Přehled zásahů v roce 2008

 

zpět

 


25.    19.prosince   00:30 - 03:40 hod

 

Bojanovice - Na Doubravce - požár střechy a půdního prostoru přízemního domku. V době příjezdu naší jednotky na místě události již zasahovala JSDH Bojanovice, JSDH Mníšek pod Brdy, HZS Řevnice a byly rozvinuty dva C proudy. Naše jednotka pomáhala s dohašováním požáru, s rozebíráním stropních konstrukcí a s odstraněním zbytku obložení okolo komína. Na místo události se také dostavila JSDH Masečín, která pokračovala s rozebíráním konstrukcí. Po ukončení zásahu byla z naší cisterny doplněna voda do cisterny JSDH Bojanovice, která zůstala na požářišti jako dohled. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, David Martin, Hušbauer Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky:   JSDH Bojanovice, HZS Řevnice, JSDH Mníšek pod Brdy, JSDH Masečín

Fotogalerie - vstupte

Další informace a fotogalerii naleznete na webu HZS Středočeského kraje - vstupte


24.    26.listopadu   18:25 - 20:35 hod

 

Slapy - chatová osada Skalice - požár rekreační chaty. V době příjezdu naší jednotky na místě události již zasahovala JSDH Slapy společně s HZS Jílové a byly rozvinuty dva C proudy. Naše jednotka pomáhala s dohašováním požáru a prováděla doplňování vody do slapské cisterny. Chata byla požárem zcela zničena. Na zpáteční cestě na základnu došlo k poruše cisterny Mercedes Benz. Závada byla odstraněna za pomoci JSDH Slapy. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel, Andrle Jiří, David Martin, Kopřiva Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky:   JSDH Slapy, HZS Jílové

Fotogalerie - vstupte       (Fotogalerie převzatá z webu HZS Jílové)


23.    3.listopadu   20:15 - 21:45 hod

 

Masečín - křižovatka na začátku obce. Technická pomoc - vyproštění havarovaného vozidla z příkopu. Jednotka vyjela na žádost majitele vozu.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0


22.    26.října   9:40 - 10:25 hod

 

Štěchovice - ulice Za Kocábou, požár kontejneru na papír. V době příjezdu plastový kontejner již pouze dohoříval. Bylo provedeno dohašení požáru a přemístění sousedního kontejneru do bezpečné vzdálenosti. Jednotka vyjela na základě ohlášení požáru místními občany.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Fontán Libor, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


21.    23.srpna   7:55 - 8:35 hod

 

Slapy - silnice u benzínové pumpy. Technická pomoc - jednotka provedla odstranění padlého stromu na silnici II.třídy. Padlý strom zablokoval jízdní pruh ze Slap do Štěchovic. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Malý Jiří, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


20.    20.srpna   20:15 - 21:15 hod

 

Čím - odbočka na Hrdličku . Nahlášen požár stohu. Planý poplach. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav, Malý Jiří, David Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   JSDH Buš, JSDH Slapy, HZS Jílové


19.    14.srpna   18:55 - 19:40 hod

 

Brunšov - chatová oblast. Hlášen požár stráně a stromu. V době příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Jílové. Jednalo se o pálení odpadového dřeva v blízkosti roští. Zlikvidováno vysokotlakým proudem HZS Jílové. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové


18.    8.července   13:40 - 14:50 hod

 

Štěchovice - slapský kopec. Technická pomoc - jednotka provedla společně s HZS Jílové likvidaci padlých stromů na silnici v horní části slapského kopce. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor

Další jednotky:   HZS Jílové

Fotogalerie - vstupte       (Fotogalerie převzatá z webu HZS Jílové)


17.    6.července   21.00 - 21:40 hod

 

Štěchovice - slapský kopec, silnice II.třídy č.102. Jednotka vyjela na žádost HZS Jílové k technické pomoci na likvidaci dvou vzrostlých smrků, které zcela zablokovaly průjezd silnice ve slapském kopci.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, soukromý automobil

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Hušbauer Jaroslav, Bouška Pavel, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové

Fotogalerie - vstupte


16.    3.července   16:20 - 18:00 hod

 

Hradištko - Pikovice. Po prudké bouřce došlo k padnutí dvou vzrostlých stromů do drátů elektrického a telefonního vedení. Kromě dvou vzrostlých stromů, byly také zlomeny dva sloupy elektrické vedení a jeden sloup telefonního vedení. Vzhledem ke skutečnosti, že v době příjezdu bylo stržené vedení stále pod napětím, jednotky místo zabezpečily a čekaly na příjezd pohotovosti správce elektrické sítě. Po odpojení strženého vedení od sítě, byla provedena likvidace padlých stromů, odstranění zlomených sloupů elektrického a telefonního vedení a zprůjezdnění místní komunikace. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel, Lorenc Tomáš.

 

V pohotovosti ve zbrojnici:   Fontán Libor, David Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Hradištko

Fotogalerie - vstupte


15.    3.července   12:15 - 13:00 hod

 

Štěchovice. Jednotka vyjela na ohlášení Úřadu městyse Štěchovice k požáru trávy v areálu bývalého Družstva montáží. V době příjezdu byla zasažena plocha cca 20 x 7 metrů a požár se šířil do sousedního areálu bývalého letního kina. Na likvidaci požáru byly nasazeny dva proudy C. Příčina požáru nebyla zjištěna.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor

Další jednotky:   0


14.    27.června   19:15 - 21:15 hod

 

Masečín - Hvozdy. Jednotka vyjela na žádost Úřadu městyse Štěchovice. Bylo provedeno odstranění dvou padlých stromů, které po bouřce z 25.6.2008 zůstaly zaklíněny nad místní komunikaci v drátech telefonního vedení.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


13.    25.června   21:40 - 00:10 hod

 

Ždáň - osada Smrčiny. Jednotka provedla likvidaci vzrostlého smrku, padlého na místní komunikaci v chatové osadě Smrčiny v důsledku bouřky. Zásah byl zkomplikován nedostačenou informací o přesném určení místa události, místo události nalezeno po jedné hodině průzkumu rozsáhlé chatové osady. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


12.    25.června   21:00 - 21:30 hod

 

Štěchovice.  Nahlášen padlý strom na drátech elektrického vedení "na okraji Štěchovic" v důsledku bouřky, bez udání přesnější lokalizace. Jednotka provedla průzkum, místo události nenalezeno. Planý poplach. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, soukromý osobní automobil

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Bouška Pavel, Fontán Libor, Kopřiva Martin, Lorenc Tomáš, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   0


11.    25.června   20:40 - 21:00 hod

 

Štěchovice - strom u kostela. Jednotka provedla likvidaci padlého stromu na dráty telefonního vedení v důsledku bouřky.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, soukromý osobní automobil

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Bouška Pavel, Fontán Libor, Kopřiva Martin, Lorenc Tomáš

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


10.    25.června   19:35 - 20:40 hod

 

Silnice ze Štěchovic do Slap - slapský kopec. Jednotka vyjela na likvidaci padlých stromů v důsledku bouřky. Celkem byly odstraněny tři vzrostlé smrky, které zcela zablokovaly průjezd silnice II. třídy ve slapském kopci.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, soukromý osobní automobil

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Bouška Pavel, Fontán Libor, Kopřiva Martin, Lorenc Tomáš

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


9.    22.června   19:05 - 20:00 hod

 

Silnice ze Slap do Třebenic. Jednotka vyjela k požáru osobního automobilu. V době příjezdu naší jednotky, na místě události již zasahovala JSDH Slapy. Prvotní zásah provedl řidič automobilu. Jednalo se o vznícení plastů na podvozku vozidla, které pravděpodobně vzniklo od katalizátoru motoru. Jednotka vyjela na příkaz KOIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Bouška Pavel, Fontán Libor

Další jednotky:   JSDH Slapy


8.    1.června   20:50 - 21:30 hod

 

Brunšov - Restaurace Rozmarná. Po prudkém a vydatném dešti natekla voda do motobaru v suterénu restaurace. V době příjezdu jednotky byl prostor již bez vody, nebylo potřeba použít čerpací techniku. Jednotka vyjela na žádost majitele objektu.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor, Malý Jiří, David Martin, Hušbauer Jaroslav, Bouška Pavel, Kopřiva Jaroslav,

                          Kopřiva Martin, Andrle Jiří

Další jednotky:   0


7.    1.června   20:09 - 20:50 hod

 

Štěchovice - Dům s pečovatelskou službou. Po prudkém a vydatném dešti do suterénu objektu natekla voda a bláto. Jednotka vyjela na žádost Úřadu městyse Štěchovice a provedla hrubé vyčištění vstupního prostoru.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   0

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor, Malý Jiří, David Martin, Hušbauer Jaroslav, Bouška Pavel, Kopřiva Jaroslav,

                          Kopřiva Martin, Andrle Jiří

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


6.    1.dubna   17:40 - 18:10 hod

 

Štěchovice - osada Havran. Jednotka vyjela na žádost Úřadu městyse Štěchovice na preventivní likvidaci doutnajících zbytků ohniš po řízeném pálení větví.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor

Další jednotky:   0


5.    26.března  13:50 - 16:45 hod

 

Davle - Sázava. Jednotka vyjela k požáru skládky v chatové oblasti Na Pískách. V době příjezdu naší jednotky, na místě události již zasahovala jednotka HZS Jílové spolu s JSDH Jílové a byl rozvinut jeden "C" proud. Naše jednotka pomáhala s likvidací požáru a prováděla doplňování vody z obou našich cisteren.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148, CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

Zásah provedli:   Hušbauer Jaroslav, Slivka Martin, Fontán Libor, Andrle Jiří

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Jílové


4.    20.března  3:43 - 6:30 hod

 

Davle - Sázava (u Polákova statku) - nahlášen požár chaty. V době příjezdu naší jednotky, byl útočný proud již rozvinutý jednotkou SDH Davle a HZS Jílové. Jednotka pomáhala s likvidací požáru a prováděla doplňování vody. Vozidlo CAS 16 Mercedes Benz provedlo polovinu kyvadlové dopravy vody - ještě před započetím zpáteční cesty s vodou byl zásah ukončen a vozidlo odjelo rovnou na základnu. Chata byla požárem zcela zničena.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148, CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

Zásah provedli:   Malý Jiří, Hušbauer Jaroslav, David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Martin, Fontán Libor

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Davle, JSDH Hradištko

fotogalerii naleznete na stránkách HZS Jílové - vstupte


3.    1.března  18:51 - 20:00 hod

Štěchovice, Vltavská ulice č.p.321 - jednotka provedla odstranění  plechů ze střechy domu, které se uvolnily v důsledku vichřice Emma.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

Zásah provedli:   Hušbauer Jaroslav, Fontán Libor

Další jednotky:   JSDH Masečín


 

2.   1.března   10:11 - 11:50 hod

 

Závist - místo zvané U Vagónu. Nahlášen požár lesa vzniklý od elektrického vedení. Požár nenalezen - planý poplach. Po ukončení akce byl po dohodě s HZS Jílové proveden průzkum lesa v oblasti zvané Homole, nebo ze Závisti byl v tomto prostoru zpozorován stoupající kouř. Cestou byl ze silnice v místě zvaném Na Vyhlídce odstraněn spadlý strom. Příčina kouře nezjištěna a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148

Zásah provedli:   Malý Jiří, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Hradištko, JSDH Masečín v pohotovosti u zbrojnice ve Štěchovicích


 

1.    20.ledna  11:59 - 12:45 hod

Třebenice - Místní občan ohlásil hořící obsah plechového kontejneru na směsný odpad umístěného na parkovišti v centru Třebenic. Po příjezdu zásahové jednotky již nic nehořelo, pouze mírně doutnalo - místní občané oheň uhasili svépomocí. Zbylé ohořelé odpadky a hromádka ještě horkého popela, od kterého se zřejmě ostatní obsah kontejneru vznítil, byla zalita vodou až do úplného ochlazení.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, soukromé osobní vozidlo

Zásah provedli:   Malý Jiří, David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Martin, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


 

zásahy 2004

zásahy 2005

zásahy 2006

zásahy 2007

 

Copyright Š 2004 - 2008 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768