Dějiny župy Proudské – Kolumbusovy č. 48*

 

 

Myšlenka zříditi v krajině povltavské novou župní jednotku žila delší čas mezi příznivci zdejšího hasičstva, ale teprve v roce 1887 nadešla příhodná chvíle, kdy byly svolány schůze do Slap na 18. září a 23. října 1887 se zástupci sborů: Slapy, Nový Knín, Korkyně, Štěchovice, Mníšek, Davle, Čísovice a Líšnice. Po bedlivém uvážení rozhodnuto zříditi novou župu.

 

Největší zásluha o zřízení župy „Proud“ náleží zasloužilému příznivci br. Vladimíru hraběti z Aichelburgu, velkostatkáři ve Slapech.

 

Ve schůzi 23. října 1887 zvolen prozatímní výbor z bří: Vladimír hrabě z Aichelburgu jako starosta, Josef Kolumbus jako náměstek, Josef Paur - pokladník, Antonín Svoboda - jednatel; přísedící bratři Jan z Kaminietzu, Josef Bedřich, František Čámský, V. Janský, Hynek Ascherman, P. Přibík a K. Linka. Náhradníci bří: František Heizmann, Adolf Thomas a V. Hrbek. Výboru uloženo vykonávání pro první župní sjezd, který se pořádal v Novém Kníně v r. 1888. Zatímco výbor konal po schválení stanov schůze a to: 31. prosince 1887 a 4. března 1888 ve Slapech; 22. dubna a 3. června 1888 v Novém Kníně. Dne 17. června 1888 konán sjezd župy „Proud“ v Novém Kníně za účasti 14 sborů a 3 hudebních kapel. Zvolen za starostu a čestného člena župy br. Vladimír hrabě z Aichelburgu; br. Josef Kolumbus, hodinář v Novém Kníně, za náměstka; br. Antonín Svoboda, učitel v Korkyni, za jednatele; br. Josef Paur, řídící učitel ve Štěchovicích, za pokladníka; za přísedíci bratři: Jan z Kaminietzu z Davle, František Čámský ze Štěchovic, Josef Bedřich z Korkyně, V. Janský z Mníšku, Hynek Ascherman ze Štěchovic a J. Jaroš z Čísovic. Za náhradníky zvoleni bří: František Blažej, V. Hrbek, K. Linka a Adolf Thomas. Za přehlížitele účtů zvoleni bří: František Malý z Křížova a Josef Mašek ze Štěchovic. Župa čítala jednoho čestného člena a sbory: Čísovice, Davli, Nový Knín, Korkyni, Mníšek, Slapy, Štěchovice a Novou Ves s 388 činnými členy. Župa byla zapsána u Zemské ústřední jednoty r. 1887 pod číslem 48, což je důkazem, že náleží mezi starší župy  (pozn.: celkový počet žup byl 143).

 

Od založení stál v čele starosta br. Vladimír hrabě z Aichelburgu do roku 1892, pak br. Josef Kolumbus, po něm br. Jan z Kaminietzu a od roku 1913 br. Adolf Salač (ještě v roce 1931). Jednatelem byl br. Antonín Svoboda, dále br. Josef Brousek, po něm od roku 1900 br. Václav Růžička (ještě v roce 1931). Pokladníky byli bratři: Josef Paur, J. Chott a od roku 1898 Václav Filipovský (ještě v roce 1931). Župa v roce 1931 soustřeďuje 33 sbory z okresu příbramského a 2 z okresu Praha - venkov. V roce 1922 pořádala župní školu. Župa plnila čestně svoje poslání a přispívala dle sil svých k rozkvětu organizace hasičské.

 

Župa zanikla v březnu 1939, kdy bylo na mimořádné valné hromadě konstatováno zrušení župy Proud a byla přijata nová organizace zemského členění.

 

 

 

 

obr. 1 – výbor hasičské župy Proudské – Kolumbusovy č. 48.

 


* Josef Kolumbus *9. 11. 1851, +6. 6. 1933, hodinář z Nového Knína. Zakladatel a první velitel Sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně a župní starosta „Župy 48 Proud – Kolumbusovy“. Josef Kolumbus byl jejím starostou celkem 41 let.


 

Prameny článku:

 

Almanach Českého dobrovolného hasičstva, str. 203

Vydalo Propagační družstvo hasičské při České zemské hasičské jednotě Praha XII., Blanická 13 – Hasičský dům

Tisk: Grafický závod A. J. Votruba a syn, v Hronově 1931.

 

 

 

 

zpět na historii SDH Štěchovice

 

 

 

Účast štěchovických hasičů na župních sjezdech v datech (částečný seznam)

 

 

1887 - 23. října • účast na schůzi, kde byly přijaty stanovy župy.

1887 - 31. prosince • účast na první schůzi zatímního výboru nové schválené župy Proud ve Slapech.

1888 - 17. června • účast na 1. sjezdu hasičské župy Proud v Novém Kníně za předsedání Vladimíra hraběte Aichelburga, který se  s rodinou dostavil v kroji a s 30člennou hasičskou kapelou.

1889 - 4 srpna • účast na II. sjezdu župy Proud ve Slapech.

1890 - 23. února • účast na schůzi župního výboru ve Slapech.

1890 - 20. července • účast na III. sjezdu hasičské župy Proud v Mníšku.

1891 - 19. července • účast na IV. sjezdu hasičské župy Proud ve Slapech a plavby po lodích ze Svatojánských proudů do Štěchovic.

1891 - 15. a 16.srpna • účast na slavnostní manifestaci hasičstva Praze, na kterou přijeli hasiči ze zemí slovanských mimo naše hranice.

1892 - 26. června • účast na V. sjezdu hasičské župy Proud Čísovicích.

1893 - 16. července • VI. sjezd župy Proud ve Štěchovicích.

1894 - účast na VII. sjezdu župy Proud ve Vraném.

1895 - 23. června • účast sboru na VIII. sjezdu hasičské župy Proud v Líšnici.

1896 - 21. června • účast IX. sjezdu župy Proud v Prostřední Lhotě.

1897 - 13. června • účast sboru na X. sjezdu župy Proud konaného na oslavu 20tiletého trvání hasičského sboru v Líšnici.

1897 - 29. srpna • konal hasičský sbor veřejné cvičení na oslavu svého desetiletého trvání.

 

 

l
 

 

Fotografie k textu


 

Obr.1 - Kolumbus Josef


 

obr.2 - Brousek Josef


 

obr.3 - Dvořák František


 

obr.4 - Růžička Václav


 

obr.6 -  Salač Antonín


 

obr.7 - Zajíček Josef


Další odkazy k historii sboru:

Stručná historie hasičství

Historie sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

Seznam požárů v letech

1817 - 1933

 

Doslovný přepis zakládajících stanov našeho sboru

z roku 1886

Dějiny župy Proudské, Kolumbusovy č. 48

Spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Drevníky

Spolupráce s Brandweer Kalmthout

Archív - zápisy ze schůzí a valných hromad od roku 1946

 


 

text vložen: 19.9.2006

zpracováno do roku 1931

© SDH Štěchovice