Spolupráce s Brandweer Kalmthout

 

zpět

Významným datumem pro náš sbor se stal rok 2003.  V tomto roce se totiž započala družba s hasičským sborem z města Kalmthout v Belgii. Ve dnech 28. až 30. června nás ve Štěchovicích navštívili čtyři zástupci belgických hasičů – Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard a Leo Lathouwers a následně se 15. listopadu vydali čtyři členové našeho sboru do Belgie. Byli to bratři Jiří Malý, Martin David, Ondřej Hykyš a Pavel Bouška. Tyto první seznamovací návštěvy proběhli především ve znamení prohlídek techniky a zázemí obou hasičských sborů, ale i města Klamthout a obce Štěchovice.

V roce 2004 se uskutečnily další vzájemné návštěvy mezi naším sborem a sborem hasičů z Belgie. Dne 9. 5. odjeli na oslavy 170. založení hasičského sboru v Essenu tito členové: Švejda Jan st., Martin David, Libor Fontán, Jiří Malý, Hana Jandlová, Milan Langr a Pavel Bouška. Proč zrovna v Essenu? Tak jako sousedí Hradištko se Štěchovicemi, sousedí Essen s Kalmthoutem. A tak jako máme přátele v sousedním Hradištku, mají i Kalmthouští přátele v sousedním Essenu. A právě hradištští hasiči se přátelí s essenskými. A je na místě říci, že díky přátelství mezi Hradištkem a Essenem, jehož počátky sahají do roku 1997, postupně začala vznikat družba našeho sboru právě s hasiči z Kalmthoutu.

11. 9. 2004 se pak delegace patnácti hasičů z Kalmthoutu v čele se starostou města panem Lukasem Jacobsem zúčastnila slavnostního otevření nově zrekonstruované zbrojnice a vzpomínkových oslav Dva roky poté. Vedle starostky obce Miloslavy Vlkové a členů našeho sboru byl oslavám přítomen i tehdejší předseda vlády Stanislav Gross. Před symbolickým přestřižením pásky a otevřením zbrojnice panem premiérem spolu s ředitelem územního odboru Kolín pplk. Janem Bradnou a velitelem sboru dobrovolných hasičů Štěchovice Jiřím Malým zbrojnici vysvětil Páter Mgr. Jan Kotas.

Na jaře 2005 jsme přijali pozvání k další návštěvě Belgie a zúčastnili se tzv. Security day, na kterém byla předvedena činnost všech složek záchranného systému z Kalmthoutu. Z našeho sboru se do Belgie vydalo těchto osm členů: Martin David, Renáta Davidová, Pavel Bouška, Vladimíra Boušková, Ondřej Hykyš, Barbora Hykyšová, Jiří Malý a Martin Kopřiva. Z této cesty naleznete ve fotogalerii samostatnou reportáž.

Rok 2005 se odehrával především ve znamení oslav 800 let od první písemné zmínky o obci Štěchovice. Náš sbor se na těchto oslavách samozřejmě podílel. Jsme rádi, že svým přátelstvím s belgickým hasičským sborem z Kalmthoutu jsme přispěli ke vzniku smlouvy o přátelství a spolupráci mezi oběma městy, která byla v rámci těchto oslav podepsána 4. září 2005 na obecním úřadě za přítomnosti zastupitelů obou obcí a členů obou hasičských sborů.  Na tyto oslavy přijelo z Kalmthout opět početná delegace v počtu patnácti osob Podrobnosti o podpisu smlouvy naleznete na webových stránkách obce.

V roce 2006 nás naši přátelé navštívili již dvakrát a třetí návštěva je plánována na 28.října. První návštěva se konala ve dnech 12. až 14.května a druhá pak 28. až 30.července.

V květnu se naši belgičtí přátelé z Kalmthoutu a Essenu  účastnili  nedělního pražského závodu Volskwagen Maraton Praha. U této příležitosti proběhlo v pátek 12.5.2006 pod záštitou Belgické ambasády oficiální setkání mezi zástupci měst Kalmthoutu, Essenu, Štěchovic a Hradištka . Večer se pak ještě uskutečnila návštěva belgické výpravy v Hradištku  a ve Štěchovicích. Setkání proběhlo již tradičně v klubovnách obou hasičských sborů za přítomnosti zúčastněných starostů.

Na červencové oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přijela z Kalmthoutu delegace pěti hasičů. U této příležitosti výbor sboru rozhodl o udělení čestných členství SDH Štěchovice čtyřem hasičům z belgického Kalmthout, kteří v létě 2003 jako první navštívili náš sbor a započali přátelství mezi oběma sbory. Byli to: Leo Lathouwers, Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard.

I když se vzájemné návštěvy zatím konají jen u příležitosti  významných událostí a tyto události jsou hlavním programem víkendových návštěv, zbývá vždy i dost času na výlety po okolí a prohlídky turisticky zajímavých míst a pamětihodností.

 

 

Obr. 5 – podepsání smlouvy o přátelství, 4 .9. 2005

 

Zleva: Michel Van der Donckt, Martin David, Rik Gheyle, Gerda Nunez-Garcia,

Miloslava Vlková, Philip Moens,

Jef Duerloo, Koen Regnard, Jurgen Van Oevelen,Joeri Sliggers a Jiří Malý

Sedící: Pavel Bouška a Leo Lathouwers


zpět

zpět na historii SDH Štěchovice

 

 

Historie spolupráce v datech

 

2003 - 28.6. První návštěva čtyř členů hasičského sboru Kalmthout ve Štěchovicích

2003 - 15.11. První návštěva čtyř členů SDH Štěchovice v Kalmthoutu

2004 - 9.5. Oslavy 170. výročí založení Brandweer Essen - delegace sedmi členů SDH Štěchovice

2004 - 11.9. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - z Belgie přijelo ??? lidí včetně starosty města

2005 - 3.6. Security day v Kalmthout - delegace osmi členů SDH Štěchovice

2005 - 4.9. Podepsání smlouvy o přátelství mezi obcí Štěchovice a městem Kalmthout. Z Belgie přijelo patnáct osob.

2006 - 12.5. Slavnostní setkání zástupců měst Kalmthout, Esenu, Hradištka a Štěchovic na belgickém zastupitelsví v Praze

2006 - 29.7. Oslavy 120. výročí založení SDH Štěchovice, z Kalmthout delegace pěti hasičů.

 

l
 

 

Fotografie k textu


 

 

Obr.1 - první návštěva

hasičů z Belgie 9.6.2003

Zleva: Leo Lathouwers, Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard


obr.2 - hasičská zbrojnice v Kalmthoutu


obr.3 -  Slavnostní otevření zbrojnice po rekonstrukci - září 2004


obr.4 - Slavnostní otevření zbrojnice po rekonstrukci - září 2004


obr.5 - Security day v Kalmthout - květen 2005


obr.6 - 800 let Štěchovic


Další odkazy k historii sboru:

Stručná historie hasičství

Historie sboru dobrovolných hasičů Štěchovice

Seznam požárů v letech

1817 - 1933

 

Doslovný přepis zakládajících stanov našeho sboru

z roku 1886

Dějiny župy Proudské, Kolumbusovy č. 48

Spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Drevníky

Spolupráce s Brandweer Kalmthout

Podpis smlouvy o přátelství a spolupráci s městem Kalmthout (obecní stránky)

 

Archív - zápisy ze schůzí a valných hromad od roku 1946

 


 

text vložen: 18.9.2006

zpracováno ke dni 30.7.2006

© SDH Štěchovice