Přehled zásahů v roce 2010

 

zpět


58.    24.prosince   13:50 - 15:20 hod

 

Třebenice - parkoviště na návsi (zimoviště lodí) Jednotka vyjela k požáru velkoobjemového kontejneru na komunální odpad. V době příjezdu jednotky se kontejner snažili uhasit místní občané pomocí zahradní hadice. Díky tomuto zásahu nedošlo k požáru v plném rozsahu a kontejner zůstal nepoškozen. Jednotka provedla dohašení jedním C proudem. Na zpáteční cestě bylo provedeno doplnění vody do cisterny. Pravděpodobnou příčinou požáru bylo vysypání žhavého popela. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


57.    20.prosince   18:20 - 19:10 hod

 

Silnice II.třídy č. 102 ze Štěchovic do Slap . Jednotka vyjela k vyproštění osobního vozu, který po projetí zatáčky na konci obce částečně sjel  do příkopu. Nehoda bez zranění. Osobní vozidlo bylo vyproštěno pomocí cisterny CAS 16 Mercedes Benz a ocelového lana. Po vyproštění řidička pokračovala v jízdě, vozidlo nebylo poškozeno. Výjezd na žádost majitelky vozu.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417,  OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Bouška Pavel, Hušbauer Martin

Další jednotky:   0


56.    6.prosince   20:15 - 20:54 hod

 

Silnice III.třídy č. 1027 ze Slap do Třebenic. Ohlášen padlý strom na silnici. Po příjezdu na místo nalezen menší strom, který se vyvrátil pod tíhou sněhu a blokoval jeden jízdní pruh. Jednotka strom odstranila pomocí motorové pily. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, Kopřiva Jaroslav, Svoboda Zbyněk

Další jednotky:   0


55.    1.prosince   20:15 - 21:55 hod

 

Slapy - obec č.p.46. Ohlášen požár sazí v komíně. Jednotka provedla stržení hořících sazí štěrkem a pročištění průduchu komínovou soupravou. Při následné kontrole komínového tělesa bylo zjištěno jeho poškození. Majitel objektu byl poučen o nutnosti před dalším zatopením provést na komínovém tělese opravu a revizi odbornou firmou  Výjezd na ohlášení majitele objektu.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Hušbauer Martin

Další jednotky:   0


54.    29.listopadu   15:17 - 15:45 hod

 

Davle - dům s pečovatelskou službou. Jednotka vyjela k otevření bytu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že byt v přízemí objektu byl již otevřen zdravotníkem ZZS Zbraslav a jeho obyvatelka je již v péči záchranné služby - jednotka nezasahovala. V době odjezdu na základnu na místo také dorazila JSDH Jílové. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   JSDH Jílové, ZZS Zbraslav, Policie ČR OO Hradištko


53.    12.listopadu   11:12 - 13:20 hod

 

Štěchovická přehrada - levý břeh řeky Vltavy. Jednotka dostala hlášení, že nad přehradou je zraněná osoba, která volá o pomoc na blíže neurčeném místě. Z důvodu opravy a neprůjezdnosti příjezdové komunikace k horní náplavce štěchovické přehrady, musely být čluny JSDH Štěchovice a  HZS Jílové spuštěny na vodu na jediném přístupovém místě - na náplavce pod Slapskou přehradou v Třebenicích. Jako první spustila na vodu člun JSDH Štěchovice, která společně s posádkou rychlé záchranné služby a evakuační vanou vyrazila k místu události - zpět do Štěchovic. Do člunu HZS Jílové bylo naloženo lezecké vybavení pro případ možného vyprošování z nepřístupného terénu. Po krátkém průzkumu byla na břehu řeky pod Fáberkou nalezena osoba s poraněním nohy. Po poskytnutí první pomoci byla zraněná osoba dopravena v člunu zpět do Třebenic k dalšímu ošetření. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420

 

Zásah provedli:   David Martin, Slivka Martin

Další jednotky:   HZS Jílové

video na RegioTV - vstupte


52.    3.listopadu   20:26 - 21:47 hod

 

Slapy - Vojenský rehabilitační ústav, taktické cvičení. Cvičení bylo vyhlášeno standardním způsobem přes svolávací modul Kanga+, jako požár elektroinstalace v 1.patře ubytovny. Nutno zdůraznit, že do poslední chvíle nikdo ze zasahujících dobrovolných jednotek netušil, že se jedná o cvičení. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že celý objekt je silně zakouřen. Bylo provedeno vypnutí elektrického proudu a uzavření přívodu plynu. Průzkum objektu a vyhledávání osob bylo prováděno v dýchací technice pod velením HZS Jílové. Na odvětrání objektu byla nasazena přetlaková ventilace.  Po sbalení materiálu a ukončení cvičení bylo velitelem směny "C" HZS Jílové a velitelem stanice HZS Jílové provedeno vyhodnocení cvičení. Zásadní chyby nebyly shledány, přesto je stále co zlepšovat - zejména prvotní ustavení techniky na nástupní ploše a organizace a velení bezprostředně po příjezdu k místu události. Cvičení připravilo HZS Jílové společně s vedením Vojenského rehabilitačního ústavu. Stalo se standardem, že všechna cvičení, které HZS Jílové pořádá pro jednotky SDH obcí ve svém hasebním obvodě mají vysokou úroveň. Také zde byla pomyslná laka položena velmi vysoko. Jednak díky "utajení" výjezdu a zakouřením celé budovy a jednak rozsahem nezbytných činností zasahujících hasičů v poměrně rozsáhlém objektu. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417,  OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav, Malý Jiří, Kopřiva Martin, Dražil Miroslav,

                          Svoboda Zbyněk

Další jednotky:   HZS Jílové (C), JSDH Slapy, JSDH Buš, JSDH Masečín

Fotogalerie - vstupte

Fotogalerie HZS Jílové - vstupte

 


51.    31.října   08:56 - 11:15 hod

 

Davle - Sázava, chatová osada nad Libřicí. Ohlášen požár rekreační chaty. Naše jednotka k požáru dorazila jako druhá, na místě již zasahovala jednotka HZS Jílové. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o skrytý požár  uvnitř střešní konstrukce a jedné stěny okolo komínového tělesa. Naše jednotka začala ihned provádět doplňování vody a následně pomáhala při rozebírání střešní konstrukce a zpřístupnění ložiska požáru. Prvotní zásah byl prováděn v dýchací technice. V průběhu zásahu na místo události ještě dorazily jednotky SDH Davle, SDH Sloup a HZS Beroun s termokamerou. Pomocí termokamery byla po likvidaci požáru provedena kontrola všech konstrukcí objektu.. Likvidace požáru byla provedena jedním C proudem. Chata byla včasným zásahem uchráněna od zničení a škody byly minimalizovány. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417,  OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, Kopřiva Jaroslav, David Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (C), HZS Beroun (termokamera), JSDH Sloup, JSDH Davle

Fotogalerie - vstupte

Fotogalerie HZS Jílové - vstupte


50.    29.října   03:26 - 05:45 hod

 

Hvozdnice, chatová osada u hřbitova. Ohlášen požár dřevěné chaty. V době příjezdu naší jednotky, byl požár již v plném rozsahu a na místě události zasahovaly jednotky HZS Jílové a JSDH Sloup. Naše jednotka začala ihned provádět doplňování vody a následně pomáhala s dohašováním požáru a při rozebírání konstrukcí . Likvidace požáru byla provedena pomoci dvou C proudů. Výjezd na žádost HZS Jílové a příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (C), JSDH Sloup

Fotogalerie - vstupte


49.    20.října   14:04 - 15:45 hod

 

Štěchovice, ulice Za Kocábou - neobydlený dům.  Ohlášen stoupající kouř ze střechy opuštěného domu. Ohlašovatel požáru také oznámil, že v domě si před vypuknutím požáru hrály děti. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v půdním prostoru hoří staré seno a začíná hořet také podlaha a krov. Žádné děti, ani jiné osoby v objektu nalezeny nebyly. Likvidace požáru byla provedena jedním "C" proudem.  V průběhu likvidace byla jednotka upozorněna na skutečnost, že by se v domě měla ještě nalézat propanbutanová láhev. Ani tato informace se naštěstí nepotvrdila. Z preventivních důvodů byla na místě přítomna také zdravotní záchranná služba. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav, David Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (A)

Video na RegioTV - vstupte

Fotogalerie HZS Jílové - vstupte


48.    19.října   13:00 - 13:30 hod

 

Štěchovice, ulice Za Kocábou. Ohlášen požár kontejneru na papír. Likvidace požáru byla provedena ručním hasícím přístrojem zaměstnancem městyse. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Hušbauer Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


47.    10.října   15:18 - 18:25 hod

 

Silnice ze Slap do Třebenic. Jednotka vyjela k dopravní nehodě - střet osobního automobilu a motorky. V době příjezdu byly dvě zraněné osoby  již transportovány rychlou záchrannou službou do nemocnice . Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala uniklé provozní náplně sorbentem a začala kyvadlově řídit dopravu. Po došetření nehody Policií ČR DI Mnichovice, byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, David Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte

Fotogalerie HZS Jílové - vstupte


46.    10.října   12:39 - 13:05 hod

 

Slapský kopec, silnice II.třídy, cca 2 km nad Štěchovicemi. Ohlášen vyvrácený strom zasahující do poloviny šíře silnice.  Po příjezdu na místo nalezen menší strom, který blokoval celý jízdní pruh směrem na Slapy. Jednotka strom odstranila pomocí motorové pily a provedla úklid silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0


45.    8.října   15:24 - 16:35 hod

 

Štěchovice - obora. Ohlášen požár lesního porostu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o hlášené pálení klestí po lesní těžbě dřeva. Operační středisko ohlášení vyhodnotilo jako lesní požár po zjištění, že nesouhlasí poloha hlášeného pálení s místem ohlášení události. Jednotky nezasahovaly. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové

Fotogalerie - vstupte


44.    3.října   16:15 - 18:30 hod

 

Štěchovická přehrada - pravý břeh řeky Vltavy. Jednotka vyjela k vylovení uhynulého zvířete - divokého prasete. Z důvodu opravy a neprůjezdnosti příjezdové komunikace k horní náplavce štěchovické přehrady, musel být člun spuštěn na vodu v přístavu ve Štěchovicích a na horní jezero přehrady se jednotka proplavila plavební komorou. Zde bylo po krátkém průzkumu uhynulé zvíře nalezeno a následně dopraveno stejnou cestou zpět do přístavu ve Štěchovicích, kde bylo předáno zástupci mysliveckého sdružení. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Svoboda Zbyněk, Kopřiva Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


43.    1.října   21:59 - 02:05 hod

 

Hradištko - Pikovice, levý břeh řeky Sázavy. Požár rekreační chaty ve stráni, cca 15 metrů nad řekou, přibližně naproti vlakové zastávky Petrov - Chlomek.  Z důvodu nepřístupného terénu pro techniku, byla zvolená za nástupní místo pro celý zásah navigace pravého břehu řeky Sázavy. Odtud bylo prováděno převážení zasahujících hasičů a veškerého potřebného materiálu přes řeku ve dvou člunech.

Jako první byla na místě jednotka HZS Jílové, která se ihned přepravila na druhou stranu řeky a pomocí přenosného benzínového čerpadla rozvinula jeden C proud. Naše jednotka, která dorazila vzápětí společně s JSDH Hradištko, spustila na vodu motorový člun Relax 420 a po převozu přenosného tlakového čerpadla WH100, nezbytného materiálu a celého zásahového družstva rozvinula další dva útočné proudy (1xC, 1xD). Během hašení se OA Renault Espace vrátil na základnu pro elektrocentrálu a osvětlovací halogeny. Člunem byl na požářiště postupně dopravován další materiál - ženijní nářadí, elektrocentrála, osvětlovací halogeny, benzín pro doplňování paliva u všech agregátů, ale i pití k občerstvení a vyšetřovatel HZS.

V době příjezdu všech jednotek byl požár objektu již v plném rozsahu a postupně došlo k výbuchům dvou propanbutanových lahví. Později byly při dohašování  a rozebírání konstrukcí nalezeny další tři plynové lahve. Část jednotky JSDH Hradištko se vrátila zpět na Hradištko a pokusila se najít přístup z levého břehu. Průzkumem se tato varianta potvrdila jako nemožná (cca 600 metrů příkrou strání). Po ukončení celého zásahu a přepravení osob a použitého materiálu zpět na pravý břeh, nᚠčlun přejel na náplavku do Davle, kde byl vytažen z vody a jednotka se vrátila zpět na základnu. Chata byla požárem zcela zničena. Výjezd na žádost HZS Jílové a příkaz KOPIS Kladno. Z hlediska technického provedení, se tento zásah zařadil mezi ty složitější a organizačně náročnější zásahy.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420, přenosné tlakové čerpadlo WH 100

 

Zásah provedli:   Bouška Pavel, Slivka Martin, David Martin, Kopřiva Martin, Malý Jiří, Lorenc Tomáš, Svoboda Zbyněk,

                          Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Hradištko


42.    23.září   08:25 - 08:45 hod

 

Štěchovice. Taktické cvičení - evakuace Základní školy ve Štěchovicích v případě požáru. Jednotka se dostavila ve chvíli, kdy učitelé dokončili evakuaci. Jednotka provedla průzkum v budově - nebyla nalezena žádná osoba. Budova školy byla mírně zakouřená, jednotka provedla přirozené odvětrání. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Kopřiva Jaroslav, Malý Jiří, Hušbauer Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové

Fotogalerie - vstupte


41.    15.září   12:48 - 13:30 hod

 

Slapy - Skalice. Ohlášen požár skládky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení odpadu. Planý poplach. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Malý Jiří, Hušbauer Martin

Další jednotky:   HZS Jílové


40.    10.září   17:50 - 21:45 hod

 

Štěchovická přehrada - Povltavská stezka. Ohlášen pád cyklisty do řeky Vltavy, který jel Povltavskou stezkou. Z důvodu opravy a neprůjezdnosti příjezdové komunikace k horní náplavce štěchovické přehrady, musely být čluny JSDH Štěchovice a  HZS Jílové spuštěny na vodu na jediném přístupovém místě - na náplavce pod Slapskou přehradou - v Třebenicích. Jako první spustila na vodu člun JSDH Štěchovice, která společně s posádkou rychlé záchranné služby vyrazila k místu události - zpět do Štěchovic k osadě Ztracenka. V polovině cesty lékařka RZS přestoupila do rychlejšího člunu HZS Jílové. Mezi tím byl také proveden výsadek dvou záchranářů z vrtulníku Letecké záchranné služby přímo na místo události. Ještě před příjezdem (a příletem) všech složek IZS, se o laickou resuscitaci také pokoušeli kamarádi cyklisty. Bohužel, dle následného prvotního ohledání, bylo zranění cyklisty neslučitelné se životem.  Jednotka HZS Jílové se s posádkou RZS vrátila zpět do Třebenic a následně na základnu. Na místě události zůstala s člunem pouze jednotka SDH Štěchovice, která zajišovala dopravu osob a materiálu k došetření této tragické události. Po přepravě těla zemřelého do přístavu ve Štěchovicích, byl zásah ukončen. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420

 

Zásah provedli:   Bouška Pavel, Slivka Martin, David Martin, Hušbauer Martin, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, Letecká služba Policie ČR

Fotogalerie - vstupte

článek na www.mediafax.cz


39.    4.září   13:40 - 14:30 hod

 

Slapy - Přestavlky. Ohlášen požár blíže neurčeného objektu. Ještě než jednotka dojela na místo, byl operačním střediskem zásah odvolán - jednalo se o hlášené pálení trávy. Planý poplach. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Bouška Pavel, Slivka Martin, Malý Jiří

Další jednotky:   HZS Jílové


38.    16.srpna   03:58 - 08:20 hod

 

Masečín - Hvozdy, rodinný dům čp.103. Zaplavený sklep do výše cca 70 cm - výška hladiny cca 130 cm pod úrovní okolního terénu. Po částečném odčerpání bylo zjištěno, že ve sklepě je umístěna studna, do které je také jímána voda z drenážního systému okolo domu. Po prudké bouřce a přívalovém dešti byl přítok extrémně vysoký a čerpadla majitele objektu nestačila vodu odčerpávat. Jednotka provedla vyčerpání vody ze sklepa včetně jímky benzínovým čerpadlem. Po odčerpání vody, majitel objektu opět zprovoznil čerpadlo domácí vodárny a vlastní kalové čerpadlo.

Při návratu jednotka dokončila odstranění padlého stromu do vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v údolí Kocáby, který byl ponechán na místě v noci. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, Malý Jiří

Další jednotky:   0


37.    16.srpna   00:45 - 01:10 hod

 

Štěchovice, údolí Kocáby. Jednotka provedla odstranění padlých stromů, které částečně bránily v průjezdu po místní komunikaci cca 1 km od odbočky ze silnice č.102. Strom padlý na vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu byl z bezpečnostních důvodu  (tma a špatné terénní podmínky) ponechán k likvidaci na ráno. Po zprůjezdnění komunikace byl proveden preventivní průzkum až k osadě Havran. Jednotka se nevrátila na základnu, ale připojila se k zásahu v Masečíně - zaplavené suterény rodinných domů. Výjezd na žádost městyse Štěchovice

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, David Martin

Další jednotky:   0


36.    16.srpna   00:45 - 02:40 hod

 

Masečín, dva rodinné domy. Suterény rodinných domů byly po předchozí bouřce zaplaveny vodou a bahnem. Jednotka provedla odčerpání vody a pomáhala s odklízením bahna. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417,  OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Fontán Libor, Dražil Miroslav,  od 01:15 Malý Jiří, David Martin

Další jednotky:   0


35.    15.srpna   22:48 - 00:45 hod

 

Třebenice - lesní cesta k osadě Ztracenka.  Po prudké bouřce ohlášeny padlé vzrostlé stromy přes celou šíři cesty. Po nalezení a postupném odstranění pěti stromů v oblasti osady Kopanina, přišla z operačního střediska urgence od ohlašovatele. Jednotka tedy pokračovala po lesní cestě směrem ke Ztracence, kde byl nalezen a zlikvidován další polom. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace,

 

Zásah provedli:   David Martin, Malý Jiří, Fontán Libor, Dražil Miroslav, Slivka Martin

Další jednotky:   0


34.    15.srpna   21:40 - 22:10 hod

 

Silnice II.třídy č.106 mezi Štěchovicemi a Závistí. Po prudké bouřce ohlášeny padlé stromy na silnici. Jednotka provedla průzkum až k Závisti, ale žádný strom nebyl nalezen. Při zpáteční cestě byla provedena likvidace padlých stromů přes celou šíři místní komunikace mezi štěchovickou přehradou a restaurací Rozmarná. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace,

 

Zásah provedli:   David Martin, Malý Jiří

Další jednotky:   0


33.    15.srpna   21:02 - 22:15 hod

 

Silnice II.třídy č.102 za Novou Hospodou. Po prudké bouřce jednotka vyjela k padlému stromu, který částečně zasahoval do vozovky. Likvidace byla provedena motorovou pilou. Na zpáteční cestě nalezen a odklizen další strom ve slapském kopci, který opět zasahoval do vozovky. Tento výjezd byl zpožděn v důsledku výpadku sítě mobilních telefonů. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Kopřiva Martin, Slivka Martin, Fontán Libor, Dražil Miroslav

Další jednotky:   0


32.    6.srpna   18:15 - 19:40 hod

 

Štěchovice - Vltava pod štěchovickým mostem. Z důvodu zvýšeného průtoku řeky Vltavy a zatopení přilehlých navigací jednotka provedla preventivní zabezpečení a vyvázání přístavního mola pro lodě, které je v majetku městyse. Výjezd na žádost městyse Štěchovice.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420,

 

Zásah provedli:   Kopřiva Martin, Slivka Martin, Malý Jiří, Bouška Pavel

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


31.    4.srpna   16:24 - 17:30 hod

 

Davle - silnice II.třídy č.102 u autoservisu. Ohlášen požár osobního automobilu v motorovém prostoru. V době příjezdu naší jednotky byl požár již v plném rozsahu a na místě zasahovala vysokotlakým proudem směna B HZS Jílové. Naše jednotka začala ihned pomáhat s dohašováním požáru a prováděla kyvadlové řízení dopravy.

Ještě před příjezdem hasičských jednotek se o likvidaci požáru automobilu neúspěšně pokoušeli  zaměstnanci autoservisu a obyvatelé z okolních domů práškovými hasícími přístroji. Smutnou kuriozitou bylo, že k požáru došlo, když byl automobil vlečen na laně k opravě. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel, Kopřiva Jaroslav, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (B), JSDH Davle, JSDH Sloup

Fotogalerie - vstupte


30.    2.srpna   12:50 - 13:30 hod

 

Hradištko - areál Českomoravské společnosti chovatelů. Výjezd k vyproštění muže, který měl být dle ohlášení přimáčknutý blíže neurčenou plošinou ke zdi, bez dalších podrobnějších informací. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o smrtelný úraz muže, který byl zachycen spuštěným hydraulickým čelem nákladního vozu a byl přimáčknut ke zdi. Po tomto zjištění se plošina vrátila zpět na základnu. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   automobilová plošina TATRA 148 PVP 27

 

Zásah provedli:   Slivka Martin

Další jednotky:   HZS Jílové


 

29.    1.srpna   09:26 - 10:05 hod

 

Davle - ostrov u sv.Kiliána. Ohlášen požár - stoupající kouř z ostrova. Průzkumem z člunu HZS Jílové bylo zjištěno, že na ostrově táboří parta trampů a stoupající kouř vychází z ohně, který si zde rozdělali - planý poplach. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorový člun Relax 420, CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   David Martin, Fontán Libor, Slivka Martin, Svoboda Zbyněk, Hušbauer Martin, Kopřiva Jaroslav, Malý Jiří

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Davle


 

28.    24.července   06:20 - 06:40 hod

 

Slapský kopec - silnice II.třídy, předposlední zatáčka. Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na silnici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že strom byl z vozovky již odstraněn neznámou osobou. Výjezd na základě ohlášení projíždějící záchrannou službou.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Svoboda Zbyněk

Další jednotky:   HZS Jílové


27.    24.července   00:10 - 00:50 hod

 

Hvozdnice - silnice mezi Hvozdnicí a Bojanovicemi asi 300 metrů od odbočky z Masečína Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění vzrostlého stromu z vozovky. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Malý Jiří, Fontán Libor

Další jednotky:   0


26.    1.července   10:10 - 11:00 hod

 

Štěchovice - parkoviště u autobusového nádraží. Ohlášen požár v motorovém prostoru osobního automobilu. Likvidace byla provedena práškovým hasícím přístrojem ještě před příjezdem jednotky HZS Jílové. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Hušbauer Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (A)

Fotogalerie - vstupte


25.    23.června   16:07 - 17:55 hod

 

Taktické cvičení - Masečín, Hvozdy 119, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením. Cvičení bylo vyhlášeno standardním způsobem přes svolávací modul Kanga+, jako požár nízké budovy. V době příjezdu naší jednotky na místě již zasahovala JSDH Masečín a HZS Jílové. Evakuace všech osob z objektu byla již provedena a byly rozvinuty dva útočné C proudy z materiálu JSDH Masečín.

Pro zpestření cvičení si dobrovolníci z řad klientů centra Hvozdy mohli zastříkat z obou rozvinutých proudů a také si prohlédnout přítomnou techniku. Někteří si osobně vyzkoušeli, jak těžké mohou být dýchací přístroje.

Na zpáteční cestě bylo provedeno doplnění vody do cisterny. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, David Martin

Další jednotky:   HZS Jílové (B), JSDH Masečín

Fotogalerie - vstupte


24.    19.června   20:01 - 22:05 hod

 

Slapy - silnice od benzínové pumpy na Nový Knín. Silně opilý řidič, který jel od Porostlin směrem k benzínové pumpě Slapy, při průjezdu zatáčkou nezvládl své vozidlo a skončil mimo vozovku.  Řidič nejprve doslova přeskočil příkop, poté projel hustým křovím, kde čelním nárazem zlomil menší strom a skončil v poli. Zde ale pokračoval v jízdě asi deset metrů směrem k pumpě, pak se otočil do protisměru a po dalších třiceti metrech jízdy se snažil dostat zpět na silnici. To se mu již naštěstí nepodařilo a uvázl s vozidlem v příkopě.

V době příjezdu naší jednotky byl řidič již v péči rychlé záchranné služby. Jednotka provedla protipožární opatření a začala kyvadlově řídit dopravu. Po došetření nehody byl zásah ukončen. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Martin, Malý Jiří, Hušbauer Martin, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové (A)

Fotogalerie - vstupte


23.    3.června   21:23 - 22:05 hod

Slapský kopec - silnice II.třídy č.102. Jednotka provedla odstranění padlého stromu, poblíž odbočky k restauraci Na Vyhlídce. Při zpáteční cestě byl nalezen další strom nad můstkem přes Kocábu, který byl rovněž odstraněn. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, soukromý automobil

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Dražil Miroslav, Svoboda Zbyněk, Kopřiva Jaroslav, Lorenc Tomáš,

                          Bouška Pavel

Další jednotky:   0


22.    3.června   13:17 - 13:50 hod

Silnice II.třídy č.102 mezi Davlí a Štěchovicemi. Jednotka provedla odstranění padlého stromu přes celou šíři silnice. Vzrostlý strom při pádu také poškodil projíždějící auto. Při odstraňování stromu pohotově pomohli náhodně projíždějící členové profesionálních hasičů z Prahy. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Malý Jiří

Další jednotky:   0

video ze zásahu - RegioTV


21.    4.května   21:42 - 22:15 hod

Štěchovice. Vlivem deště došlo ke splavení kamení z přilehlé skály na silnici II.třídy č.102, asi 500 metrů před benzínovou pumpou ve Štěchovicích. Kamení bylo naplaveno v délce cca 20 metrů a přes oba jízdní pruhy. Jednotka provedla úklid vozovky pomocí cestářských košat a lopat. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Svoboda Zbyněk, Kopřiva Martin, Kopřiva Jaroslav, Lorenc Tomáš,

                          Dražil Miroslav

Další jednotky:   0


20.    25.dubna   21:50 - 23:45 hod

 

Slapy - Vyhlídka, chatová oblast. Ohlášen požár divoké skládky a lesního porostu u chaty č.033. Jako první byla na místě domácí JSDH Slapy, která rozvinula jeden C proud a provedla lokalizaci požáru. Naše jednotka po krátkém bloudění dorazila na místo události společně s jednotkou HZS Jílové a započala ihned pomáhat s dohašováním skládky. Požár vzniknul v důsledku neopatrného vysypání žhavého popela. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Svoboda Zbyněk, Kopřiva Martin, Malý Jiří, Fontán Libor, Dražil Miroslav

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Slapy

Fotogalerie - vstupte

 

video ze zásahu - RegioTV

 


19.    23.dubna   15:05 - 16:20 hod

 

Davle - osada Třešňovka. Ohlášen požár trávy a lesního porostu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár skládky zahradního odpadu na ploše asi 30 x 30 metrů a na místě události již zasahovaly jednotky JSDH Sloup, JSDH Davle a HZS Jílové. Naše jednotka začala ihned pomáhat s dohašováním skládky. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

Protože ten den měl zrovna jeden člen HZS Jílové narozeniny, po úspěšném zdolání požáru mu ostatní kolegové stylově pogratulovali jedním C proudem.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Sloup, JSDH Davle


18.    19.dubna   1:25 - 2:15 hod

 

Slapy - Ždáň. Ohlášen požár plastového kontejneru v plném rozsahu. V době příjezdu JSDH Štěchovice byl požár již uhašen jednotkou HZS Jílové. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin

Další jednotky:   HZS Jílové


 

17.    23.března   4:30 - 7:30 hod

 

Masečín - Dubíčko. Ohlášen požár podsklepené dřevěné chaty uprostřed rekreační oblasti. V době příjezdu jednotek, byl požár chaty již v plném rozsahu. Na lokalizaci a likvidaci požáru byly postupně nasazeny 3 C proudy z materiálu naší jednotky. Doplňování vody bylo prováděno ze všech pěti přítomných cisteren. Původní informace o osobě uvnitř objektu se naštěstí nepotvrdila. Chata byla požárem zcela zničena. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Svoboda Zbyněk, Martin Kopřiva, Malý Jiří, Hušbauer Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Masečín

Fotogalerie - vstupte


16.    20.března   12:50 - 13:45 hod

 

Slapy - Buš. Požár suché trávy na louce - neuhlídané pálení. Požár uhašen místními obyvateli ještě před příjezdem jednotek. Po kontrole prostoru požářiště a vyloučení možnosti opětovného rozhoření byl zásah ukončen. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav, Svoboda Zbyněk, Martin Kopřiva, Bouška Pavel, Malý Jiří, David Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Buš

Fotogalerie - vstupte


15.    5.března   12:10 - 16:00 hod

 

Hradištko - Šlemín. Technická pomoc při pročištění propustku pod silnicí. Ucpaný propustek bránil volnému odtoku vody z tajícího sněhu. Ta následně začala zaplavovat přilehlý soukromý pozemek a vnikla do sklepních prostorů objektu stojícího na tomto pozemku. Jednotka provedla pročištění propustku (kanalizačního potrubí) tlakovou vodou - jedním C proudem. Zásah proveden na žádost majitele pozemku.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Bouška Pavel

Další jednotky:   0


14.    21.února   14:20 - 15:45 hod

 

Slapy - Vojenský rehabilitační ústav. Ohlášen požár ubytovacího objektu. V době příjezdu naší jednotky a jednotky HZS Jílové na místě již zasahovala domácí JSDH Slapy. Po otevření ubytovacího objektu bylo zjištěno, že došlo k zahoření blíže neurčených věcí, které byly odloženy na akumulačních kamnech (pravděpodobně k usušení). K likvidaci požáru byl nasazen jeden C proud za použití dýchací techniky. Po likvidaci požáru a kontrole celého objektu byl zásah ukončen. Včasným zpozorováním kouře a okamžitým ohlášením požáru na tísňovou linku bylo zabráněno dalším škodám. Paní, která požár zpozorovala a zajistila jeho ohlášení, je na fotografii č. P2210027. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Hušbauer Martin, Malý Jiří, Svoboda Zbyněk, Bouška Pavel, Kopřiva Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Slapy

Fotogalerie - vstupte


13.    17.února   14:30 - 17:30 hod

 

Hradištko - Pikovice. Zásah při požáru rekreační chaty. Naše jednotka dorazila na místo v pořadí jako druhá a začala ihned pomáhat s rozvinutím dvou útočných C proudů z materiálu HZS Jílové. Poté dva členové jednotky na jednom C proudu prováděli likvidaci požáru a pomáhali při rozebírání konstrukcí. Doplňování vody bylo prováděno postupně ze všech přítomných cisteren. Chata byla požárem zcela zničena. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, David Martin, Hušbauer Martin

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Hradištko, JSDH Davle

Fotogalerie - vstupte


12.    13.února   23:45 - 02:00 hod

 

Davle - Libřice. Požár rekreačního objektu v údolí Zahořanského potoka. V době příjezdu k místu události, byl již celý objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Zásah byl zkomplikován úzkou a zledovatělou příjezdovou cestou. Na místo se dostala pouze Avie s přenosnou stříkačkou - ostatní technika zůstala stát cca 400 metrů od hořící chaty. U jezu Zahořanského potoka, bylo za pomoci přenosné stříkačky zřízeno čerpací stanoviště a byly provedeny dohašovací práce. Naše cisterna CAS32 Tatra 148 s dvěma členy odjela předčasně zpět na základnu kvůli závadě na vozidle. Ostatní členové naší jednotky pomáhali s dohašováním a rozebíráním zbytků domku. Při rozebírání konstrukcí byla nalezena propanbutanová láhev. Chata byla požárem zcela zničena. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, CAS 32 TATRA 148

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Malý Jiří, Kopřiva Martin, David Martin, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   HZS Jílové, JSDH Jílové

Fotogalerie - vstupte

Podrobná zpráva o zásahu a krátké video - www.mediafax.cz


11.    20.ledna   06:00 - 09:00 hod

 

Hradištko - Brunšov. Ohlášeno potopené auto na dně Vltavy, cca 100 metrů pod štěchovickým mostem (naproti Parolodi). Auto, které majitel po vyjetí z garáže nedostatečně zajistil, sjelo samovolně do Vltavy a než se zcela potopilo, odplavalo několik desítek metrů. Jednotka měla původně vyjet na pomoc i s motorovým člunem Relax 420 k dohledání potopeného vozidla. Protože před výjezdem jednotky bylo nejprve nutné od vrat garáží odházet větší množství sněhu, které se v noci sesunulo ze střechy zbrojnice, výjezd se zpozdil o deset minut. Mezitím bylo vozidlo nalezeno z člunu HZS Jílové a nᚠčlun byl odvolán ze zásahu. K události byl také povolán autojeřáb HZS Řevnice a potápěči HZS Praha. Členové naší jednotky naváděli přijíždějící techniku na místo události a pomáhali  s vyprošováním vozidla. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Kopřiva Martin, Kopřiva Jaroslav, Lorenc Tomáš

 

Další jednotky:   HZS Jílové, HZS Řevnice (autojeřáb), HZS Praha (potápěči)

 

Fotogalerie - vstupte

 

Fotogalerie HZS Jílové - vstupte

 

Krátká zpráva a video - www.mediafax.cz

 


10.    18.ledna   13:00 - 13:30 hod

 

Slapský kopec, silnice II.třídy. Ohlášen padlý strom na silnici. V době příjezdu naší jednotky, na místě již zasahovalo družstvo HZS Jílové, které dokončovalo likvidaci - rozřezání padlého stromu. Členové naší jednotky pomohli s úklidem silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   David Martin, Svoboda Zbyněk

 

Další jednotky:   HZS Jílové

 


9.    18.ledna   07:50 - 09:55 hod

 

Štěchovice - Masečín, chata č.0641 v údolí Kocáby. Ohlášen strom hrozící pádem na chatu. Dle instrukcí ohlášení, jednotka se pokusila na místo dostat přes Masečín - tzv. Majorkou. Cesta se ale ukázala jako zcela nesjízdná. Jednotka se tedy vrátila zpět do Štěchovic a zkusila na místo dostat údolím Kocáby. Ani to se zcela nezdařilo - od brodu v trampské osadě Havran bylo nutné pokračovat pěšky. Na místě bylo zjištěno, že okamžité odstranění stromu, rostoucího v prudkém svahu nad chatou, není možné. Prosté poražení by vedlo k pádu stromu na chatu a k postupnému odřezávání shora jednotka nedisponuje potřebným vybavením ani dovednostmi. Vzhledem ke skutečnosti, že nešlo o bezprostřední ohrožení, byla k likvidaci doporučena odborná firma. Při návratu na základnu jednotka provedla mezi osadami Havran a Louisiana odstranění stromu padlého přes cestu a provizorně zajistila stržený elektrický kabel. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav, Svoboda Zbyněk, Malý Jiří, Hušbauer Jaroslav

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


8.    18.ledna   02:55 - 03:35 hod

 

Slapský kopec, silnice II.třídy. Ohlášen padlý strom na silnici ze Štěchovic na Slapy. Strom byl odstraněn před příjezdem jednotky neznámou osobou. Jednotka provedla dočištění silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav, Kopřiva Martin, Svoboda Zbyněk

 

Pohotovost ve zbrojnici:   Malý Jiří

Další jednotky:   0


7.    18.ledna   00:40 - 01:30 hod

 

Slapský kopec, silnice II.třídy. Ohlášen padlý strom na silnici. Po příjezdu na místo nalezen strom střední velikosti, který se vyvrátil pod tíhou sněhu a zasahoval do poloviny silnice. Jednotka strom odstranila pomocí motorové pily a provedla úklid silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, David Martin, Slivka Martin, Kopřiva Jaroslav

 

Pohotovost ve zbrojnici:   Kopřiva Martin, Dražil Miroslav, Lorenc Tomáš, Svoboda Zbyněk

Další jednotky:   HZS Jílové


6.    17.ledna   19:20 - 19:45 hod

 

Štěchovice - škola. Po návratu z předchozího zásahu jednotka provedla odstranění velkých rampouchů nad chodníčkem podél školních šaten. Výjezd na žádost městyse Štěchovice.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Kopřiva Martin, David Martin, Svoboda Zbyněk, Hušbauer Jaroslav,

                          Fontán Libor, Lorenc Tomáš, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   0


5.    17.ledna   18:55 - 19:20 hod

 

Slapský kopec, silnice II.třídy, na konci Štěchovic. Ohlášen padlý strom na silnici. Po příjezdu na místo nalezen strom o průměru cca 15 cm, který se  vyvrátil pod tíhou sněhu. Strom ležel přes celou šíři silnice a blokoval průjezd. Těsně před příjezdem jednotky, místní obyvatelé pomocí ruční pily provedli částečné zprůjezdnění jednoho jízdního pruhu. Jednotka pomocí motorové pily provedla rozřezání zbytku stromu a úklid silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Kopřiva Martin, David Martin, Svoboda Zbyněk, Hušbauer Jaroslav,

                          Fontán Libor, Lorenc Tomáš, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   0


4.    17.ledna   18:40 - 18:55 hod

 

Silnice II.třídy mezi obcemi Štěchovice a Davle. Ohlášen padlý strom na silnici. Jednotka provedla průzkum celého úseku ze Štěchovic až do Davle a žádný strom nenalezla. Planý poplach..Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   CAS 16 Mercedes Benz AK 1417, OA Renault Espace

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Kopřiva Martin, David Martin, Svoboda Zbyněk, Hušbauer Jaroslav,

                          Fontán Libor, Lorenc Tomáš, Kopřiva Jaroslav

Další jednotky:   0


3.    13.ledna   18:30 - 18:37 hod

 

Silnice II.třídy mezi obcemi Slapy a Třebenice. Ohlášen padlý strom přes celou šíři silnice. Po 7 minutách od vyhlášení poplachu KOPIS Kladno zásah odvolal - strom odstranili pracovníci lesů. Zásahová jednotka nevyjela.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   0

 

Zásah provedli:   David Martin, Fontán Libor, Hušbauer Jaroslav, Slivka Martin, Svoboda Zbyněk

Další jednotky:   0

 

 


2.    11.ledna   04:40 - 06:17 hod

 

Silnice II.třídy mezi Slapy a Třebenicemi. Ohlášen padlý strom na silnici. Po příjezdu na místo nalezen strom o průměru cca 25 cm, který se  vyvrátil pod tíhou sněhu. Strom ležel přes celou šíři silnice a zcela blokoval průjezd. Po jeho odstranění jednotka provedla průzkum silnice až k hrázi vodního díla Slapy. Byly odstraněny další menší stromy - polomy, které částečně zasahovaly do vozovky. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

 

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorová pila

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Kopřiva Martin, Slivka Martin

Další jednotky:   0


1.    10.ledna   17:19 - 18:00 hod

Slapský kopec, silnice II.třídy, cca 1,5 km nad Štěchovicemi. Ohlášen padlý strom na silnici. Po příjezdu na místo nalezen strom, který se vyvrátil pod tíhou sněhu a zasahoval do silnice v šíři cca 1.5 m. Jednotka strom odstranila pomocí motorové pily a provedla úklid silnice. Výjezd na příkaz KOPIS Kladno.

Použitá technika JSDH Štěchovice:   OA Renault Espace, motorová pila

 

Zásah provedli:   Malý Jiří, Kopřiva Martin, Slivka Martin, Dražil Miroslav, Bouška Pavel

Další jednotky:   0

Fotogalerie - vstupte


 

zásahy 2004

zásahy 2005

zásahy 2006

zásahy 2007

zásahy 2008

zásahy 2009

 

Copyright Š 2004 - 2010 SDH Štěchovice. Všechna práva vyhrazena

optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768