Zápisy z valných hromad a výborových schůzí sboru

 

     V životě našeho sboru byl důležitým a smutným mezníkem rok 1940. Tento rok, jak již je zmíněno v historií sboru, poznamenala Štěchovice ničivá povodeň, která změnila dosavadní život všem občanům Štěchovic. Při této povodni, přišel sbor o svoji kroniku a pamětní knihu, ve kterých byly zaznamenány všechny události sboru od svého založení, počínaje rokem 1886.

     Zásluhou dlouholeté a čestné členky sboru, paní Květy Tomanové, která do nově založené kroniky sepsala nejstarší události, včetně podrobností okolo založení sboru, jsme Vás v sekci historii sboru mohli seznámit s podrobnými údaji, které se udály v prvních letech od založení sboru. I když nová kronika sboru, byla založena až v roce 1986, od 24.února 1946 se až na některá léta,  v několika sešitech dochovaly zápisy z výborových schůzí a valných hromad sboru.

      Postupně zde budou zařazovány přepisy zápisů z jednotlivých schůzí. Některé zápisy budou zřejmě úsměvné, ale přepisy zápisů jsou doslovné, tak jak byly zapsány, včetně gramatických chyb. Zápisy se datují dnem 24.února 1946.


kniha z let 1946 - 1956,  rok 1946      rok 1947     rok 1948      rok 1949     rok 1950