Aktuality 2010

 

zpět

 

   vloženo: 19.12.2010   PF 2011

 

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přeje všem svým členům a spoluobčanům, mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2011.

 

 

 

   vloženo: 19.12.2010   Návštěvy valných hromad okolních sborů

 

   V uplynulých dvou týdnech se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté několika Výročních valných hromad okolních sborů. Nejprve jsme 4.prosince 2010 navštívili Výroční valnou hromadu SDH Slapy a o týden později - 11.prosince 2010 jsme se jako hosté zúčastnili Výroční valné hromady SDH Hradištko. Ten samý den jsme ještě navštívili Výroční valnou hromadu spřáteleného sboru Višňová z 25.okrsku.

 

 

 

   vloženo: 28.11.2010   Akce 10.okrsku, zima 2010 - 2011

 

26.11.2010

4.12.2010

4.12.2010

4.12.2010

11.12.2010

15.1.2011

21.1.2011

22.1.2011

22.1.2011

29.1.2011

5.3.2011

5.3.2011

19.3.2011

19:00

17:00

18:00

 

16:00

18:00

19:00

18:00

 

20:00

14:00

20:00

20:00

pátek

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

pátek

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

valná hromada

Mikulášská

valná hromada

Mikulášská

valná hromada

valná hromada

valná hromada

valná hromada

okrsková valná hromada

ples

dětský karneval

ples

ples

Masečín

Pikovice

Slapy

Slapy

Hradištko

Pikovice

Buš

Štěchovice

Štěchovice

Hradištko

Štěchovice

Štěchovice

Masečín

U Cihelků

U Dolejších

U Neužilů

U Neužilů

U Petra

U Dolejších

U Váňů

Na Peškově

Na Peškově

Sokolovna

Na Peškově

Na Peškově

U Cihelků

 

Vedení okrsku žádá, abychom akce navštěvovali ve vycházkových nebo alespoň pracovních stejnokrojích.

 

 

 

   vloženo: 28.11.2010   SDH Slapy - slavnostní svěcení nového praporu

 

   V sobotu 27.11.2010 jsme přijali pozvání od sboru dobrovolných hasičů ze Slap a zúčastnili se slavnostního vysvěcení jejich nového sborového praporu. Na slavnost jsme vyrazili v počtu pěti členů a s naším sborovým praporem. Sraz byl na návsi ve Slapech, odkud se průvod za doprovodu hudby odebral do slapského kostela sv. Petra a Pavla k slavnostnímu aktu. Nový prapor vysvětil farář Páter Pawel Adam Debek. Po ukončení se všichni opět za doprovodu hudby přesunuli ke krátkému a příjemnému posezení do restaurace U Neužilů.

 

 

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 28.11.2010   Valná hromada SDH Masečín

 

   V pátek 26.11.2010 se tři zástupci našeho sboru zúčastnili Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Masečín

 

 

 

   vloženo: 14.11.2010   Pohřeb paní Nesměrákové

 

   V pondělí 8.11.2010 jsme se na štěchovickém hřbitově rozloučili s naší nejstarší členkou, paní Boženou Nesměrákovou. Paní Nesměráková se narodila v roce 1911 a členkou sboru byla od roku 1973. I když nikdy nezastávala žádné funkce, patřila k lidem, kteří sbor vždy podporovali a propagovali. Bylo nám proto velkou poctou, postavit k její rakvi čestnou stráž při smutečním obřadu. Fotografie č.3 a č.4 jsou z oslavy jejích 95.narozenin v klubovně hasičské zbrojnice.

 

 

 

 

Upřímnou soustrast rodině a čest její památce!

 

 

   vloženo: 14.11.2010   Stáž u HZS Jílové

 

   V sobotu 6.11.2010 nastoupili dva členové zásahové jednotky SDH Štěchovice Martin Slivka a Martin David na čtyřiadvacetihodinovou stáž u HZS Jílové.

 

 

 

   vloženo: 6.11.2010   Poslední rozloučení s panem Milanem Konvalinkou

 

   V sobotu 6.11.2010 jsme se v kostele v Boroticích rozloučili s bratrem Milanem Konvalinkou, starostou obce Drevníky a členem Sboru dobrovolných hasičů Drevníky.

   Náš sbor a Sbor dobrovolných hasičů Drevníky v roce 1965 společně navázaly na tradice zaniklé župy Proud (1887 - 1939, viz menu historie sboru) a od té doby se u příležitosti různých společenských událostí pravidelně  vzájemně navštěvují. Milan Konvalinka se této tradice aktivně účastnil a podporoval ji. Za tuto činnost byl u příležitosti 30.výročí trvání spolupráce na slavnostní schůzi konané dne 21.10.1995 jmenován čestným členem našeho sboru.

   Především nelze zapomenout na jeho osobní pomoc při odstraňování následků srpnové povodně, která postihla naší obec v roce 2002. Milan se aktivně podílel na uspořádání humanitární sbírky a zároveň byl členem pracovní skupiny, která v obci pomáhala s úklidem. Bylo nám ctí a velkou poctou postavit dva členy našeho sboru do čestné stráže na jeho poslední cestě.

 

 

 

 

snímky nahoře:

č.1 / návštěva Drevník dne 16.4.2005 (Martin David, Jan Švejda, Milan Langr, Milan Konvalinka, Martin Kopřiva a Ladislav Hrabík)

č.2 / společné foto SDH Štěchovice a SDH Drevníky - společenský večer u příležitosti 40.výročí spolupráce s SDH Drevníky dne 28.5.2005

č.3 / s Janem Švejdou a Václavem Kaclem - společenský večer u příležitosti 40.výročí spolupráce s SDH Drevníky dne 28.5.2005

č.4 / oslavy 125 let SDH Drevníky 1.7.2006 - Milan Konvalinka jako starosta obce Drevníky přebírá hlášení

 

snímky dole:

č.1,3 / čestná stráž u rakve - za SDH Štěchovice Milan Langr a Jiří Malý

č.2,4 / poslední rozloučení

  

 

 

 

Jeho život vyhasl v neděli 31.října 2010 ve věku 59 let. Čest jeho památce!

 

 

 

   vloženo: 21.10.2010    Výcvik ve flashover kontejneru

 

   V úterý 19.10.2010 se dva členové naší zásahové jednotky zúčastnili společně se směnou "A" HZS Jílové výcviku ve flashover kontejneru v Hamrech u Prostějova. Tento výcvik byl zaměřený na požáry v uzavřených prostorách.

   Výcvik byl rozdělen do dvou částí - na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části, bylo zopakování si příčin vzniku požáru, druhy a  fáze a hoření, specifické jevy které se u těchto požárů mohou vyskytovat a  metodika hašení.

    Praktická cvičení se prováděla v tomto sledu:

  1. Nácvik ovládání proudnice typu Jet pro účinné hašení 3D vodní mlhou.

  2. Názorná ukázka, co se děje v uzavřeném prostoru od vzniku požáru až po jeho úplné rozhoření. Tato ukázka proběhla v sedě na podlaze uvnitř flashover kontejneru. Cvičící skupiny mohly pozorovat jednotlivé fáze požáru - od andělských plamínků a odvalování plamene po stropu kontejneru až po celkové vzplanutí - vznik roloveru.

  3. Nácvik hašení roloveru.

  4. Nácvik správného postupu při vstupu do uzavřeného prostoru zasaženého požárem, průzkum prostoru a hašení požáru. Na cvičící skupiny čekalo překvapení v podobě nalezení osoby a její záchrana.

   Děkujeme veliteli stanice HZS Jílové za umožnění účasti na tomto výcviku. Vzhledem k četnosti a charakteru požárů u nichž naše jednotka poslední dobou zasahuje, je to nesmírně cenná zkušenost.

 

 

 

 

fotogalerie SDH Štěchovice - vstupte

fotogalerie HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 17.10.2010   Dva pracovní víkendy v Heřmanicích

 

   Dva víkendy po sobě se členové zásahové jednotky SDH Štěchovice podíleli na odstraňováni následků povodní v obci Heřmanice na Frýdlantsku. První parta do Heřmanic odjela v sobotu 2.10.2010 a druhá následující víkend. Starostovi obce panu Stříbrnému, byl zároveň předán  finanční obnos ve výši 15.000,-Kč. Tato částka se vybrala ve druhém kole humanitární sbírky mezi občany Štěchovic.

   Pomoc byla nabízena již dříve, ale vzhledem k dostatečnému množství  dobrovolníků z bližšího okolí se naše účast stále odkládala. Úkolem obou pracovních skupin, bylo kácení stromů různých velikostí a odstraňování náletových porostů kolem břehů potoka přitékajícího do obce. Čištěním břehů vzniknul prostor pro přístup techniky na nezbytné úpravy koryta potoka. Vytěžené dřevo bylo připraveno pro odvoz do obce, kde budou dle slov pana starosty rozdány obyvatelům k topení. Jeden z členů naší jednotky se v sobotu též podílel na pomoci v domě pana Stříbrného.

 

 

 

 

    Po oba víkendy bylo o nás výborně postaráno.  Kromě vynikajících snídaní, obědů i večeří,  jsme také přijali pozvání na místní ples.  Ples se konal v sobotu 9.10.2010 a byl pořádán za účelem podpory obce a získání finančních prostředků pro obnovu obce po povodni.

   Povodeň, která tuto malou obec s 250 obyvateli postihla, způsobila milionové škody. Doba, po kterou se velká voda proháněla obcí, trvala asi 4 hodiny, ale odstraňování následků bude trvat roky. Děkujeme panu starostovi,  jeho rodině a všem obyvatelům za péči se kterou se o nás starali a přejeme všem hodně sil při obnově obce.

 

 

 

 

fotogalerie 2.-3.10.2010 - vstupte

fotogalerie 9.-10.10.2010 - vstupte

fotogalerie obce Heřmanice (povodně) - vstupte

 

 

 

   vloženo: 23.9.2010   Den integrovaného záchranného systému

 

   Ve čtvrtek 23.9.2010 se v areálu Multifunkčního centra ve Štěchovicích uskutečnil již třetí ročník Dne integrovaného záchranného systému, který uspořádal Městys Štěchovice ve spolupráci s policii ČR a občanským sdružením Štěchovice občanům, o.s. Cílem této akce bylo seznámit děti z místní základní a mateřské školy s prací a technikou jednotlivých složek záchranného systému. K vidění byla technika a ukázky těchto složek IZS: Policie ČR obvodní oddělení Hradištko, Poříční policie, Dálniční policie Rudná u Prahy, Psovodi z 24.základny dopravního letectva Praha 9 - Kbely, Záchranná služba ASČR Zbraslav, skupina kriminalistické techniky a Hasičský záchranný sbor - stanice Jílové u Prahy. Náš sbor se této akce opět zúčastnil s veškerou technikou.

 

 

 

 

    Pro naší jednotku a jednotku HZS Jílové, byl den IZS zahájen cvičnou evakuací školy - taktickým cvičením. Cvičení bylo operačním střediskem vyhlášeno standardním způsobem přes svolávací modul Kanga+ . Za pomocí dýchací techniky byla provedena kontrola celého objektu. Po ukončení cvičného zásahu se obě jednotky přesunuly do areálu Multifunkčního centra, kde byla společně se záchranáři ASČR v rámci dopoledního programu předvedena ukázka zásahu při požáru na střeše Multifunkčního centra. V průběhu hašení bylo nasimulováno zranění jednoho ze zasahujících hasičů.  Po poskytnutí první pomoci byla zraněná osoba za pomocí lezecké techniky a transportní vany dopravena v podvěsu požární plošiny ze střechy na zem, kde byla předána rychlé záchranné službě. Během této ukázky, musela část směny HZS Jílové vyjet ke skutečnému zásahu - k požáru kontejneru.

   

 

 

 

fotogalerie - vstupte

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 19.9.2010   Odborná příprava jednotek hasebního obvodu stanice Jílové u Prahy

 

   Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Jílové u Prahy ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Praha - západ, uspořádali v sobotu 18.9.2010 cvičení pro zásahové jednotky obcí z hasebního obvodu stanice HZS Jílové. Cvičení, které bylo zaměřeno na odbornou přípravu a praktické činnosti hasičů,  se zúčastnilo celkem deset družstev z těchto obcí: JSDH Jílové, JSDH Bratřínov, JSDH Davle, JSDH Průhonice, JSDH Ohrobec, JSDH Slapy, JSDH Masečín, JSDH Zvole, JSDH Kamenný Újezdec a naše jednotka v počtu čtyř hasičů.

   Po úvodním nástupu jednotek se na hrázi rybníka uskutečnila malá prezentace vybraných čerpadel z vybavení zúčastněných jednotek a zástupce Výzbrojny požární ochrany představil čerpadlo TOHATSU.

   Po prezantaci čerpadel začala zásahová družstva plnit jednotlivé úkoly na stanovištích, která  byla rozmístěna v okolí Chotouně a Jílového.  Naše jednotka prováděla cvičení společně s JSDH Masečín. Rozmístění stanovišť a plnění úkolů bylo následující:

 

1. Výcvik se žebříky - Radlík

    (lokalizace a hašení požáru na střeše objektu)

 

2. Hašení pěnou + hašení dopravních prostředků - skládka Jílové

    (pěnotvorné proudnice, tvorba lehké, střední a těžké pěny, postup při hašení dopravních prostředků vodním proudem)

 

3. Testy odborných znalostí - Přibíkův mlýn, Chotouň

    (zkušební testy pro získání odbornosti Hasič III.stupně)

 

4. Výcvik s čerpadlem a vodními proudy - rybník v Chotouni

    (zřízení čerpacího stanoviště, vytvoření dopravního vedení, hašení lesního požáru na tři proudy C)

 

5. Zdravotní příprava - rozhledna Na Pepři

    (resuscitace, první pomoc při zlomenině končetiny, transport pacienta z horního patra rozhledny)

 

    Všichni, kteří uspěli v testu odborných znalostí a délka jejich členství ve sboru byla minimálně pět let, mohli se po ukončení celého cvičení přihlásit k pohovoru a složení zkoušky k získání odznaku odbornosti - Hasič III.stupně. Z naší jednotky zkoušku úspěšně vykonali tři členové zásahové jednotky. Čtvrtý člen  bohužel nesplňoval pětiletou podmínku.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 19.9.2008    Pozvánka na DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Městys Štěchovice ve spolupráci s policii ČR, HZS, SDH, ASČR, ADZ a občanským sdružením ŠTĚCHOVICE OBČANŮM, O.S.

 

pořádá ve čtvrtek 23.září

 

DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 

Akce bude probíhat od 9:00 do 12:00 hodin v areálu MFC ve Štěchovicích.

 

Ukázky a prezentace těchto složek:

 

Policie ČR, okresní ředitelství Praha venkov,

Policie ČR, obvodní oddělení Hradištko,

Poříční policie,

Dálniční policie Rudná u Prahy,

Psovodi z 24.základny dopravního letectva Praha 9 - Kbely,

Záchranná služba ASČR Zbraslav,

Asociace dobrovolných záchranářů ČR,

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Jílové u Prahy,

Sbor dobrovolných hasičů Štěchovice

 

 

 

 

   vloženo: 14.8.2010    Humanitární pomoc - Heřmanice

 

   Na základě výzvy Úřadu městyse Štěchovice k uspořádání sbírky pro povodní zasažené obce v severních Čechách, byla na humanitární konto připsána částka v celkové výši 35.000,-Kč. Za tyto peníze byla nakoupena ochucená balená voda, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Čtyři členové zásahové jednotky tuto věcnou pomoc odvezli v sobotu 14.srpna ve dvou autech do Heřmanic na Frýdlantsku, kde ji předali v místním kulturním středisku  - jedním z mála objektů, který nebyl zasažen povodní.

   Obec Heřmanice patří k nejhůře postiženým obcím v regionu a pro věcnou pomoc byla vybrána na základě doporučení krizového centra a následném osobním jednání starostky Štěchovic paní Vlkové a starostou Heřmanic panem Stříbrným, který zároveň zastupuje i svazek místních obcí. Kromě věcné pomoci mu byla nabídnuta také možnost vyslání pracovní skupiny. Po vzájemné dohodě tato skupina odjede na odklízecí práce až na výzvu starosty Heřmanic, neboť v současné době je dobrovolníků v obci dostatek.

   V době, kdy jsme do postižené obce za vytrvalého deště vjížděli, probíhala právě opět preventivní evakuace, neboť hladina vody od rána prý stoupla o 60 cm. Z vesnice jsme viděli pouze prvních 200 metrů - dál chyběl most a silnice...

   Výzva Úřadu městyse Štěchovice k uspořádání sbírky pro povodní zasažené obce v severních Čechách stále trvá a další věcná pomoc bude předána při vyslání pracovní skupiny.

 

 

 

 

Heřmanice obrazem - den po povodni - www.lidovky.cz

webové stránky obce Heřmanice - http://www.hermanice.com

 

 

 

   vloženo: 2.8.2010   Technická pomoc - závody Dračích lodí

 

   V sobotu 31.června uspořádal Vltavan Štěchovice ve spolupráci s Českou asociací dračích lodí pátý ročník závodů Dračích lodí o Štěchovický pohár. Dva členové zásahové jednotky s člunem Relax 420 Záchranář zajišťovali technickou pomoc - jištění závodících posádek. Při jedné rozjížďce náš člun skutečně zasahoval, neboť posádka dračí lodě v zápalu boje nabrala větší množství vody a následně došlo k převrácení celé lodě i s posádkou - naštěstí již téměř u břehu, takže šlo víceméně o posbírání pádel a dotažení dračí lodě k nástupnímu molu.
 

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 2.8.2010   2. ročník SKI-JET Štěchovice 2010

 

   V sobotu 24.června se ve Štěchovicích uskutečnil již 2.ročník závodů vodních skútrů pod názvem SKI-JET Štěchovice 2010, který náš sbor pořádal společně s Českou sportovní asociací vodních skútrů.

   Soutěž byla opět vyhlášena jako otevřený závod pro amatérské jezdce. Letošní ročník byl poznamenán velice nepříznivým počasím - na startu se sešlo o proti původně přihlášeným strojům o jedenáct méně a také návštěvnost byla menší než v loňském roce. Ale i přes vytrvalý déšť, který naštěstí před polednem ustal, startovalo 18 sedáků, 6 stojek a 3 stroje pro freestyle jízdy.

   Velkou změnou proti loňskému roku byla kratší trať, která se jela na více kol. Pro oči diváků byl v prostoru před otočkou vybójkován malý a jednoduchý slalom. Přesto zde nebyla nouze o pády a v jednom případě zasahoval i náš člun, kdy jezdec kraulem stíhal svůj stroj, který mu unášel silný proud.

   V dopoledním programu se tradičně jely kvalifikační rozjížďky několika kategoriích - podle druhu a typu přihlášeného stroje. Před polední pauzou proběhla opět krátká ukázka odpoledního programu – freestyle jízdy a následovaly projížďky v hasičském člunu z řad zájemců.

    V odpoledním programu, kdy se počasí již umoudřilo a návštěvnost trochu vzrostla, proběhly finálové jízdy a exhibice ve freestyle. Akce byla ukončena předáním cen starostkou městyse paní Miloslavou Vlkovou.

     Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořily tuto akci a blahopřeje všem výhercům tomboly.
 

 

 

 

video ze závodů na RegioTV - vstupte

fotogalerie Jan J. Vorka - vstupte     (webové stránky autora zde)

fotogalerie Vojta Pavelčík - vstupte    (webové stránky autora zde)

 

 

 

   vloženo: 25.7.2010    Technická pomoc - motokros Slapy

 

   V sobotu 17.7.2010 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc.

  Při minulých závodech jednotka prováděla převážně asistenci přítomnému lékaři při poskytování první pomoci zraněným závodníkům. Díky dlouhotrvajícímu tropickému počasí, bylo tentokrát hlavním úkolem jednotky průběžné kropení celé tratě. S kropením bylo započato již v pátek a celkem bylo na trať dovezeno 75 m3 vody.

 

 

 

   

foto převzato z  http://fotohokes.rajce.idnes.cz/

 

 

 

   vloženo: 6.7.2009    Pozvánka na 2.ročník SKI-JET Štěchovice

 

Česká sportovní asociace vodních skútrů a Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích

pořádají v sobotu 24.července

 

2.ročník SKI-JET Štěchovice

Program dne:    8:00 -   8:30   akreditace závodníků

                          9:00 - 11:30   rozjížďky skupin

                        11:30 - 12:00   krátká ukázka odpoledního freestyle závodu

                        12:30 - 13:45   projížďky dětí v hasičském motorovém člunu

                        14:00 - 15:00   závod free style

                        15:00 - 16:30   finále rozjížděk

                        16:30              vyhlášení výsledků a ocenění závodníků

 

  Součástí programu bude i bohatá tombola, celkem je připraveno 160 cen. Ceny jsou velice atraktivní - například tiskárna XEROX, automobil NISSAN na celý víkend, profesionální sluchátka Beyerdynamic a plno dalších hodnotných cen od sponzorů. K vidění bude také expozice strojů VARI HONDA a luxusních vozů LEXUS. Občerstvení po celý den zajištěno.

   

Závody komentuje Václav Tittelbach

 

Srdečně Vás zveme na náplavku u autobusového nádraží

 

upoutávka: http://tn.nova.cz/sport/ostatni-sporty/vodni-skutr-maximum-adrenalinu-na-vode.html

 

video z loňského ročníku na nova.cz: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/ski-jet-2009-zavody-na-vode.html

 

 

 

   vloženo: 6.7.2010   Návštěva našich belgických kamarádů

 

   U příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky o obci Hradištko, nás v pátek 11.6.2010 navštívili naši belgičtí přátelé. Na uvítanou jsme měli ve zbrojnici připravené malé grilování vepřové kýty s dobře vychlazeným soudkem piva. V průběhu večera jsme belgický tým seznámili s naší stříkačkou, neboť v sobotu se na Hradištku  v rámci oslav konal Hasičský den a soutěž v požárním útoku, které jsme se také zúčastnili jako smíšené družstvo Štěchovice - Kalmthout. Celá soutěž byla pojatá jako legrace a před vlastním útokem muselo družstvo splnit ještě několik netradičních disciplín -  například běh se šátkem, zástěrou a vařečkou a pojídání a popíjení "příšerných pochutin".

 

 

 

 

    Po ukončení Hasičského dne jsme zašli na pouť, kde jsme obsadili autodrom. Protože nám přálo počasí, odpoledne jsme vyrazili s člunem na Štěchovickou přehradu a ukázali našim belgickým přátelům krásy povltavské stezky - tentokrát z vody. Po večeři jsme se opět přesunuli na Hradištko před hasičskou zbrojnici, kde k tanci a poslechu vyhrávala Moravanka.

    V neděli ráno jsme společně s hradištskými a essenskými hasiči vyrazili do Národního divadla. Zde jsme měli domluvenou velice zajímavou exkurzi zákulisních prostor, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane.

 

 

 

 

    Mohli jsme si prohlédnou a doslova osahat vše od střechy až po základní kameny - půdu, vzduchotechniku, prostory nad jevištěm, ale i prezidentskou loži a Zemský salónek.

    Po malém obědě jsme opět s hradištskými a essenskými hasiči odjeli do Lešan, kde jsme navštívili expozici vojenského muzea jako zlatý hřeb programu byla jízda v obrněném transportéru, zvaném hakl.

    Celý víkend jsme završili večeří Na Peškově následně turnajem v bowlingu, který se protáhl hodně přes půlnoc.

 

 

 

   

 

 

   vloženo: 20.6.2010    INTERSCHUTZ 2010

 

   V úterý 8.června se dva členové naší zásahové jednotky zúčastnili zájezdu na největší evropský veletrh požární techniky - Interschutz 2010, který probíhá jednou za pět let v Německu. Letošní ročník se konal v Lipsku.

   Ve čtyřech halách a na volném prostranství bylo k vidění nepřeberné množství vystavované techniky od renomovaných firem z celého světa. Kromě požárních vozidel, letištních speciálů a výškové techniky, nechyběli ani výrobci osobních ochranných prostředků, zdravotnického a záchranářského vybavení, dýchací techniky, detekčních přístrojů - zkrátka všeho, co souvisí se záchranářskou činností. Na své si přišli i modeláři a sběratelé. Samozřejmostí byly také ukázky složitějších technických zásahů. Rozsah a kvalita veletrhu byla opravdu fascinující a na těchto stránkách ji v jednom článku nelze popsat. Proto návštěvu dalšího ročníku lze každému jen vřele doporučit.

 

 

 

 

rozsáhlou fotogalerii z veletrhu naleznete na stránkách HZS Jílové:

1.část fotogalerie  /  2.část fotogalerie  /  3.část fotogalerie

 

 

 

   vloženo: 1.6.2010    7. ročník Dětského dne

 

   V sobotu 29.května proběhl již sedmý ročník dětského dne. V okolí hasičské zbrojnice a na zahradě Mateřské školy, byly na několika stanovištích připraveny soutěže zručnosti a vědomostní disciplíny. Děti si také mohly vyzkoušet stříkání z vodního děla  a stříkání proudnicí na cíl.

   Již potřetí se dětského dne zúčastnila také policie z obvodního oddělení Hradištko. Na jejím stanovišti si soutěžící děti vyzkoušely, jak dobře znají dopravní značky a zastřílely si ze vzduchovky na terč. U stanoviště záchranné služby si zase ověřily své znalosti o anatomii lidského těla.

   Profesionální hasiči z Jílového předvedli ukázku zásahu při dopravní nehodě pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Zásah byl proveden ve velmi pomalém tempu s odborným a srozumitelným  komentářem tak, aby si všichni přihlížející diváci mohli všimnout všech detailů, které běžný laik někdy ani nepostřehne a nebo nezná důvody některých úkonů. Přesto že tato ukázka byla provedena zábavnou a naučnou formu, zásah byl velice profesionální a  přesvědčivý.

   V závěru programu proběhlo hašení požáru - hromady dřevěných palet. Stejně jako každý rok, uhašení ohně provedly děti z řad zájemců pod dozorem členů zásahové jednotky.

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce. Své dojmy z Dětského dne nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 25.5.2010    Pozvánka na Dětský den

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích a Mateřská škola Štěchovice

 

pořádají v sobotu 29.května

7.ročník Dětského dne

Začátek ve 9:00 hodin u hasičské zbrojnice ve Štěchovicích

Na programu budou připraveny soutěže zručnosti, vědomostní disciplíny a opékání buřtů.

 

 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ze Štěchovic a okolí

 

fotogalerie - dětský den 28.5.2005dětský den 3.6.2006dětský den 2.6.2007dětský den 31.5.2008, dětský den 30.5.2009

 

 

 

   vloženo: 19.5.2010   Oslavy 40 let od založení profesionálního hasičského sboru v Příbrami

 

   V sobotu 15.května se sedm členů našeho sboru zúčastnilo oslav 40 let založení profesionálního hasičského záchranného sboru v Příbrami. Program začal slavnostní průvodem, který vyšel od sídla hasičů ve Školní ulici a prošel celým městem až na pěší zónu Hořejší Obora. Tam ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní středisko Příbram plukovník Jiří Heinrich, starosta Příbrami a čestný starosta dobrovolných hasičů v Příbrami Josef Řihák a zástupce starosty a místopředseda okresního sdružení hasičů Příbram Václav Černý společně předávali pamětní stuhy na prapory zúčastněných sborů.
    Po slavnostním dekorování praporů, následovalo předávání medailí a ocenění zasloužilých hasičů z Příbramska. Odpolední program pak pokračoval ukázkami zásahů historické, ale i současné techniky.

    Slavnostního průvodu a dekorování svých praporů se celkem zúčastnilo rekordních 33 sborů dobrovolných hasičů z celých středních Čech.
 

 

 

 

fotogalerie ze slavnostního průvodu a dekorování praporů - vstupte

 

 

 

   vloženo: 9.5.2010    Pietní akt v Hradištku

 

   10.5.2006 - Tři zástupci našeho sboru se dne 9.května 2010 zúčastnili pietní vzpomínky za umučené v koncentračním táboře Hradištko. Vzpomínka se konala u památníku obětem II. světové války v Hradištku. Po ukončení pietního aktu se všichni přítomní odebrali k místu bývalého koncentračního tábora, kde byl slavnostně odhalen nový pomník jako memento všech internovaných vězňů.

 

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 9.5.2010    Technická pomoc - motokros Slapy

 

   V sobotu 8.5.2010 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc. Stejně jako v minulých letech, jednotka prováděla asistenci přítomnému lékaři při poskytování první pomoci zraněných závodníků a to dokonce pětkrát.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 9.5.2010    Slavnostní mše

 

   U příležitosti svátku svatého Floriana se v sobotu 8.5.2010 ve štěchovickém kostele sv. Jana Nepomuckého konala slavnostní mše za všechny zemřelé hasiče ze Štěchovic, Slap a širokého okolí. Kromě delegací ze sborů SDH Slapy a SDH Buš, se této slavnosti zúčastnilo také šest členů našeho sboru. Sraz byl u štěchovické hasičské zbrojnice, odkud se všichni za doprovodu hudby odebrali průvodem ke slavnostní mši. Po jejím skončení se v restauraci Na Peškově uskutečnilo krátké přátelské posezení.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 11.4.2010   Odborná příprava nositelů dýchací techniky

 

   V sobotu 10.dubna se pět členů zásahové jednotky SDH Štěchovice zúčastnilo odborné přípravy nositelů dýchací techniky. Teoretická část se konala na stanici HZS v Jílovém u Prahy, kde byly zopakovány základní pravidla při používání dýchací techniky - kontrola přístroje před jeho použitím, pravidla chování při zásahu v DT ale i nezbytné vědomosti o dýchací technice. Velká pozornost byla také věnována evakuaci osob a použití vyváděcích masek.

   Praktický výcvik se uskutečnil ve starém protileteckém krytu v bývalých papírnách ve Vraném nad Vltavou. Úkolem cvičících jednotek bylo projití zakouřeného prostoru do předem určeného místa s jedním C proudem a při jeho průzkumu nalézt a vynést pohřešovanou osobu - figurínu. Při cvičení byl kladen důraz na celkovou spolupráci zasahujících hasičů a na komunikaci mezi jednotlivými skupinami s velitelem zásahu pomocí radiostanic.

 

 

 

 

   V závěru cvičení byly jednotkám předány praktické informace a postřehy, které vyplynuly z výcviku některých členů HZS Jílové ve Flashover kontejneru v listopadu loňského roku v Hamrech u Prostějova.

   Stalo se tradicí, že všechna cvičení, školení a odborné přípravy, které pořádá HZS Jílové pro jednotky svého hasebního obvodu, mají velice vysokou úroveň a pomyslná laťka se neustále zvedá. Dle bezprostředních reakcí cvičících jednotek, se toto cvičení díky vytvoření naprosto reálné situace, která může vzniknout při jakémkoliv požáru obytných budov, nadlouho zařadí mezi jedno z nejlepších.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

fotogalerie HZS Jílové - vstupte

 

 

 

   vloženo: 27.3.2010   Školení zdravotnické první pomoci

 

   V pondělí 22.března se na stanici HZS Jílové u Prahy uskutečnilo letošní druhé kolo školení zdravotnické první pomoci pro jednotky SDH hasebního obvodu. Tohoto školení se zúčastnilo i devět členů naší zásahové jednotky. Školení bylo zaměřeno především na první pomoc při zásazích - ošetření krvácení, zlomenin, ale i resuscitace osoby v bezvědomí. Po teoretické části si na známé Andule všechny zúčastněné jednotky vyzkoušely masáž srdce a správné použití ambuvaku.  Velká pozornost byla věnována fixaci a transportu pacienta s podezřením na poranění krční páteře.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 21.2.2010    Ples SDH Štěchovice

 

   20.února se v restauraci Na Peškově uskutečnil tradiční hasičský ples.Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice blahopřeje všem výhercům hlavních cen tomboly a zároveň děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary jak do dětské, tak i do večerní tomboly.

 

 

 

 

Věříme, že se Vám u nás líbilo a že nás příští rok 5.března 2011opět přijdete podpořit. Vaše názory na večerní ples a dětský maškarní bál nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

   vloženo: 21.2.2010    Dětský maškarní karneval

 

   V sobotu 20.2.2010 se v sále restaurace Na Peškově konal již po sedmé dětský maškarní bál, jejímž spolupořadatelem byla tradičně i mateřská škola. Součástí maškarního bálu bylo defilé masek, soutěže zručnosti a v závěru odpoledne dětská tombola. Stejně tak jako vloni, tak i letos si v jedné disciplíně zasoutěžili opět i rodiče dětí.

   V závěru odpoledne byl ředitelce mateřské školy - paní Jarce Markové předán výtěžek z maškarního bálu v celkové výši 6.500,-Kč.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 11.2.2010    Pozvánka na ples SDH Štěchovice

 

Přijďte na náš ples! My přijedeme k Vašemu požáru!

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,

který se bude konat dne 20.2.2010  od 20:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

               vstupné 100,-Kč                       hraje hudba Dynamic Band.

               bohatá tombola                       nezapomeňte si vzít černé brýle!!

 

 

Od 14:00 hodin začíná na stejném místě Dětský maškarní bál

Výtěžek z dětského maškarního bálu bude předán ředitelce Mateřské školy Štěchovice

 

hlavní cena tomboly: zahradní houpačka Comfort Bed

 

     

 

 

Srdečně zve výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

 

 

 

   vloženo: 11.2.2010    Návštěvy Výročních valných hromad

  

   V průběhu ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté dvou Výročních valných hromad okolních sborů z 10.okrsku. V pátek 22.ledna 2010 jsme navštívili Výroční valnou hromadu SDH Pikovice a o týden později - 29.ledna 2010 také Výroční valnou hromadu SDH Buš.

     Okrsková valná hromada se tento rok uskutečnila 6.2.2010 ve Slapech v hostinci U Neužilů, na které byl zvolen nový výbor 10.okrsku. Nový výbor bude pracovat v tomto složení:

 

Jiří Malý – starosta okrsku,
Milan Vála – místostarosta okrsku,
František Adam – velitel okrsku,
Zdeněk Šefránek – preventista okrsku,
Žaneta Lišková – jednatelka okrsku,
Bohumil Dalibába – strojník okrsku,
Štefan Kaduch – vedoucí mládeže

 

 

 

   vloženo: 17.1.2010    Valná hromada SDH Štěchovice

 

   V sobotu 16.1.2010 se v restauraci Na Peškově konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci okolních sborů 10.okrsku - SDH Pikovice, SDH Hradištko, SDH Masečín, SDH Slapy a SDH Buš. Stalo se již tradicí, že naší valnou hromadu navštěvují také zástupci spřátelených sborů z SDH Drevníky a SDH Višňová. Mezi dalšími hosty jsme přivítali starostku městyse Štěchovice paní Miloslavu Vlkovou, velitele stanice HZS Jílové u Prahy ppor.Miroslava Českého, ředitelku Mateřské školy paní Jaroslavu Markovou a zástupce rybářů. Velice nás potěšilo, že pozvání na Výroční valnou hromadu přijal také bývalý velitel stanice HZS Jílové u Prahy mjr.Bc.Stanislav Vlach.

   Nejdůležitějším bodem programu, byly volby výboru SDH. Kromě drobné změny jednoho člena v revizní komisi, valná hromada prodloužila mandát starému výboru na dalších pět let. Novým členem výboru se stal Zbyněk Svoboda.

   Po skončení programu valné hromady večer pokračoval vydařenou taneční zábavou až do ranních hodin.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 17.1.2010    Úklid sněhu

 

   Po sněhové kalamitě, která minulý týden postihla celou Českou republiku, jsou ulice plné bariér odhrnutého sněhu. Členové zásahové jednotky začali v sobotu 16.1.2010 tyto bariéry odklízet a odvážet. Bylo provedeno vyčištění zbytku ulice Hlavní a dále ulice Školní a to od křižovatky až k hasičské zbrojnici.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 1.1.2010    Pozvánka na Výroční valnou hromadu SDH Štěchovice

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu,

která se bude konat dne 16.ledna 2010 od 18:00 hodin v restauraci NA PEŠKOVĚ

 

Program valné hromady:

 

1. Zahájení a přivítání hostů                                                   6. Volby

2. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2009            7. Plán činnosti na rok 2010

3. Zpráva revizní                                                                   8. Diskuze

4. Volba návrhové a volební komise                                      9. Usnesení

5. Hlasování o přijetí nových členů                                      10. Závěr

 

V průběhu valné hromady budou vybírány členské příspěvky na rok 2010           

 

Po skončení Výroční valné hromady bude večer pokračovat volnou zábavou s hudbou a tancem.

Hraje hudba Akustik Band.

 

 

 

aktuality 2004

aktuality 2005

aktuality 2006

aktuality 2007

aktuality 2008 aktuality 2009

 

Copyright © 2004 - 2010 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768