Aktuality 2013

 

zpět

 

   vloženo: 25.3.2012   Odborná příprava nositelů dýchací techniky

 

   V sobotu 24.3.2012 se konalo první kolo odborné přípravy nositelů dýchací techniky, které zúčastnily jednotky JSDH Průhonice, Štěchovice, Buš, Hradištko a Kamenný Újezdec. Z naší zásahové jednotky se školilo pět hasičů.

   Teoretická část se již tradičně konala na stanici HZS v Jílovém u Prahy, kde byly zopakovány základní pravidla při používání dýchací techniky - kontrola přístroje před jeho použitím, pravidla chování při zásahu v DT ale i nezbytné vědomosti o dýchací technice. Velká pozornost byla také věnována evakuaci osob ze zakouřených prostorů a použití vyváděcích masek.

   Praktický výcvik se uskutečnil v betonovém bunkru v bývalém vojenském prostoru protiletecké obrany. Úkolem cvičících jednotek bylo projití zakouřeného prostoru  s jedním C proudem a při jeho průzkumu nalézt ohniska požáru, která byla simulována červenými světly.

  

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 19.3.2012   Cvičení na vodě

 

   V úterý 13.3.2012 se pět členů zásahové jednotky SDH Štěchovice zúčastnilo společného cvičení s HZS Jílové - výcviku na vodě, které bylo zaměřeno na likvidaci úniků ropných látek. Cvičení se uskutečnilo pod Slapskou přehradou, kde si obě jednotky vyzkoušely instalaci norných stěn. Cvičení bylo značně ztíženo skutečností, že instalace norných stěn probíhaly za provozu elektrárny a ve velmi silném proudu. Z tohoto důvodu nebylo ukotvení a vypnutí norných stěn jednoduché. V případě skutečné ropné havárie by ale tato situace neměla nastat, neboť elektrárna by byla odstavena z provozu a instalace norných stěn by probíhala na klidné hladině.

   Naše jednotka v minulosti provizorní nornou stěnu z hadic B již několikrát instalovala a to jak při cvičení tak při skutečném zásahu. Nikdy to však nebylo v takovém rozsahu a při silném proudu, čímž jednotka získala další cennou zkušenost.

  

 

 

 

fotogalerie - vstupte

 

 

 

   vloženo: 19.3.2012   Dětský maškarní bál

 

   V sobotu 3.3.2012 se v sále restaurace Na Peškově konal již po deváté dětský maškarní bál, jejímž spolupořadatelem byla tradičně i mateřská škola. Součástí maškarního bálu bylo defilé masek, soutěže zručnosti a v závěru odpoledne dětská tombola. V závěru odpoledne byl ředitelce mateřské školy - paní Jarce Markové předán výtěžek z maškarního bálu v celkové výši 5.000,-Kč.

  Večer se v restauraci Na Peškově uskutečnil tradiční hasičský ples.Výbor Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice blahopřeje všem výhercům hlavních cen tomboly a zároveň děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary jak do dětské, tak i do večerní tomboly.

   Věříme, že se Vám u nás líbilo a že nás příští rok opět přijdete podpořit. Vaše názory na večerní ples a dětský maškarní bál nám můžete zanechat v knize návštěv.

  

 

 

 

video na RegioTV - vstupte

 

 

 

   vloženo: 28.2.2012    Pozvánka na ples SDH Štěchovice

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích Vás srdečně zve na

 

TRADIČNÍ  HASIČSKÝ  PLES

 

který se bude konat dne 3.3.2012  od 20:00 hodin v restauraci Na Peškově

K tanci a poslechu hraje skupina MIX s kapelníkem Milanem Vitišem

 

                       vstupné 100,-Kč                                                           bohatá tombola

________________________________________________________________________ 

 

Od 14:00 hodin začíná na stejném místě

 

DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  BÁL

 

vstupné dobrovolné                     bohatá tombola pro děti

 

Výtěžku ze vstupného se pořadatel vzdává ve prospěch MŠ Štěchovice

 

 

 

   vloženo: 2.2.2012   Kropení kluziště

 

   Na základě žádosti vedení Multifunkční centra Štěchovice a díky současným velkým mrazům provedli členové zásahové jednotky kropení kluziště v areálu Multifunkčního centra. Informace o možnosti a podmínkách bruslení naleznete na stránkách MFC Štěchovice.

  

 

 

 

webové stránky MFC - vstupte

 

 

 

   vloženo: 2.2.2012   Návštěvy výročních valných hromad okolních sborů

 

   V měsíci lednu se zástupci našeho sboru zúčastnili jako hosté dvou výročních valných hromad okolních sborů. Nejprve 14.1.2012 valné hromady SDH Pikovice a o týden později - 21.1.2012 valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Buš. Po skončení valné hromady SDH Buš, následovala Výroční schůze 10.okrsku.

 

 

 

   vloženo: 2.2.2012   Výroční valná hromada SDH Štěchovice

 

   V sobotu 7.1.2012 se v restauraci Na Peškově konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice. Jako hosté se valné hromady zúčastnili také zástupci okolních sborů 10.okrsku - SDH Pikovice, SDH Hradištko, SDH Masečín, SDH Slapy a SDH Buš. Stalo se již tradicí, že naší valnou hromadu navštěvují také zástupci spřátelených sborů z SDH Drevníky a SDH Višňová. Mezi dalšími hosty jsme přivítali starostu městyse Štěchovice pana Miloše Čapka, velitele stanice HZS Jílové u Prahy Miroslava Českýho a bývalého velitele Stanislava Vlacha.

   Po skončení programu valné hromady večer pokračoval vydařenou taneční zábavou.

 

 

 

 

 

 

   vloženo: 4.1.2012    Pozvánka na Výroční valnou hromadu SDH Štěchovice

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Štěchovicích zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu,

která se bude konat dne 7.ledna 2012 od 18:00 hodin v restauraci NA PEŠKOVĚ

 

Program valné hromady:

 

1. Zahájení a přivítání hostů                                                   5. Plán činnosti na rok 2012

2. Volba návrhové komise                                                     6. Diskuze

3. Zpráva o činnosti a hospodaření SDH za rok 2011            7. Usnesení

4. Zpráva revizní                                                                   8. Závěr

 

V průběhu valné hromady budou vybírány členské příspěvky na rok 2012 a dlužné příspěvky za rok 2011         

 

Po skončení Výroční valné hromady bude večer pokračovat volnou zábavou s hudbou a tancem.

Hraje hudba Akustik Band.

 

 

 

kalendář - archiv aktualit

 

Copyright © 2004 - 2013 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768