Aktuality 2011

 

zpět

 

   doplněno: leden 2012   PF 2012

 

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přeje všem svým členům a spoluobčanům, mnoho osobních, ale i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2012.

 

 

 

   vloženo:  leden 2012   Návštěvy valných hromad okolních sborů

 

     V měsíci listopadu a prosinci se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté několika výročních valných hromad okolních sborů. Nejprve jsme 26.listopadu 2011 navštívili Výroční valnou hromadu SDH Masečín a o dva týdny později - 3.prosince 2011 jsme se jako hosté zúčastnili Výroční valné hromady SDH Slapy. 10.prosince se konala valná hromada SDH Hradištko. Ten samý den jsme ještě navštívili Výroční valnou hromadu spřáteleného sboru Višňová z 25.okrsku.

    

 

 

   vloženo:  leden 2012   Technická pomoc - doprovod plavce z Třebenic do Štěchovic

 

   V neděli 16.října dva členové zásahové jednotky s motorovým člunem Relax 420 zajišťovali doprovod hendikepovaného plavce, který přeplaval říční úsek mezi Slapskou a Štěchovickou přehradou.

    

 

 

   vloženo:  leden 2012   Oslava 125 let založení SDH Štěchovice

    

     V sobotu 10.září náš sbor oslavil 125. výročí svého založení. Slavnost se uskutečnila v duchu  „hasičského rozjímání“ v naší zbrojnici. Naše sestry připravily bohaté pohoštění, většinou z vlastních zdrojů. Grilovala se vepřová kýta a výborné pivo teklo proudem. K tanci a poslechu hrála skupina AKUSTIK BAND. Všem, kteří přijali pozvání, jsme rozdali pamětní listy a na oplátku jsme dostali spoustu krásných dárků - například obrovský dort s replikou staré hasičské helmy od kamarádů z Višňové, šunkové selátko o hasičů z Hradištka. Za všechny moc děkujeme.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo:  leden 2012   30 let profesionálních hasičů v Jílovém u Prahy

    

     V sobotu 3. září se náš sbor zúčastnil oslav 30 let profesionálních hasičů v Jílovém u Prahy. Na oslavy jsme dorazili s technikou CAS 16 Mercedes Benz a OA Renault Espace s člunem Relax 420. Oslavy začaly  slavnostním nástupem před muzeem, kde všichni zúčastnění obdrželi pamětní listy. Kromě vystavené techniky byly k vidění také ukázky technických zásahů. Naše jednotka měla tu čest a mohla předvést na rybníku za muzeem zásah s člunem - ve spolupráci s potápěči a jeřábem nalezení a vylovení automobilu z vody. Kromě toho, dvě naše sestry pomáhaly s prodejem upomínkových odznaků.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo:  leden 2012   Oslavy 45 let spolupráce s SDH Drevníky

    

     U příležitosti výročí spolupráce našeho sboru a Sboru dobrovolných hasičů Drevníky jsme v sobotu 27.8.2011 opět navštívili kamarády v Drevníkách. V loňském roce totiž uplynulo 45 let od našeho společného přátelství. Protože v loňském roce nebylo možné z časových důvodu oslavy uspořádat, proběhly až nyní formou společenského večera. Počasí nám sice nepřálo, neboť pršelo, ale to nám nevadilo. Grilovala se výborná krůtička a pilo se výborné pivo. Příští oslava za čtyři roky se bude konat opět ve Štěchovicích.

 

 

 

 

 

 

   vloženo:  leden 2012   Oslavy 130 let založení SDH Drevníky

 

     Další oslavou, na které jsme nemohli chybět byla oslava 130. let založení sboru v Drevníkách, která se konala 16. července. Oslavy začaly v odpoledních hodinách slavnostním nástupem na místním „náměstí“. Poté se pokračovalo průvodem po obci s uctěním památky zemřelých u místních pomníků a průvod byl opět zakončen na náměstí, kde se konalo slavnostní předání ocenění a uznání. Program pokračoval ukázkou zásahů se současnou, ale i historickou technikou. Sboru jsme opět darovali šerpu k praporu s věnováním.

    

 

 

   vloženo:  leden 2012   Technická pomoc - motokros Slapy

 

   V sobotu 9.7.2009 se na motokrosové trati ve Slapech uskutečnily závody - Sedlčansko-slapský pohár ve speedcrosu v kategoriích Elév 50 + Elév 65, Elév 80, HOBBY OPEN, Junior + profi, HOBBY 125, ČZ a Veterán. Naše zásahová jednotka zajišťovala na těchto závodech technickou pomoc.

 

 

 

   vloženo:  leden 2012   Oslavy 130 let založení SDH Slapy

    

     V sobotu 25.června se konaly oslavy130 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slapech. Do Slap jsme přijeli v hojném počtu šesti lidí. Oslavy byly spojené s tradiční Slapskou poutí a s bohatým doprovodným programem. Večer se konala taneční zábava pod širým nebem, kde k tanci a poslechu hrála skupina Dynamik Band pod vedením kapelníka Čiháka a tak jsme vydrželi až do konce. Na památku těchto oslav jsme slapskému sboru nechali vyrobit praporovou šerpu s věnováním.

    

 

 

   vloženo:  leden 2012   Oslavy 120 let založení SDH Višňová

 

   V pátek 24. června se zástupci našeho sboru zúčastnili oslav 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Višňové. Nejprve proběhla slavnostní valná hromada a poté se všichni přítomní přesunuli ven na náměstí, kde členové SDH Višňová uspořádali nádherný ohňostroj. Velmi nás mrzelo, že jsme nemohli přijet i v sobotu 25. června, kdy oslavy pokračovaly.

    

 

 

   vloženo: 26.6.2011   8. ročník Dětského dne

 

   V sobotu 28.května proběhl již osmý ročník dětského dne. V okolí hasičské zbrojnice a na zahradě Mateřské školy, byly na několika stanovištích připraveny soutěže zručnosti a vědomostní disciplíny. Děti si také mohly vyzkoušet stříkání proudnicí na cíl a nechybělo ani malé občerstvení.

   Již tradičně se dětského dne zúčastnila také policie z obvodního oddělení Hradištko a posádka Záchranné služby ASČR. S policisty si soutěžící děti vyzkoušely, jak dobře znají dopravní značky a zastřílely si ze vzduchovky na terč. U stanoviště záchranné služby si zase ověřily své znalosti o anatomii lidského těla. Profesionální hasiči z Jílového "nastříkali" velký kopec lehké  pěny, ve které se některé děti zcela ztratily.

   V závěru programu proběhlo hašení požáru - hromady dřevěných palet. Stejně jako každý rok, uhašení ohně provedly děti z řad zájemců pod dozorem členů zásahové jednotky.

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu této akce. Své dojmy z Dětského dne nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 26.6.2011   Návštěva Belgie

 

   Jedenáct členů sboru se ve dnech 13. až 15. května vypravilo navštívit naše kamarády hasiče do belgického Kalmthoutu

Hned po příjezdu jsme se seznámili s novým velitelem sboru, panem Ronnym Van Rielem, který vloni na podzim vystřídal ve funkci dosavadního velitele pana Rika Gheyla, který odešel do výslužby. Nový velitel je profesionální hasič, což není v Belgii příliš obvyklé – naprostou většinu belgických hasičů tvoří dobrovolníci.

   Vedle už tradičního pátečního posezení v tamní zbrojnici byl program, jako vždycky, plný nových zážitků. Jedinou výjimkou byla páteční procházka po vřesovišti (tam jsme už byli při své vůbec první návštěvě Kalmthoutu). Později se ukázalo, že jsme byli nejspíš poslední Češi (a určitě poslední čeští hasiči), kteří vřesoviště viděli tak, jak má být. Týden po našem odjezdu totiž na vřesovišti vypukl rozsáhlý požár. Zničeno bylo na 625 ha.

   V sobotu nám naši přátelé ukázali nizozemské národní hasičské muzeum v Hellevoetsluisu. Můžete si ho, byť jen virtuálně, prohlédnout také.

 

 

 

 

   Kromě nám tématicky blízkého muzea jsme ještě stihli navštívit půvabné nizozemské městečko Willemstad s opevněním z doby Viléma Oranžského – po něm se město jmenuje. Z pamětihodností snad jmenujme alespoň první protestantský kostel v Nizozemí, dokončený roku 1607.

   A aby zážitků nebylo málo, v neděli nás kalmthoutští přátelé odvezli do města Lieru, aby nám ukázali úžasné dílo místního rodáka hodináře Luise Zimmera (1888–1970) - Jubilejní hodiny (Jubelklok) instalované roku 1930 na průčelí tehdy za tím účelem zrekonstruované středověké věže. Hodiny na svých třinácti cifernících ukazují kromě času roční období, den v týdnu, znamení zvířetníku a tak dále.

    V první patře věže je instalováno dalšího Zimmerovo dílo – Astronomické studio dokončené v roce 1932. Za zmínku stojí, že Jubilejní hodiny a Astronomické studio jsou ovládány týmž hodinovým strojem. Vedle věže byl vybudován pavilon pro instalaci některých drobných Zimmerových děl a památek na jeho osobu, ale hlavně jeho mistrovského výtvoru – Zázračných hodin (Wonderklok) z roku 1935. Ty na svých třech hlavních a 90 vedlejších cifernících ukazují snad všechno, na co si lze vzpomenout. Stručný popis těchto tří Zimmerových děl zabírá 48 stran textu.

 

 

 

 

   V neděli dopledne jsme ještě navštívíli hasičskou školu PIBA, kde jako instruktor působil nový velitel hasičů v Kalmthoutu. A pak už jsme jeli domů. Bylo to úžasné, příště zase ve Štěchovicích.
 

 

 

   vloženo: 15.5.2011    Pozvánka na Dětský den

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích a Mateřská škola Štěchovice

 

pořádají v sobotu 28.května

8.ročník Dětského dne

Začátek ve 9:00 hodin u hasičské zbrojnice ve Štěchovicích

Na programu budou připraveny soutěže zručnosti, vědomostní disciplíny a opékání buřtů.

 

 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ze Štěchovic a okolí

 

fotogalerie - dětský den 3.6.2006dětský den 2.6.2007dětský den 31.5.2008, dětský den 30.5.2009, dětský den 29.5.2010

 

 

 

   vloženo: 15.5.2011   Pietní akt v Hradištku

 

   V sobotu 7.května se dva zástupci našeho sboru zúčastnili pietní vzpomínky za umučené v koncentračním táboře Hradištko. Vzpomínka se konala u památníku obětem II. světové války v Hradištku.

 

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 15.5.2011   Slavnostní mše

 

   U příležitosti svátku svatého Floriana se v pátek 6.5.2010 v Buši konala slavnostní mše k uctění památky všech hasičů. Mše se konala pod širým nebem na návsi u zrestaurovaného a nově umístěného křížku obětem I.světové války. Kromě delegací ze sborů SDH Slapy, SDH Buš, SDH Hradištko a SDH Bratřínov se této slavnosti zúčastnilo také sedm členů našeho sboru. Sraz byl u obecního úřadu, odkud se všichni za doprovodu hudby odebrali průvodem ke slavnostní mši. Po jejím skončení se v restauraci U Váňů uskutečnilo krátké přátelské posezení.

 

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 15.5.2011   Občane, zasaď si svůj strom

 

   Městys Štěchovice uspořádal v neděli 1.5.2011 akci "Občane, zasaď si svůj strom". Předmětem této akce bylo sázení stromů podél komunikace mezi autobusovým nádražím a restaurací Na Peškově. Kdo chtěl, mohl si od městyse Štěchovice zakoupit" svůj strom za částku 1.200,-Kč " a ten si následně zasadit.  Náš sbor si jeden strom také zakoupil a zasadil.

 

 

 

   vloženo: 25.4.2011   Odborná příprava nositelů dýchací techniky

 

   V sobotu 16.dubna se šest členů zásahové jednotky SDH Štěchovice zúčastnilo odborné přípravy nositelů dýchací techniky. Teoretická část se konala na stanici HZS v Jílovém u Prahy, kde byly již tradičně zopakovány základní pravidla při používání dýchací techniky - kontrola přístroje před jeho použitím a pravidla chování při zásahu v dýchací technice.

   Praktický výcvik se uskutečnil v kotelně HAKI Jílové. Celé cvičení bylo zaměřeno na nácvik situace, při které bude v rozsáhlejším objektu zasahovat více skupin a kdy je nutné vést podrobnou evidenci o počtu zasahujících hasičů a délce jejich pohybu v zakouřeném prostoru.

   Samotné cvičení bylo vyhlášeno jako požár objektu s osobou uvnitř. Do objektu řádně zakouřeného dýmovnicí postupně vstupovaly jednotlivé skupiny a každá plnila různé úkoly, nebo řešila náhle vzniklé situace při průzkum objektu: odpojení objektu od zdroje elektrického proudu, natažení C proudu, lokalizace požáru, nález tlakových lahví, vyproštění zraněné osoby za pomoci hydraulického zařízení a její evakuace, ale i evakuace hasiče, který se při zásahu zranil. Komunikace mezi velitelským stanovištěm a mezi cvičícími skupinami probíhala pomocí radiostanic.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 10.3.2011   Ples SDH Štěchovice

 

   5.března se v restauraci Na Peškově uskutečnil tradiční hasičský ples.Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice blahopřeje všem výhercům hlavních cen tomboly a zároveň děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary jak do dětské, tak i do večerní tomboly.

 

 

 

 

Vaše názory na večerní ples a dětský maškarní bál nám můžete zanechat v knize návštěv.

 

 

 

   vloženo: 10.3.2011   Dětský maškarní karneval

 

   V sobotu 5.3.2011 se v sále restaurace Na Peškově konal již po osmé dětský maškarní bál, jejímž spolupořadatelem byla tradičně i mateřská škola. Letošní ročník byl v počtu malých i velkých návštěvníků rekordní. Protože prostor pro soutěže zručnosti byl velice omezený, nemohly být do programu zařazeny hasičské disciplíny, ve kterých děti soutěžily v minulých ročnících dětského karnevalu. O to více nás ale těší, že díky vysoké návštěvnosti mohl být v závěru odpoledne předán ředitelce mateřské školy - paní Jarce Markové výtěžek z dětské tomboly v celkové výši 7.000,-Kč. Tato částka bude použita na zakoupení piana do MŠ.

 

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 27.2.2011    Pozvánka na ples SDH Štěchovice

 

Přijďte na náš ples! My přijedeme k Vašemu požáru!

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,

který se bude konat dne 5.3.2010  od 20:00 hodin v restauraci "NA PEŠKOVĚ

 

               vstupné 100,-Kč                       hraje hudba Dynamic Band.

               bohatá tombola                       nezapomeňte si vzít černé brýle!!

 

 

Od 14:00 hodin začíná na stejném místě Dětský maškarní bál

Výtěžek z dětského maškarního bálu bude předán ředitelce Mateřské školy Štěchovice

 

hlavní cena tomboly: elektrická zahradní sekačka MTF EL 4800 v ceně 9.790,- Kč

 

           

 

 

Srdečně zve výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

 

 

 

   vloženo: 27.2.2011   Poslední rozloučení s br. Milanem Langrem

 

   V pátek 11.února 2011 jsme se na štěchovickém hřbitově rozloučili s bratrem Milanem Langrem, který zemřel náhle v pondělí 17.1.2011 ve věku 55 let. Bratr Milan Langr se narodil 3.11.1955 a členem sboru byl od roku 1971. Po celou dobu svého života patřil k aktivním členům sboru. V letech 1974 - 1980 zastával funkci jednatele sboru a až do roku 2002 působil jako člen zásahové jednotky obce. Aktivně se účastnil a pomáhal s organizací všech kulturních akcí, které sbor pořádal a také stál u zrodu spolupráce s belgickým hasičským sborem města Kalmthout. Od roku 2002 až do své smrti pracoval ve výboru sboru jako člen revizní komise. Kromě hasičského sboru, byl Milan Langr byl také aktivním členem spolku Vltavan.

   Svojí činností, obětavostí a kamarádskou povahou se zapsal mezi ty členy obou spolků, na které se nezapomíná.

 

 

 

 

Čest jeho památce!

 

 

 

   vloženo: 6.2.2011   Zemřel bratr Milan Langr

 

  

 

     Poslední rozloučení s bratrem Milanem Langrem se bude konat v pátek 11.února 2011 od 16:00 hodin na štěchovickém hřbitově.

 

     Sraz členů sboru v 15:30 hodin ve zbrojnici.

 

 

   vloženo: 6.2.2011   Výroční valná hromada SDH Štěchovice

 

   V sobotu 22.1.2011 se v restauraci Na Peškově konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci okolních sborů 10.okrsku - SDH Pikovice, SDH Hradištko, SDH Masečín, SDH Slapy a SDH Buš. Stalo se již tradicí, že naší valnou hromadu navštěvují také zástupci spřátelených sborů z SDH Drevníky a SDH Višňová.

   Do program jednání byly narychlo zařazeny doplňkové volby do výboru SDH, neboť těsně před valnou hromadou náhle zemřel dlouholetý člen výboru a člen revizní komise bratr Milan Langr (zemřel 17.1. 2011). Na jeho místo byla zvolená sestra Iva Svobodová.

   Po skončení programu valné hromady večer pokračoval vydařenou taneční zábavou.

 

 

 

   vloženo: 6.2.2011   Návštěvy valných hromad okolních sborů

 

   V lednu 2011 se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté dvou Výročních valných hromad okolních sborů. Nejprve jsme 15.ledna navštívili Výroční valnou hromadu SDH Pikovice a o týden později - 21.ledna jsme se jako hosté zúčastnili Výroční valné hromady SDH Buš.

 

 

 

   vloženo: 4.1.2011    Pozvánka na Výroční valnou hromadu SDH Štěchovice

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu,

která se bude konat dne 22.ledna 2011 od 18:00 hodin v restauraci NA PEŠKOVĚ

 

Program valné hromady:

 

1. Zahájení a přivítání hostů                                                   5. Plán činnosti na rok 2011

2. Volba návrhové komise                                                     6. Diskuze

3. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2010            7. Usnesení

4. Zpráva revizní                                                                   8. Závěr

 

V průběhu valné hromady budou vybírány členské příspěvky na rok 2011 a dlužné příspěvky za rok 2010         

 

Po skončení Výroční valné hromady bude večer pokračovat volnou zábavou s hudbou a tancem.

Hraje hudba Akustik Band.

 

 

 

aktuality 2004

aktuality 2005

aktuality 2006

aktuality 2007

aktuality 2008 aktuality 2009 aktuality 2010

 

Copyright © 2004 - 2011 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768