Přehled zásahů v roce 2005

 

zpět

 


17.   29.listopadu  18:50 - 19:45 hod

Nahlášen hořící kontejner na směsný odpad v obci Masečín. Po příjezdu byl kontejner uhašen vodou. Požár vznikl od žhavého popela. Příjezd po úzké silnici do obce Masečín se neobešel bez komplikací, neboť někteří řidiči osobních automobilů nerespektovali právo přednostní jízdy a modré majáčky hasičské cisterny.

Použitá technika: JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Bouška Pavel, Kopřiva Martin

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


16.  14.listopadu  8:57 - 10:15 hod

Planý poplach - nahlášen požár lesního porostu na pravém břehu říčky Kocáby u chatové osady Havran. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno pálení větví při těžbě dřeva.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, David Martin, Hušbauer Jaroslav, Fontán Libor

Další jednotky: HZS Jílové


15.  9.listopadu   21:15 - 00:30 hod

Hradištko - Brunšov, chatová osada Good Luck. Nahlášen požár rekreačního objektu - chaty. Samotný přístup k objektu byl pro zásahovou techniku poměrně ztížený - přístupové cesty jsou zde úzké a slepé. Zásahová technika byla soustředěna na dvou místech - na horní přístupové cestě a na spodní, sousedící parcele. Kyvadlovou dopravu vody provedl SDH Kamenný Újezdec a SDH Pikovice. Naše jednotka rozvinula dva proudy ze spodní, sousedící parcely.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, David Martin, Hykyš Ondřej, Andrle Jiří, Švejda Jan ml., Hušbauer Jaroslav, Lorenc Tomáš, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Hradištko, JSDH Pikovice, JSDH Kamenný Újezdec

fotogalerie - vstupte


14.   30.října  18:28 - 20:20 hod

Slapy - chatová osada Lahoz. Požár suchého listí a lesního porostu. Uhašení požáru provedli hasiči HZS Jílové. Zásahové družstvo SDH Štěchovice bylo povoláno na žádost HZS Jílové - dovoz vody a technická pomoc.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, Lorenc Tomáš, Andrle Jiří, Slivka Martin, Hykyš Ondřej, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy


13.   29.října 17:50 - 18:30 hod

Nahlášen požár lesního porostu na levém břehu Vltavy nad Štěchovickou přehradou. Planý poplach - bylo zjištěno pálení listí a větví u rekreačního objektu.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, Hušbauer Jaroslav, Slivka Martin, Hykyš Ondřej

Další jednotky: HZS Jílové


12.   2.října 04:48 - 07:10 hod

Štěchovice - chatová oblast Hvozdy. Nahlášen požár v přízemí chaty. Po příjezdu na místo byla zjištěna doutnající  dřevěná stěna chaty, která se vznítila od nevhodně provedeného kouřovodu z chaty do komínu. Doutnající místo bylo uhašeno vodou.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, David Martin, Lorenc Tomáš, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové

fotogaleri - vstupte


11.  13.září  02:13 - 05:00 hod

Třebenice - nahlášeno samovznícení briket ve sklepě jednoho z místních dvojdomků. Uhašení požáru a odvětrání prostoru provedli hasiči HZS Jílové, kteří začali okamžitě s vynášením briket ze sklepa na zahradu. Po příjezdu na místo zásahové družstvo SDH Štěchovice pokračovalo společně s HZS Jílové s vynášením briket. Díky včasnému zjištění a nahlášení samovznícení a díky okamžitému zásahu nevznikly žádné  škody na majetku.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové

fotogalerie - vstupte


10.  31.července  16:20 - 19:20 hod

Únik nebezpečných látek na vodní plochu - Nahlášeny  ropné látky ve zdymadle Štěchovické přehrady. Po příjezdu bylo zjištěno olejové znečištění vodní hladiny jak v plavební komoře Štěchovické přehrady, tak vodní hladiny pod přehradou. Na místo se dostavili také zástupci Státní plavební správy, Odboru životního prostředí a Policie České republiky. Ihned byly odebrány vzorky vody k laboratornímu rozboru a zároveň byla s okamžitou platností přerušená lodní doprava. Na vhodných místech pod přehradou byly instalovány norné stěny.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, Hušbauer Jaroslav, Slivka Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Hradištko

fotogalerie - vstupte


9.  11.července  17:50 - 23:30 hod

Technická pomoc při odstraňování nebezpečných stavů. Následkem dlouhotrvajících dešťů došlo okolo 16. hodiny k sesuvu skal na silnici II.třídy č. 102 mezi úsekem Davle a Štěchovice. Protože při odstraňování sesuté skály, které prováděla Technická správa komunikací, docházelo k dalším sesuvům zeminy a kamení, bylo v kritickém úseku přistoupeno ke kropení postiženého místa tlakovou vodou a k nucenému uvolňování kamenné suti a zeminy.Přestože silnice byla zprůjezdněna a odklizena okolo třiadvacáté hodiny, bylo z důvodů dalších možných sesuvů rozhodnuto o jejím uzavření až do odvolání.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: David Martin, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav ml., Lorenc Tomáš, Kopřiva Martin

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


8.   9.května  11:18 - 13:00 hod

Byl nahlášen požár lesního porostu a suché trávy stráně mezi Vltavou a chatovou oblastí Slapy - Ždáň. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno doutnající listí, které průběžně prolévali vodou místní obyvatelé. Místo bylo ochlazeno vodou a po prohlídce prostoru byl zásah ukončen.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Fontán Libor, Hykyš Ondřej

Další jednotky: HZS Jílové


7.   1.května  16:16 - 17:20 hod

Nahlášen požár lesního porostu a suché trávy na soukromém pozemku v Masečíně - chatová oblast  Hvozdy. Požár se po pozemku rozšířil z ohniště na pálení větví.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Bouška Pavel, Slivka Martin, David Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Hradištko, JSDH Hvozdnice, JSDH Davle, JSDH Sloup

fotagalerie - vstupte


6.   23.dubna  12:09 - 13:30 hod

Slapy obec - nahlášen požár suché trávy.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: David Martin, Slivka Martin, Malý Jiří, Hušbauer Jaroslav, Lorenc Tomáš, Bouška Pavel, Fontán Libor

Další jednotky: HZS Jílové

fotogalerie - vstupte


5.   4.dubna 13.30 - 14:05 hod

Nahlášen požár kontejneru na směsný odpad v Masečíně. Po příjezdu na místo, byl doutnající kontejner ochlazen vodou.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Hušbauer Jaroslav, Fontán Libor, Lorenc Tomáš

Další jednotky: 0


4.  1.dubna  20:54 - 21:30 hod

Štěchovice - Nahlášen požár od elektroinstalace (elektroměru) v bytovém domě č.320 ve Vltavské ulici. Požár byl uhašen ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po kontrole elektroinstalace - elektrorozvaděče, byl zásah ukončen. Na místě zůstala zásahová jednotka HZS Jílové, policie ČR a byl povolán technik rozvodných závodů.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Malý Jiří, David Martin, Slivka Martin, Švejda Jan ml., Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav ml., Bouška Pavel, Hykyš Ondřej, Lorenc Tomáš.

Další jednotky: HZS Jílové

fotogalerie - návrat do zbrojnice


3.   26.března  23:50 - 0:35 hod

Štěchovice - Nad Horou.  Byl nahlášen požár kontejnerů pro tříděný odpad. Po příjezdu na místo, byl požár během krátké chvíle uhašen. I přes rychlý zásah, tři plastové kontejnery zcela shořely a předběžná škoda činní 30.000,- Kč.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, David Martin, Andrle Jiří, Slivka Martin, Švejda Jan ml., Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav ml.

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


2.   20.března  22:59 - 00:24 hod

Nahlášen požár ve dvoře prodejny paliv ve Štěchovicích. Po příjezdu bylo zjištěno samovznícení uskladněného paliva - briket. Požár byl během krátké chvíle uhašen. Uskladněné brikety byly  nakladačem postižené firmy rozhrabány a byly, včetně ohniska vznícení, nadále ochlazovány vodou. Po kontrole celého prostoru byl zásah ukončen.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Lorenc Tomáš, Bouška Pavel, Slivka Martin, Andrle Jiří, Malý Jiří, Hykyš Ondřej, Hušbauer Jaroslav ml., Fontán Libor

Další jednotky: HZS Jílové

fotogalerie - vstupte


1.  12.února  17:00 - 18:00 hod

Dolní tok říčky Kocáby. Bylo ohlášeno nahromadění ledových ker, cca 5 km od ústí Kocáby. Kry se uvolnily samovolně, ještě před příjezdem zásahové jednotky ke kritickému  místu. Byla provedena celková kontrola toku, směrem zpět k soutoku s Vltavou. Vzhledem k množství protékající vody, nehrozilo další hromadění ker.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Bouška Pavel, Hykyš Ondřej, Malý Jiří, Švejda Jan ml.

Další jednotky: 0


zpět