Přehled zásahů v roce 2006

 

zpět

 


16.    6.prosince  7:33 - 9:00 hod

Štěchovice, Vltavská ulice - ohlášen požár v hospodářském objektu.  Po příjezdu zásahové jednotky byl proveden průzkum a v uzamčeném a zakouřeném objektu byla zjištěna přítomnost jedné osoby. Prostor byl ihned odemknut uživatelem dotčeného prostoru. Díky včasnému vyproštění osoby uvnitř objektu nedošlo k vážnému ohrožení zdraví. Po odstranění doutnající deky a  matrace byl zásah předán veliteli HZS Jílové.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky: HZS Jílové

fotogalerie - vstupte


15.   19.října   16:02 - 17:50 hod

Slapy obec - nahlášen požár opuštěného domku. V době příjezdu naší jednotky, byla na místě již jednotka SDH Slapy, která provedla  zahašení hořícího krovu. Naše jednotka pomáhala se stržením dřevěných stropů, s dohašením objektu a plnila cisternu SDH Slapy vodou. V tomto objektu došlo k požáru  opakovaně - poprvé před dvěma roky.

Použitá technika JSDH Štěchovice: TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Fontán Libor, Lorenc Tomáš, Slivka Martin, David Martin, Kopřiva Martin, Malý Jiří

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy

fotogalerie - vstupte


14.   20.září   14:58 - 18:30 hod

Slapy, nahlášen požár lesa po levé straně silnice směrem na Třebenice. Požár vznikl v nepřístupném terénu pro techniku, přibližně 150 metrů od lesní cesty a 50 m od silnice. Tři členové našeho zásahové družstva pomáhali na jednom ze dvou proudů, dva členové s naší cisternou společně s cisternou SDH Slapy zajišťovali kyvadlovou dopravu vody z náplavky přehrady v Třebenicích

Použitá technika JSDH Štěchovice: TATRA 148, DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Fontán Libor, Bouška Pavel, Slivka Martin, David Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy

fotogalerie - vstupte


13.   12.září   14:54 - 16:00 hod

Slapy, silnice od benzinové pumpy směrem na Nový Knín. Nahlášen požár meze po levé straně silnice. Naše jednotka dorazila na místo jako první a začala ihned hasit hořící trávu, po příjezdu HZS Jílové členové obou jednotek společně pokračovali v dohašení meze. Na místo zásahu dorazila poté i cisterna SDH Slapy.

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Fontán Libor, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy


12.   29.července  4:43 - 7:30 hod

Třebenice, chatová osada Svatojánské proudy - hořela hromada patrně palivového dřeva poblíž chaty, v lese, cca 5 m od řeky. Chata je přístupná pouze pěšinou nebo lodí. Protože loď nebyla k dispozici, k místu požáru bylo nutné dojít pěšky s hadicemi, proudnicí a mobilním čerpadlem  více než 1 km. V půli cesty se podařilo vypůjčit si rybářskou pramici, na které pak bylo čerpadlo dopraveno až k místu požáru.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, Hušbauer Jaroslav, David Martin, Kopřiva Martin, Andrle Jiří, Slivka Martin

Další jednotky: HZS Jílové


11.   27.července  20:18 - 21:30 hod

Slapská přehrada - levý břeh Vltavy, cca 100m nad hrází. Oznámen požár lodi a zranění osob. V době příjezdu naší zásahové jednotky byla loď téměř uhašena jednotkou SDH Slapy.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, Kopřiva Martin, Andrle Jiří, Fontán Libor

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy, JSDH Hradištko, JSDH Buš

fotogalerie - vstupte


10.   12.června  15:25 - 16:00 hod

Technická pomoc - odstraňování překážek. Při silném větru došlo  u benzinové pumpy ve Štěchovicích k spadnutí stromu na silnici II.třídy. Těsně před příjezdem našeho družstva byl spadlý strom odstraněn jednotkou HZS Jílové.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Fontán Libor, Bouška Pavel

Další jednotky: HZS Jílové


9.   11.května  10:09 - 16:30 hod

Nahlášen požár lesního porostu mezi obcemi Davle, Sloup a letoviskem Hvozdy. Požár se rozšířil po kořenovém systému a vznikl pravděpodobně jako důsledek pálení větví při těžbě dřeva. Požár vznikl ve stejném místě, jako 14.dubna 2004. (viz zásahy 2004)

Použitá technika JSDH Štěchovice: CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Fontán Libor

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Davle, JSDH Hradištko


8.   3.května  3:30 - 7:00 hod

Nahlášen požár skladu firmy TEMPLAST ve Slapech. Naše zásahová jednotka přijela nadvakrát: napřed Avia s třemi členy, po 10 minutách Tatra s dalšími třemi. Tatru zdržel problém se spojkou. V době našeho příjezdu  byl útok již rozvinut ostatními jednotkami. Dva členové naší zásahové jednotky se chopili jednoho C proudu, hasili a chladili hořící látky. Ostatní členové pomáhali s vyvážením materiálu.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav, Kopřiva Martin, Malý Jiří, Slivka Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Slapy, JSDH Buš


7.   7.dubna 17:00 - 18:10 hod

Nahlášen požár obytné budovy ve Štěchovicích ve Vltavské ulici. Na základě této informace bylo povoláno větší množství požární techniky. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno vznícení sazí v komínovém tělese kotelny objektu. Bylo provedeno zahašení komínového tělesa štěrkem a jeho vyčištění revizním otvorem. Na objektu nevznikly žádné hmotné škody.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: David Martin, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav, Bouška Pavel, Lorenc Tomáš, Fontán Libor, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové, JSDH Hradištko

fotogalerie - vstupte


6.   10.března 6:40 - 8:55 hod

Technická pomoc - uvolňování ledů na Kocábě.  Po nočním dešti došlo ke zvýšení hladiny vodního toku a k hromadění ledových ker nad Hořejším jezem. Po uvolnění bariery byla provedena kontrola toku až k osadě Havran.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30,  fa Antonín Fabián - autobagr TATRA 148 UDS

Další jednotky: 0

Zásah provedli: Malý Jiří, Slivka Martin, Bouška Pavel


5.   19.února 18:10 - 20:50 hod

Technická pomoc - uvolňování ledové dřenice. Nad Hořejším jezem došlo k nahromadění ledů a ke zvyšování hladiny říčky Kocáby. Při dalším hromadění ledových ker, hrozilo nebezpečí vylití potoka z koryta vodního toku. Na uvolnění ledů byla použita technika soukromé firmy NEUŽIL - ZEMNÍ PRÁCE A AUTODOPRAVA.

Použitá technika JSDH Štěchovice: Avia 30, fa Neužil - kolový bagr JCB

Zásah provedli: Bouška Pavel, Slivka Martin, Kopřiva Martin, Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav, Lorenc Tomáš

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


4.   18.února 17:45 - 19:00 hod

Technická pomoc - čerpání vody.  Vyčerpání vody ze zatopeného sklepa v domě u paní Císařové ve Štěchovicích. Odčerpání bylo provedeno benzínovým plovoucím čerpadlem Niagara.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA12 Avia 30

Zásah provedli: Bouška Pavel, David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Martin, Fontán Libor

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


3.   17.února 15:30 - 20:00 hod

V odpoledních hodinách došlo k uvolnění většího množství ledů, které se začaly hromadit před ústím toku Kocáby do Vltavy. Následkem tohoto se vytvořila sto metrů dlouhá ledová hradba a začala se zvyšovat hladina toku. Na odstranění ledové dřenice a uvolnění spodní části toku se podílela technika soukromé firmy NEUŽIL - ZEMNÍ PRÁCE A AUTODOPRAVA. Po uvolnění ledové hradby, byla opět provedena kontrola celkového stavu toku, až po osadu Havran.

Použitá technika JSDH Štěchovice: Avia 30, TATRA 148, fa Neužil - autobagr TATRA 815 UDS

Zásah provedli: Bouška Pavel, David Martin, Slivka Martin, Malý Jiří, Kopřiva Martin, Hušbauer Jaroslav, Lorenc Tomáš

Další jednotky: 0

fotogalerie - vstupte


2.   16.února 16:00 - 17.00 hod

Zvýšený průtok vody říčky Kocáby -  z důvodu vydatných dešťů a oteplení došlo k  hromadění ledových ker v korytu potoka a vystoupání hladiny nad obvyklou mez . Kontrola stavu toku se starostkou obce, od ústí Kocáby do Vltavy a až po osadu Havran.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30

Zásah provedli: Bouška Pavel, Fontán Libor, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky: 0


1.   11.ledna  0:15 - 2:05 hod

Nahlášeno vznícení komínových sazí u rodinného domku ve Štěchovicích. Bylo provedeno zahašení a vybrání kotle a jednotka HZS Jílové za použití dýchací techniky  provedla uhašení hořících sazí a čištění komína. Komínové těleso bylo vysokým žárem značně poškozeno.

Použitá technika JSDH Štěchovice: DA 12 Avia 30, CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli: Malý Jiří, Bouška Pavel, Fontán Libor, Slivka Martin, Hušbauer Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky: HZS Jílové,

fotogalerie - vstupte


zpět