výročí založení města Essen. V areálu místní střední školy se v pravidelných intervalech konaly různé předváděcí akce jednotlivých složek záchranného systému, které byly provázeny podrobným komentářem. Mezi vystavovanou technikou a ukázkami zásahů dominovaly jednoznačně hasičské sbory, jež zde měli víc jak 50% zastoupení. Pozornost budila především 100 metrová plošina a hasičský letištní speciál. Vedle moderní techniky zde byla hojně zastoupena i historická technika - pečlivě udržovaná a ve vynikajícím stavu.

   V ukázkách zásahů hasičů byla k vidění především záchrana osob při autohavárii, záchrana osoby z věže kostela, hašení makety letadla letištním speciálem, nebo hašení vodním vakem za pomoci policejního vrtulníku. K vidění byl také kontejner pro nácvik flashoveru.

   Policie předváděla akce s vrtulníkem, provedla ukázku zásahu speciální jednotky při zneškodnění teroristů, zásah proti demonstrantům s vodním dělem, či zneškodnění útočníka policistou na kole.
 

 

 

 

   Po skončení akce jsme se přesunuli zpět do Kalmthoutu historickým Mercedesem. Na závěr celého dne jsme se z hasičské plošiny mohli rozhlédnout po okolí Kalmthoutu a den jsme zakončili společnou večeří a posezením u dobrého pivečka.

   V pondělí ještě proběhla malá prohlídka Antwerp. Poté následoval odjezd na letiště do Bruselu a návrat zpět do Čech.

 

fotogalerie z prezentace hasičů bude doplněna

 

 

 

   vloženo: 20.5.2009    Pozvánka na 6.ročník Dětského dne  

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích a Mateřská škola Štěchovice ve spolupráci

se stanici Hasičského záchranného sboru Jílové u Prahy, Záchrannou službou ASČR Prahy - západ

a Českou sportovní asociací vodních skútrů

 

 

 

 

 

                 pořádají v sobotu 30.května

6.ročník Dětského dne

přijďte si zasoutěžit, prohlédnout si hasičskou techniku a nebo se přijďte jen podívat

 

Dopolední program - začátek ve 9:00 hodin v zahradě spolku Vltavan.

 

Na programu budou připraveny soutěže zručnosti, vědomostní disciplíny a opékání buřtů. S hasiči si zasoutěžíte v tradičních stříkacích atrakcích a se záchranáři si vyzkoušíte zdravovědu. Na závěr dopoledního programu budou dobrovolníci hasit hořící domeček. Každé ze soutěžících dětí obdrží věcnou cenu a vstupenku na odpolední program

 

Odpolední program - začátek ve 14:00 hodin u mostu na autobusovém nádraží

 

- Česká sportovní asociace vodních skútrů - exhibice a projížďky na vodních skútrech

- Projížďky v hasičském motorovém člunu

 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ze Štěchovic a okolí

fotogalerie - dětský den 28.5.2005,   dětský den 3.6.2006,   dětský den 2.6.2007,   dětský den 31.5.2008

 

 

 

   vloženo: 10.5.2009    Slavnostní mše

 

   V neděli 10.5.2009 se u příležitosti svátku svatého Floriana konala ve slapském kostele sv. Petra a Pavla slavnostní mše za všechny zemřelé hasiče ze Slap a širokého okolí, které se vedle delegací ze sborů SDH Slapy, SDH Buš a SDH Krámy zúčastnilo také sedm členů našeho sboru. Sraz byl na návsi pod kostelem, odkud se všichni za doprovodu hudby odebrali průvodem ke slavnostní mši. Po jejím ukončení se všichni opět za doprovodu hudby přesunuli ke krátkému a příjemnému posezení do restaurace U Neužilů.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 16.4.2009    Odborná příprava nositelů dýchací techniky

    

   V sobotu 11.4.2009 se část zásahové jednotky SDH Štěchovice zúčastnila odborné přípravy nositelů dýchací techniky, které uspořádal HZS Jílové. V první části školení proběhla teoretická příprava - kontrola přístroje před použitím, chování při zásahu v DT a základní vědomosti o dýchací technice. Součástí teoretické části byly také praktické informace Pavla Peška, který od března letošního roku vládne novému pracovišti na stanici - pracovišti chemické služby. Toto pracoviště zajišťuje servis dýchací techniky a ostatních prostředků pro potřeby stanice a jednotek SDH obcí v hasebním obvodu.

   V druhé části školení se uskutečnil praktický výcvik v prázdném tesko-baráku. Úkolem cvičících jednotek byla orientace v zakouřeném prostoru, nalezení a vynesení zraněné osoby - figuríny a byl kladen důraz na celkovou spolupráci zasahujících hasičů.

   Další podrobné informace naleznete na stránkách HZS Jílové - vstupte

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 16.4.2009    Stáž u HZS Jílové

    

   V sobotu 4.4.2009 nastoupili dva členové zásahové jednotky SDH Štěchovice Martin Slivka a Libor Fontán na čtyřiadvacetihodinovou stáž u HZS Jílové. Po nástupu do služby bylo provedeno rozdělení do dvou družstev 1+3 a 1+2. Protože v době stáže probíhala v Praze návštěva  amerického prezidenta  Baracka Obamy, bylo družstvo 1+3 s CAS 24 Scania určeno jako záloha pro zásahy na území hlavního města Prahy. Druhé družstvo se zapůjčeným Mercedesem CAS 15 od HZS Rakovník bylo určeno k zásahům v hasebním obvodu stanice.

   Stáž byla zahájena seznámením se zapůjčenou technikou a následovala zkušební jízda spojená s kontrolou hydrantů.  Poté následovalo mytí a údržba vozidel. Po obědě proběhl pravidelný úklid stanice a nakonec kontrola techniky. Příjemným zpestřením pracovního dne, bylo grilovaní večeře.

   V 19:22 hodin byl operačním střediskem vyhlášen poplach - výjezd k požáru lesa, Jílové - Borek. Jednalo se o požár roští a suché trávy (asi 5 x 15 m) okolo železniční trati ve velmi těžko přístupném terénu nedaleko žampašského mostu. Nejblíže k místu případu se dostala CAS 16 Praga (JSDH Jílové). CAS 15 MB zůstal jako záloha na nádraží ČD Jílové. Likvidace byla provedena jedním C proudem na vzdálenost asi 150 metrů s převýšením 30 m. (popis zásahu převzat z webu HZS Jílové)

  

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 30.3.2009    Ples SDH Štěchovice

    

     28.března se v restauraci Na Peškově uskutečnila tradiční hasičská zábava. Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice blahopřeje všem výhercům hlavních cen tomboly a zároveň děkuje všem dárcům za finanční a věcný dar jak do dětské, tak i do večerní tomboly. Jmenovitě děkujeme těmto sponzorům:

 

ČEZ a.s.

VAMB - tiskárna

NAVIKA s.r.o.

Nápoje Na Lešanské - manželé Adámkovi

Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.

Jana Švejdová - OBUV

René Cajkán

Manželé Listíkovi - Keramika

Manželé Jeřábkovi

Zemní práce Neuži

Keramika - Václav David

 

Miroslav Dražil - SATTECH

Tomáš Lorenc - ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina - Jana Rožníčková

Ovoce a zelenina - Klíma

Domácí potřeby Štěchovice

Uhelné sklady - Pavel Macela

Jaroslav Andrle

Textil Smíšková

Sladké pokušení Hájek a Matoušek

Zíbí - tajný sponzor

Skalní členové SDH Štěchovice

 

a další, na které se nedopatřením zapomnělo

 

 

 

 

Věříme, že se Vám u nás líbilo a že nás příští rok opět přijdete podpořit. Vaše názory na večerní ples a maškarní bál

 nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

   vloženo: 30.3.2009    Dětský maškarní karneval

 

      V sobotu 28.3.2009 se v sále restaurace Na Peškově konal již po šesté dětský maškarní bál, jejímž spolupořadatelem byla tradičně i mateřská škola. Součástí maškarního bálu bylo defilé masek, soutěže zručnosti a v závěru odpoledne dětská tombola. Stejně tak jako vloni, si v jedné disciplíně zasoutěžili opět i rodiče dětí.

      Stalo se již tradicí, že po odečtení nákladů na tombolu je výtěžek z maškarního bálu předán ředitelce mateřské školy Štěchovice. Vloni jsme se poprvé rozhodli pro malou změnu - náklady, které našemu sboru vznikly, jsme si od vybrané celkové částky neodečetli. K tomuto kroku jsme přistoupili i letos a v závěru odpoledne byl ředitelce mateřské školy - sestře Jarce Markové předán celkový obnos - 6.500,-Kč.

      Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří jakkoliv přispěli a to buď zakoupením lístků do tomboly, nebo dobrovolným vstupným, či cenami do tomboly. Peníze budou použity na nákup hudebního nástroje - kytary.

 

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 25.3.2009    Pozvánka na ples SDH Štěchovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,

který se bude konat dne 28.3.2008  od 20:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

Vstupné 100,-Kč           bohatá tombola           Hraje hudba Dynamic Band.

 

Přijďte na náš ples! My přijedeme k Vašemu požáru zahradního grilu,

který u nás vyhrajete v tombole!

 

         

hlavní cena tomboly: zahradní gril

 

Od 14:00 hodin začíná Dětský maškarní bál!

 

Tombola pro maškarní bál a večerní ples, bude až do soboty vystavená ve výloze

bývalého obchodu s textilem naproti Úřadu městyse Štěchovice (vedle kadeřnictví)

 

Výtěžek z dětského maškarního bálu bude předán ředitelce Mateřské školy Štěchovice

 

Srdečně zve výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

 

 

 

   vloženo: 5.3.2009   Technická prohlídka Tatry

    

   V minulém týdnu byla provedena technická prohlídka zásahového vozu Tatra 148.

 

 

 

   vloženo: 5.3.2009   Školení řidičů

    

   V sobotu 14.2.2009 se šest členů zásahové jednotky zúčastnilo pravidelného školení řidičů. Školení se uskutečnilo v autoškole Markéta v Praze.

 

 

 

   vloženo: 5.3.2009   Školení předlékařské první pomoci

    

   V pátek 13.2.2009 se čtyři členové zásahové jednotky zúčastnili školení předlékařské první pomoci, které pro jednotky dobrovolných hasičů svého hasebního obvodu uspořádala stanice HZS Jílové. Školení se konalo v Dolních Jirčanech.

 

 

 

   vloženo: 7.2.2009    Zkouška techniky -  člun Relax 420

 

   V sobotu 7.2.2009 jsme poprvé vyzkoušeli člun Relax 420 Záchranář, který byl zakoupen v prosinci loňského roku z dotací Středočeského kraje. Nejprve jsme si vyzkoušeli jízdu a vlastnosti člunu s plným zatížením a poté jízdu a vlastnosti se zatížením minimálním. I když na motoru o síle 15 HP bylo plné zatížení přeci jen znát, tento drobný handicap plně vyvážila velká stabilita člunu, která je při práci na vodě nejdůležitější. Protože nás zajímala i spotřeba benzínu a počasí nám také přálo, dopluli jsme až ke Slapské přehradě a poté zpět. Na závěr jsme si vyzkoušeli naložení člunu na přepravní vozík bez zajetí s vozíkem do vody - pouze ručně. Váha člunu s motorem a s plnou nádrží je totiž jen cca 220 kg, což umožňuje člun spustit na vodu a nebo ho naložit téměř kdekoliv. Ještě jedna drobnost - člun jsme také pokřtili jménem Veronika.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 25.1.2009    Výroční valná hromada SDH Štěchovice

 

   V sobotu 24.1.2009 se v restauraci Na Peškově konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci okolních sborů 10.okrsku - SDH Pikovice, SDH Hradištko, SDH Masečín, SDH Slapy a SDH Buš. Stalo se již tradicí, že naší valnou hromadu navštěvují také zástupci spřátelených sborů z SDH Drevníky a SDH Višňová. Mezi dalšími hosty jsme přivítali starostku městyse Štěchovice paní Miloslavu Vlkovou, velitele stanice HZS Jílové u Prahy ppor.Bc. Stanislava Vlacha  a dále zástupce Vltavanu Štěchovice a sportovců.

   Po skončení programu valné hromady, se ještě uskutečnila okrsková valná hromada a poté večer pokračoval vydařenou taneční zábavou až do ranních hodin.

   Nejdůležitějším bodem programu bylo odsouhlasení zvýšení členských příspěvků ze současných 100,-Kč na 150,-Kč, kdy 100,-Kč bude odváděno na okres a 50,-Kč bude zůstávat v pokladně sboru. Valnou hromadou bylo rovněž odsouhlaseno přijetí nového člena - bratra Miroslava Dražila, který se zároveň stal i novým členem zásahové jednotky. V závěru taneční zábavy byl naší jednotce vyhlášen poplach a výjezd k požáru v Davli - požár v přízemí restaurace U Bendů, ke kterému vyjeli tři "abstinující" členové zásahové jednotky - viz  zásahy 2009.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 19.1.2009    Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Štěchovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na výroční valnou hromadu,

která se bude konat dne 24.1.2009  od 18:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

Program Valné hromady:

 

1. Zahájení a přivítání hostů                                                   6. Plán činnosti na rok 2009

2. Volba volební a návrhové komise                                      7. Diskuze

3. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2008            8. Usnesení

4. Zpráva revizní                                                                   9. Závěr

5. Hlasování o přijetí nových členů                                                       

 

Po skončení výroční valné hromady SDH Štěchovice proběhne okrsková valná hromada a poté bude večer pokračovat volnou zábavou s hudbou a tancem. Hraje hudba Akustik Band.

 

 

 

   vloženo: 19.1.2009   Výroční valné hromady SDH Pikovice a SDH Drevníky

    

   V sobotu 17.1.2009 se čtyři zástupci našeho sboru zúčastnili dvou valných hromad. Nejprve navštívili jako hosté výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Pikovicích a po jejím skončení a rychlém přesunu, se ještě zúčastnili výroční valné hromady spřáteleného Sboru dobrovolných hasičů v Drevníkách.

 

 

 

   vloženo: 18.1.2009    Nová technika - člun Relax 420, čerpadlo WH 100 a pila STIHL MS 361

    

   V prosinci loňského roku byl z dotací Středočeského kraje pořízen pro zásahovou jednotku starší člun Relax 420 Záchranář s přívěsným vozíkem a s motorem HONDA MARINE 15 HP - člun sloužil  firmě HONDA MARINE jako předváděcí. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě zkušeností z několika zásahů minulých let, kdy místo zásahu bylo přístupné pouze z vody a nebo kdy by se zásah dopravou lidí a materiálu po vodě značně urychlil. Jednalo se zejména o požár půdního prostoru chaty na soutoku Vltavy a Sázavy v Davli, požár palivového dřeva v chatové osadě Svatojánské proudy (zde bylo nutné s přenosným čerpadlem a nezbytným materiálem urazit pěšky vzdálenost asi jeden kilometr Povltavskou stezkou) a další práce na vodě, jako bylo například zřízení norných stěn při úniku ropných látek, což si naše jednotka již v praxi také vyzkoušela společně s HZS Jílové a jejich člunem (únik oleje z parníku).

   Trup lodě je svařen z polypropylenu. Použitý materiál vyniká extrémní odolností, tvarovou stálostí, odolností vůči ÚV záření a odolností vůči vrůstání řas. Oproti sériovému Relaxu má zesílenou obšívku a zesílený kýl. Základní výbavu tvoří ochranná trubka kolem celé lodi, troje inspekční vodotěsná dvířka úložných prostorů, 2x pádlo, 2x pádlo s háčkem, 2x lano PP průměr 12mm, délky 5m. Loď je nadstandardně vybavena rampou s majákem, hledáčkem a bílým světlem 360o.

   Člun je díky svému tvaru při práci na vodě velice stabilní a výhodou je i jeho malý ponor - 20cm. Boční vodící lišty umožňují jízdu po ledě - člun je vhodný pro záchranu osob propadlých ledem. Člun byl dodán s motorem HONDA 15 HP, avšak konstrukce umožňuje použít motor až do výkonu 25 HP.

 

základní technické údaje:

 

délka - 4,3 m

šířka - 1,9 m

výška (bez rampy) - 0,71 m

hmotnost prázdného člunu bez motoru - 170 kg

dovolené zatížení včetně motoru - 867 kg

maximální počet osob - 8

motor - HONDA 15 HP dvouválcový čtyřtaktní motor s rozvodem OHC (řadící páka je umístěna v čele motoru)

hmotnost motoru - 46 kg

 

 

 

 

   Společně s člunem bylo také zakoupeno nové tlakové čerpadlo WH 100, které bude pro svou nízkou hmotnost a velkou dopravní výšku sloužit k likvidaci lesních požárů a požárů objektů, které budou nepřístupné pro automobilovou techniku, zejména v chatových osadách podél Vltavy. Čerpadlo je osazeno motorem HONDA GX 270 - zážehový jednoválec OHV, zdvihový objem 270 ccm, výkon 9 HP (6,7 kW). Čerpadlo může nasávat z hloubky 8 metrů a jeho maximální dopravní výška je 95 metrů. Doba nasátí vody je asi 1,5 minuty. Suchá hmotnost čerpadla je 51 kg.

 

křivka čerpadla:      dopravní výška - 85 m    průtok - 100 litrů/min                     rozměry rámu - šířka:    55 cm

                                                         70 m                  200 litrů/min                                            výška:   48 cm

                                                         55 m                  300 litrů/min                                            délka:   50 cm

                                                         35 m                  400 litrů/min

 

 

 

 

   Z dotací Středočeského kraje byla ještě zakoupena nová profesionální motorová pila STIHL MS 361, která nahradila nefunkční pilu HOMELITE 4518.

 

 

 

   vloženo: 18.1.2009    Svatba člena zásahové jednotky

    

   V pátek 16.1.2009 se u naší zásahové jednotky během krátké doby konala již druhá svatba. Na společné cestě životem si řekli své "ano" Jaroslav Hušbauer - člen zásahové jednotky SDH Štěchovice a Hana Adamová - aktivní členka SDH Slapy. Na kolonu svatebních vozidel jedoucích z obřadu si naše zásahová jednotka počíhala na Hradištku u rybníka. Zatarasení silnice a zastavení provozu bylo otázkou jen pár vteřin a již nic nebránilo tomu, abychom mohli novomanžele trochu potrápit. Přenést nevěstu v náručí přes nazdobenou požární hadici zvládl ženich na výbornou. Zato úkol č.2, kdy měl Jarda vypít kojeneckou láhev mléka a Hanka půllitr dobře vychlazeného pivečka nebyl zvládnut až tak dobře a nezbývalo, než se "vykoupit" lahvinkou dobrého moku. Poté jsme svatebčany doprovodili oběma našimi zásahovými vozy až do Měchenic ke svatební hostině. Cestou musela kolona ještě jednou zastavit v Davli u autoservisu, kde kolegové z práce připravili Jardovi a Hance neřešitelný úkol, ze kterého se opět museli "vykoupit".

   Z historie víme, že nejeden slavný rod vymřel buď po meči a nebo po přeslici. U slavného hasičského rodu Adamů víme, že rozhodně nevymře "po proudnici"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 14.1.2009    Kropení kluziště

    

   V sobotu 10.1.2009 se po domluvě s oddílem kopané TJ Štěchovice začalo s kropením tréninkového fotbalového hřiště. Ledová plocha je díky současným velkým mrazům od čtvrtka připravená pro první bruslaře - někteří tuto možnost využili již dnes a kluziště vyzkoušeli. Hřiště bude po dobu trvání mrazů průběžně udržováno.

 

 

 

 

 

 

aktuality 2004

aktuality 2005

aktuality 2006

aktuality 2007

aktuality 2008

 

Copyright © 2004 - 2009 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768